Enneagram

ENNEAGRAM AANBIEDING

 
Wil jy jouself, jou wederhelf en mense rondom jou graag beter verstaan?
Wil jy meer insig he in jouself en wat jy nodig het om te groei in volwassenheid? 
Indien wel – dan is die Enneagram ‘n baie handige hulpmiddel. 

Wanneer word dit aangebied?

Aangesien die inhoud te omvattend is om binne die bestek van een naweek aan te bied, sal dit oor die loop van twee naweke gedoen word. Datums en tye is as volg:
 
Vrydagaand 1 Feb:   18:00 – 21:00
Saterdag 2 Feb:     08:00 – 18:00. 
Vrydag 8 Feb:       18:00 – 21:00
Saterdag 9 Feb.    08:00 – 17:30.
 
Plek:  NG Kerk Somerstrand.
Koste:  R600 pp. 
 
AANBIEDER:  Deon Loots
 

WAT IS DIE ENNEAGRAM?

 
Die Enneagram is n antieke Christelike instrument van wysheid wat aan ons die geleentheid tot self-ontdekking bied. Dit bring ons tot ʼn dieper besef van ons lewenswyse op die oomblik, en help ons ontdek waartoe God ons roep om te leef. Dit beskryf verskillende karaktertipes, maar bevat (anders as ander soortgelyke instrumente), n innerlike dinamika wat op verandering van gedrag gerig is.  Dit is ’n instrument vir geestelike formasie en dissipelskap.
 
Die instrument bied meer as net interessante inligting oor jouself. Dit is veral daarop gerig om te lei tot gedragsverandering en vernuwing. Dit nooi ons uit om ons kompulsiewe gedragspatrone in die oë te kyk en ons daarvan te bekeer. Dit bring dan ook sodanige gedragspatrone, waarvan ons heel dikwels onbewus is, na vore sodat ons insig kan kry in ons manier van optree. Die doel van die Enneagram is dus om ons uit te nooi om keuses te maak wat tot groter vryheid in ons menswees kan lei. 
 
Dit word in die algemeen aanvaar dat ware self-kennis ‘n belangrike voorwaarde is vir ons “innerlike reis”.  Dink aan Calvyn wat sy Institusie begin met die opmerking dat ware Godskennis en selfkennis ten nouste vervleg is.  Die Enneagram help ons om hierdie innerlike reis te vind en te begin loop, wat weer lei tot meer outentieke en egte verhoudinge met onsself en met God. 
 
 
Indien jy belang stel, kontak vir Deon by dissipel[by]gmail.com vir ʼn inskrywingsvorm.
 
Dit is ook baie waardevol om die program as ʼn huwelikspaar te doen, aangesien dit baie verrykend is vir die verstaan van mekaar en kommunikasie in die huwelik.
 
     

Trackback from your site.

Leave a comment