Doen Jesus vandag nog wonderwerke? Ligkids 27 Jun 2021

Vir wie vra jy gewoonlik as jy iets nodig het? As dit koud is, kan hulle dalk vir jou ‘n kombersie gee, maar hulle kan nie die weer verander nie. As jy siek is of seergekry het kan hulle dalk vir jou medisyne gee en ‘n pleister plak, maar hulle kan jou nie gesond maak nie. Net Jesus kan dit doen, omdat Hy slimmer en sterker as enigiemand anders is. Sulke dinge wat net Jesus kan doen, noem ons wonderwerke! Daar is baie stories oor wonderwerke in die Bybel, ons lees vandag uit Mark.5 waar Jesus Jaïrus se dogtertjie lewend en gesond gemaak het! Maar…doen Hy vandag nog wonderwerke? ONTHOU: Ons hou volgende Sondag 4 Julie Drive-thru kwartaalafsluiting @ 09:30!

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.