Die Gees van Christus verander ons gemeente:

Ons fokus tydens die eerste kwartaal van 2012 op die brief aan die Filippense:

Die Gees van Christus verander ons gemeente:

15/1 Hand 1

in ’n diverse gemeenskap

Informele erediens

22/1 Fil. 1:1-11

deur ’n fyn aanvoeling

29/1 Fil. 1:12-26

tot vurige vrymoedigheid

05/2 Fil. 1:27-2:4

tot vreugdevolle eensgesindheid

12/2 Fil. 2:5-11

tot selfopofferende diensbaarheid

19/2 Fil. 2:12-18

tot ’n onberispelike lewenswandel

26/2 Fil. 2:19-30

tot gasvrye vriendskappe

Belydenisaflegging | Informele erediens

04/3 Fil. 3:1-4:1

tot geestelike volwassenheid

Nagmaal

11/3 Fil. 4:2-9

tot blymoedige vrede

18/3 Fil. 4:10-23

tot liefdevolle omgee

Afnaweek

     

Trackback from your site.

Leave a comment