Skip to main content

Eredienste Desember 2019

“Het ons harte nie in ons gebrand toe Hy met ons langs die pad gepraat en die Skrifte vir ons uitgelê het nie?” (Luk 24:32)

Jy ken die verhaal goed. Jesus op pad na Emmaus met Kleopas en sy maat. Wat minder bekend is, is dat hierdie tipe gesprek meer as agt eeue gelede al voorspel is. Deur Jesaja (Jes 2:3). Soos Jesaja Jesus se geboorte uit die maagd Maria voorspel het (Jes 7:14). Ook Jesus se vervulling met die Heilige Gees (Jes 11:1).

Laat die Here Jesus hierdie Kersgety toe om ook jou hart te laat brand. Deur die Skrifte vir jou uit te lê deur die bril van die NT. Ons lees ses gedeeltes uit Jesaja. Aangewys deur die RCL leesrooster. Soos Jesus en die skrywers van die NT Jesaja aanhaal en toepas.

  1. Jesaja 2:1-5 (Lukas 24:32) – Wandel in die lig van die Here – Advent 1 (Hoop)
  2. Jesaja 7:10-16 (Matt 1:23) – Moenie bang wees vir gehoorsaamheid nie – Advent 2 (Vrede)
  3. Jesaja 11:1-10 (1 Pet 4:14) – Wees bly dat die Gees op jou rus –– Advent 3 (Liefde)
  4. Jesaja 35:1-10 (Hebreërs 12:12-13) – Maak reguit paaie vir jou voete – Advent 4 (Vreugde)
  5. Jesaja 52:7-12 (2 Korintiërs 6:11-7:1) – Lewe heilig in alles –– Kersfees
  6. Jesaja 63:7-10 (Markus 1:1-13) – Moenie die Heilige Gees bedroef nie – Sondag ná Kersfees

Elke Sondag 09:00 || Kersdag 08:00 || NGK Somerstrand

Geen aanddienste nie

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.