Dissipline: Leef Waarderend – 28 November 2010

Doen moeite om as gesin mekaar hierdie week bewustelik te waardeer.  Doen elke dag die volgende oefening met ‘n lid van die familie, totdat álmal ‘n beurt gekry het:

  • Die persoon wat “waardeer” word, draai hulle stoel om (sy/hy sit dus met hul rug na die res van die gesin en mag nie praat nie).
  • Die res van die gesin gesels oor die gawes wat hulle in die persoon “op die stoel” waardeer en wil bevestig.  Iemand skryf alles neer terwyl die hele gesin gesels.
  • Die persoon draai haar/sy stoel terug na die famille en die lysie word aan haar/hom voorgelees en verduidelik.
  • Die persoon ontvang die lysie sonder om daarop kommentaar te lewer.
  • Die groep bid vir die persoon.
  • Maak seker dat ELKE lid van die familie ‘n kans kry om “op die stoel te sit”.

 (Aangepas uit “God Praat, Leef Luisterryk – vir Vergaderings” deur Frederick Marais)

     

Trackback from your site.

Leave a comment