Skip to main content

Die gemeente stem 15 Maart oor artikel 1 by ‘n gemeentevergadering

BelydenisvanBelharlogo-880Die kerkraad het by die vergadering 8 Februarie eenparig besluit om by die gemeente aan te beveel dat die voorgestelde nuwe artikel 1 van die kerkorde van die NGK aanvaar word. Die nuwe artikel 1 en die vorige een is hier beskikbaar.

Alle belydende lidmate word uitgenooi na een van twee inligtingsessies direk na die oggenddiens in die konsistorie: 22 Februarie en 8 Maart. Daar is ook ‘n Bybelstudie met kortfilms beskikbaar vir kleingroepe wat hulleself wil ingrawe daarin:

Vir dieperdelwers is daar ook ‘n verdere boek beskikbaar in Afrikaans en Engels:

Alle belydende lidmate van die NGK Somerstrand word uitgenooi na ‘n gemeentevergadering direk na die erediens op 15 Maart waarna gestem gaan word. Die kerkraad vergader dieselfde dag om hulle besluit te finaliseer na aanleiding van die gemeentestemming.

Lidmate wat dié dag nie teenwoordig kan wees nie, mag die kerkkantoor die voorafgaande week tussen 09:00-12:00 elke dag besoek om vooraf ‘n stem te kan uitbring. Dit is baie belangrik vir dié lidmate om een van die inligtingsessies by te woon.

Onthou dat daar ‘n magdom inligting beskikbaar is by die webtuiste www.belydenisvanbelhar.co.za. Besoek veral die Gereedskapskis wat meer as 70 artikels en studiestukke bevat.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.