Dien saam – 5-11 Oktober

Diensaam-250Gesels Saam

Raad:  As julle nie genoeg tyd het vir die hele byeenkoms nie, oorweeg om eers dié gedeeltes met ’n sterretjie (*) in elke afdeling te doen.

*1.  Hoe gaan dit met julle groep se uitreik projek?

 1. Ons het verlede week gesels en gebid oor geduld, eerlikheid en vergifnis. Hoe het dit jou lewe beïnvloed dié week? Het jy antwoorde op  jou gebede gekry?
 2. Hierdie week gesels ons oor diens. Wat is vir jou die hoofkenmerke van iemand wat ander dien?

Dien Saam

Lees Galasiërs 6:2.

Wat beteken dit om mekaar se laste te dra ………………………………………………..?

Om Saam te dien, vereis o.a. die volgende dinge:

 • Elkeen vervul ……………………………………………… (Ef. 4:16)
 • Dink aan mekaar ……………………………………….. (Fil. 2:4)
 • Spoor mekaar aan …………………………………….. (Hebr. 10:24)

Bespreek

 1. Dien jy tans in een van die bediening in die gemeente? Indien wel, vertel die groep wat julle doen.
 2. Watter diens aan ander gee jou die meeste vreugde?
 3. Die grootste uitdaging vir iemand wat dien, is wanneer jy soos ’n “bediende” hanteer word. Is jy al só hanteer?  Hoe het dit jou laat voel?

*4.  Oorweeg die volgende struikelblokke in jou bediening: tydsbeperkinge, oorbetrokkenheid, gebrek aan belangstelling, gebrek aan selfvertroue, gebrek aan inligting.  Watter van hierdie dinge is vir jou die grootste uitdaging?  Wat kan jy doen om dié hindernisse te vermy of te oorkom?

Dien saam

Hoe kan julle as kleingroep die gemeente dien?

*1.  Bepaal ’n behoefte.  “Daar is niks te klein, te gewoon, of te minderwaardig vir ’n ware dienaar.” (Rick Warren)  Maak ’n lys van praktiese behoeftes waarvoor julle as groep verantwoordelikheid kan aanvaar in die gemeente:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bid saam en vra die Here om julle te lei watter van dié dinge julle kan doen.  Ná julle gebed, kies die behoefte waarvoor julle verantwoordelikheid gaan aanvaar.

 1. Ontwikkel ’n plan. Hoe gaan julle dit doen?  Verdeel verantwoordelikhede onder julle lede.  Kies iemand om dit te koördineer.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Besluit op ’n datum. Wanneer gaan dit gebeur?  Doen dit eerder gouer as later!

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Aanbid saam

Raad:  As julle meer as 8 mense in jul groep is, kan julle gerus oorweeg om in kleiner groepe van 3 of 4 mense te verdeel vir die aanbidding.

*1.  Dink na oor die boodskap van dié byeenkoms aan jou.  Is daar ’n behoefte waarin jy kan vervul?  Skryf dit neer.

 1. Een van die beste maniere om mekaar te dien, is om vir mekaar te bid. Deel gebedsversoeke met die groep en bid vir mekaar.  Moenie te veel detail gee nie.  Noem net die versoek en bid vir mekaar.  Vra die Here om julle prakties te lei.
 2. Begin planne maak om met ’n ete (“partytjie”) af te sluit, om wat God vir julle as groep beteken het, te vier. Dink aan waar, wanneer, hoe, en so meer.  Maak iemand verantwoordelik as koördineerder.

Kleingroepmateriaal en dagstukkies gebaseer op Rick Warren se “40 Days of Community”.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.