Die uur van duisternis – kleingroepmateriaal 8-14 September (Joh 13:1-17)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van die geloofsgewoonte van vrygewigheid, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Die Storie fokus op die verhale wat Jesus se kruisdood voorafgaan waarin dit duidelik blyk dat Jesus kies om gehoorsaam aan God te bly tot die einde toe.  Let op hoe Hy die tyd en plek kies waar die Paasmaaltyd gehou sal word; hoe Hy die gesprek met die dissipels stuur dat hulle sy voorbeeld kan begryp; hoe hy bewus is van Judas se planne en doelbewus daarmee saamwerk, omdat Hy aan God gehoorsaam wil wees; hoe Hy Petrus met deernis hanteer, al weet Hy Petrus gaan Hom verloën; hoe Hy die pyn en bespotting van die kamma verhoor en onskuldige veroordeling verduur, omdat Hy ons verlossing voor oë het; hoe Hy selfs tot die laaste nog omgee vir sy ma en vir haar sorg deur Johannes te vra om haar in te neem.

Watter verhaal het die meeste tot jou gespreek?  Hoekom?  Wat beteken dit vir jou?

Lees Johannes 13:1-17 (Jesus was die voete van sy dissipels) en deel met mekaar wat julle daarin tref.  Gesels dan verder oor 2 of 3 van die vrae in Die Storie:

  1. Wat het Jesus voorspel tydens die laaste ete saam met sy dissipels?
  2. Hoekom moes Jesus sterf?
  3. Hoe het Jesus se volgelinge op die tragiese gebeure gereageer?
  4. Watter implikasies het Jesus se dood aan die kruis vir die mensdom se sondes vir jou?
  5. Wat kan jy deur hierdie gebeure leer van Jesus se liefde?
  6. Hoe het Jesus se lewe en dood die manier geraak hoe jy jou lewe daagliks leef?

Gewoontes en gebruike

Om mekaar se voete te was, is ’n kragtige simbool van die deernis waarmee ons mekaar hanteer.  Oorweeg om dit op ’n effens ander manier te doen, deur ’n skottel water op ’n tafel te plaas en mekaar se hande te was.  Bid vir mekaar.

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.  Die voetewas voorbeeld is ’n simbool van hoe ons uiteindelik ook teenoor ander in die wêreld wil optree.  Dink aan iemand vir wie jy deernis kan bewys en gaan doen dit op ’n gepaste manier.

     

Trackback from your site.

Leave a comment