Eerste Kwartaal 2009

DIE PASSIE VAN PAASFEES

29 Maart 2009

09:00 LYDENSDIENS

God skryf sy woorde op ons harte & lê dit in ons gedagte(Jer 31:31-34)

Dr Chris van Wyk

9:30  Waltonpark

Voorskoolse Kinders:  Ronelle Lloyd

Gr 4-7:  McLarren & Janneke Jacobs

Spesiale Kollekte Jan Kriel Skool

Diensbeurt Blok C

 

5 April 2009

09:00 Palmsondag

Die Here my God het my geleer om te luister (Jes 50:4-9)

Dr Chris van Wyk

Vakansie:  geen eredienstoepassing vir kinders

9:30  Waltonpark

Spesiale Kollekte Fondsinsameling

 

alt

 

10 April 2009

09:00 Goeie Vrydag

Kom ons gaan met vrymoedigheid na die genadetroon (Heb 4:14-16; 5:7-9)

Dr Chris van Wyk

9:30   Waltonpark

 

12 April 2009

09:00  Paasfees

Laat ons bly wees en juig omdat hy ons gered het (Jes 25:6-9)

Dr Chris van Wyk

Spesiale Kollekte Fondsinsameling

 

 

 

     

Trackback from your site.

Leave a comment