Skip to main content

Eredienste

Ons erediens is die plek waar ons gemeente in die openbaar saamkom om God te aanbid.

Ons doen dit deur ons samesang, prediking, diens en onderlinge gemeenskap. Kom woon ons erediens by of kyk op Youtube:

  • Familiediens: Sondagoggende 09:00 in die kerk en op Youtube

Comment

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.