Reik saam uit – 14-20 Sept

Hierdie week gesels ons prakties oor ons gesamentlike betrokkenheid in die gemeenskap – hoe gaan ons liefde wys?

Gesels Saam

Raad: As julle nie genoeg tyd het vir die hele byeenkoms nie, oorweeg om eers dié gedeeltes met ’n sterretjie (*) in elke afdeling te doen.

1. Verwelkom almal wat hierdie week nuut by die groep aansluit.

*2. Vertel vir mekaar hoe julle hierdie week waardering uitgespreek het teenoor ’n personeellid of vrywilliger in die gemeente.

3. Hoe het dit hierdie week gegaan met jou voorneme om in liefde uit te reik?

4. Is daar enige antwoord op gebed wat iemand wil deel, of iets wat julle uit die week se stiltetyd geleer het?

Groei Saam

Lees 1 Korintiërs 13:4, 2 Korintiërs 9:11 en Markus 6:36-44
Om om te sien na ander se nood: Rick Warren sê n.a.v. Markus 6 dat ons soos volg moet omsien na mense in nood:

1. Sien die behoefte raak.
2. Kyk wat jy het.
3. Sien raak hoe groot die behoefte is.
4. Berei jou hart voor en wees beskikbaar.
5. Maak ’n plan.

Bespreek
Hier is die week net twee besprekingsvrae, omdat ons graag wil hê dat julle meeste van jul tyd saam sal spandeer aan beplanning by “Deel Saam”.

1. Wat het julle opgeval in die teksgedeeltes? Gesels daaroor.

2. Wil jy weet wat God se plan is om die probleme van die wêreld op te los? Kyk om jou rond. Ons is die plan. God gebruik sy kinders om op praktiese, fisieke, tasbare maniere sy liefde te wys. Wat dink jy van hierdie stelling? Laat dit jou opgewonde, bang, oorweldig voel? Hoekom?

Deel Saam

God wil julle gebruik om die wêreld te bereik. Gebruik die 6 stappe hier bo om saam te dink hoe God julle wil gebruik:

1. Sien die behoefte raak. Watter fisieke en geestelike nood is daar in julle omgewing? Kyk na die Bedieninge Katalogus wat ons Sondag uitgedeel het, met ’n opsomming van al die plekke waar die gemeente betrokke is. Of dink aan spesifieke behoeftes wat nié deur die gemeente se bedieninge aangespreek word nie.

2. Kyk wat jy het. Watter talente, vermoëns, ervaring en bronne is daar in julle groep wat kan help met die behoefte wat julle identifiseer het?

3. Sien raak hoe groot die behoefte is. Is die projek groot genoeg om julle uit te daag? Waag julle in die geloof? Indien nie, hoekom nie?

4. Berei jou hart voor en wees beskikbaar. (Onder “Aanbid Saam”.)

5. Maak ’n plan. Werk uit wat julle gaan doen en hoe: tydlyn, verdeel verantwoordelikhede, ens.

Aanbid saam

1. Berei jou hart voor: Alles wat ons het, kom van God af (1 Kron. 29:14). In stil gebed, dank God vir wat hy vir jou gegee het. Gee dit terug aan God om te gebruik soos hy wil.

*2. Wees beskikbaar: Romeine 12:1 sê Gee julleself aan God as lewende en heilige offers… In gebed, gee julleself so aan God. Vra hom om julle die krag en moed te gee om in geloof uit te reik na jul gemeenskap.

3. Deel gebedsversoeke en bid vir mekaar.

Voordat julle huis toe gaan

Was enige iemand vandag afwesig? Wys iemand aan om met daardie mense op te volg en hulle te laat weet dat julle hulle gemis het.

Kleingroepmateriaal en dagstukkies gebaseer op Rick Warren se “40 Days of Community”.

Stiltetyd

 

Dag 8

Lees Kolossense 4:5-6
In Jesus sien ons liefde wat uitreik na almal in nood. As sy volgelinge kan ons nie anders as om dieselfde te doen nie. Wat sal dit beteken om “met wysheid op te tree teenoor die mense wat nog buite die gemeente is”? Dit veronderstel sekerlik dat ons nou saam met God leef, afhanklik van die leiding van die Gees. Wat van: “Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig”? Ons kan sekerlik nie prekerig en opdringerig wees nie? Om te weet hoe om elkeen te antwoord, vra voorbereiding. Dit beteken ons moet intensioneel uitreik na ander.

Dag 9

Filippense 1:27b: … dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie.
“Ons” is baie sterker as “ek”. Ons kan nie sonder die Gees se hulp en leiding werk nie. Maar ons behoort ook saam met ander gelowiges te werk.
Een ding wat ons kan doen, is bid. Gebed is een manier om te soek en seker te maak dat ons in lyn is met God. So bid vir die geleentheid om te dien. Bid dat God die harte sal voorberei van die mens(e) na wie jy uitreik. Bid vir jouself vir deernis. Bid vir sensitiwiteit.

Dag 10

Lees 1 Petrus 4:9
Ons huise is vir baie van ons ’n veilige skuilplek. As Christene is ons huise egter een van ons bronne wat God vir ons geleen het. Ook ons huise behoort aan God en is ’n manier om ander in te sluit en te betrek. Vir party van ons is dit maklik. Vir ander is dit ’n groot opoffering. Maar vir ons almal is dit ’n kans om met liefde uit te reik. Hoe kan jy jou huis gebruik om in liefde uit te reik?

Dag 11

Lees Romeine 15:7
Jesus het ons lief en offer sy lewe vir ons (Rom. 5:8). Hy nooi ons uit, roep ons, verwelkom ons. Dit is die voorbeeld waarvolgens ons teenoor ander moet leef – nie net teenoor ander gelowiges nie, maar (soos Jesus) teenoor alle mense, veral diegene wat ons sien as “buitestanders”.
Jesus het mense ontmoet waar hulle is, hulle aanvaar en liefgehad. Die uitdaging vandag: doen jy dit ook!

Dag 12

Lees Romeine 12:16
Ons word almal gevorm deur ons interaksie met ander. Wat hulle sê en doen, is deurslaggewend in ons vorming en geloof – veral diegene naaste aan ons.
Hoe gaan mense wat nie vir Jesus ken nie, sy liefde ondervind anders as deur ons? Hoe langer jy ’n gelowige is, hoe meer behoort jy intensioneel uit te reik na ongelowiges. Maak vriende met ongelowiges en wees opreg lief vir hulle.

Dag 13

Lees 1 Johannes 3:18
Liefde wat nie tot dade oorgaan nie, het geen substans nie. Elkeen van ons in liefde uitreik en ’n verskil maak aan die behoeftes wat ons sien. Ons kan die bronne, tyd, vermoëns tot ons beskikking in liefde aanwend. Hoe kan jy vandag praktiese liefde wys?

Dag 14

Lees Kolossense 3:17
Die oomblik wat ons Jesus begin dien, word ons ook sy verteenwoordigers op aarde. Dit beteken dat sy liefde en waardes in en deur ons sigbaar word. Hoe kan Jesus sigbaar word deur jou woorde en dade?

kleingroep, kleingroepmateriaal, materiaal

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.