Dissipline: Voorbidding: 12 September 2010

Voorbidding

Dallas Willard skryf in “The Divine Conspiracy”:  Asking is indeed the great law of the spiritual world through which things are accomplished in cooperation with God.   ‘n Versoek veronderstel ‘n respons.  
God sê dat ons hom moet vra vir wat ons benodig.  Hy wil hê ons moet bid.  Om die waarheid te sê, hy verander die wêreld deur ons gebed.  Ons moet egter onthou dat ons nie altyd weet wat ons of ander regtig nodig het nie.  Gevolglik moet ons ook luister terwyl ons bid.  

Reflekteer:

  • Wat sê jou gebede van jou prioriteite, drome, doelwitte en begeertes?
  • As God jou sou vra om vir iets spesifiek te bid, waarvoor dink jy sal dit wees?

Geestelike oefeninge:

  • Wanneer ‘n persoon of saak in jou gedagtes opkom, bid vir hulle.
  • Gebruik die koerant as gebedsriglyn en bid vir die mense en sake waaroor jy lees.
  • Maak ‘n weeklikse gebedslys, met verskillende sake om elke dag voor te bid.
  • Sit elke week ‘n uur opsy om vir die gemeente te bid.  Kontak ds. Rethie by rethie[at]global.co.za om weeklikse riglyne te ontvang.
  • Voor jy jou dag begin, praat met God oor alles wat jy beplan.  Lê dit voor God neer.

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.