Eredienste – 3de kwartaal 2011

Ons fokus dié kwartaal op die Heilige Gees wat ons vorm deur geestelike gewoontes.

Ons lees die verhaal van Barnabas in die boek Handelinge. Hy leer ons hoe ‘n lewenstyl van bemoediging en begeleiding gevorm word deur die geestelike gewoontes wat ‘n mens beoefen.

In ons eredienste, by die kleingroepe en in die Bybelskool gaan ons in sy spore volg deur met dieselfde geestelike gewoontes ‘n nuwe lewenstyl in te oefen.

EREDIENSTE

Die temas wat ons in die erediens gaan gebruik, en die datums, is hieronder aangebring.  Daar is ook ‘n joernaal oor die geestelike gewoontes wat lidmate weekliks kan gebruik om die gewoontes in te oefen.  Laai dit hier af (pdf,ppt,pptx).

KLEINGROEPE

Kleingroepe word uitgenooi om die Bybelstudieboek Barnabas – ‘n Nuwe manier van leef te gebruik (foto langsaan).  Dit kan by die kerkkantoor vir R65 bestel word (041 583 5115) of by Bybel-Media self.  Dit fokus op Bybelstudie oor die Bybelse karakter Barnabas in die boek Handelinge, sowel as op die inoefening van 10 geestelike gewoontes.

BYBELSKOOL

Ons behandel dieselfde Bybelstudieboek.    Ons behandel in groepe die onderskeie Bybelstudies en fokus op die inoefening van die geestelike gewoontes. Dit begin 20 Julie in die ARK 18:30-19:30 en duur 10 weke tot 21 September.  Skryf in by die kerkkantoor (041 583 5115). Koste R65. Chris van Wyk.

BYBELSKOOL.COM

Ons lees Lukas se evangelie en die Handelinge van die apostels deur.  Dit begin 21 Julie op die Internet.  Laaste bydrae DV 28 September.  Alle lidmate kan hierdie dagstukkies lees.  Met registrasie by die webtuiste bybelskool.com sal ek dit ook elke weeksdag per e-pos stuur.  Chris van Wyk.

OP PAD MET GOD

Hier lees ons die Bybel saam. Hier sal jy op verrassende wyses vind hoe verskillende geestelike gewoontes jou kan help om die werklikheid van God in jou lewe raak te sien en te beleef.  Jy gaan ook leer op watter maniere God met jou praat, wat Sy wil vir jou lewe is, en hoe Hy jou wil gebruik. Dit begin ook 20 Julie in die kamer langs die kombuis 18:30-19:30.  Mariette Rossouw.

BID-UUR

Soos reeds ‘n aanvang geneem het in die 2de kwartaal, bid ons van 20 Julie af elke Woendagaand van 17:30-18:30 in die gebedskamer vir die gemeente.  Almal is welkom om aan te sluit.  Rethie van Niekerk.

Die leraars

Hier is die 10 geestelike gewoontes met die temas en Skrifgedeeltes – geïllustreer deur Nico Simpson:

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.