Die eindtyd – Openbaring 2-3 (kleingroepmateriaal)

Omgee gesprekke

Gee terugvoer oor julle beoefening van getrouheid, soos julle die vorige keer afgespreek het.  Wat het gebeur?  Wat het dit vir jou beteken?

Bybel lees

Ons lees dié week die laaste hoofstuk oor Die eindtyd in Die Storie.  Dit handel oor hoofstuk 1-5 en 19-22 in Openbaring.  Julle kan die hele verhaal in Die Storie lees en met mekaar deel wat julle daarin tref.  Ek gaan vir die kleingroepbyeenkoms net op die briewe aan die sewe gemeentes konsentreer, hfst. 2-3.  Daar is meer inligting oor Openbaring by http://www.bybelskool.com beskikbaar.

Lees Openbaring 2-3 (of bl. 495-497 in Die Storie).  Wat tref jou in dié gedeelte? Gee mekaar ruim tyd om te deel wat die Here deur die gedeelte vir julle persoonlik sê.

’n Paar opmerkings om die gedeelte in konteks te plaas:

In vier van die briewe word gefokus op ’n eerlike beoordeling van die sterk en swak punte van die gemeentes, en word hulle begelei met vermaninge en voorstelle hoe om te luister na wat die Gees sê en hulle lewens daarom heen in te rig – Efese, Pergamum, Tiatira en Sardis.  Twee gemeentes – Smirna en Filadelfia – word net geprys en een gemeente – Laodisea – word net bestraf.

Dink nou na oor die volgende vrae en deel met mekaar julle gedagtes daaroor.

 1. Watter gemeente se storie kom die meeste ooreen met ons gemeente of met jou eie lewe (of die kerk in die breë)?  Hoekom?
 2. Wat leer jy van Jesus se boodskap aan dié gemeente (of die kerk in die breë)? Deel dit met mekaar.
 3. Watter beloftes van die Here tref jou die meeste?  Hoekom?
 4. Jesus wil veral vir die eerste vier gemeentes herinner dat hulle getrou moet bly totdat Hy weer kom (hfst. 2).  Hoe kan jy self werk aan jou getrouheid aan die Here?  En ons gemeente?
 5. Jesus wil veral die die laaste drie gemeentes herinner daaraan dat hulle met Hom gemeenskap moet hou (hfst. 3).  Hoe kan jy dit meer effektief doen?  En ons gemeente?

Gewoontes en gebruike

Die beoefening van die teenwoordigheid van God behels om met ’n voortdurende en groeiende bewussyn van en sensitiwiteit vir die Here se teenwoordigheid te leef. Elke oomblik van elke dag is ʼn gawe van God se betrokkenheid in ons lewe. Hier is ’n paar voorstelle om jou gedagtes te prikkel:

 • Ontwikkel ’n lewensritme wat jou deur jou dag heen aan God en sy teenwoordigheid herinner.
 • Stuur gereeld skietgebede op, soos Nehemia in die Ou Testament (Neh 2:4).
 • Stel jou daarop in om alles wat jy doen bewustelik “vir die Here” te doen.
 • Oefen jou daarin om ander mense deur God se oë te sien. Hoe sou Hy reageer op die mens wat nou voor jou staan of jou pad op die een of ander manier kruis?
 • Kies vir jou simbole, skilderye, beeldhouwerke, en so meer, wat jou aan God se teenwoordigheid herinner. Sit of hang dit op opsigtelike plekke en doen moeite om elke dag daarna te kyk. Praat met die Here daaroor.
 • Hou rekening met die waarheid dat God werk deur alles wat met jou gebeur. Reageer daarom op alles wat met jou gebeur asof jy op God se betrokkenheid in jou lewe reageer (ʼn gedagte van Richard Niebuhr).

Geseën om te seën

Die Here seën ons om te seën.  Hy vra van ons dat ons Sy teenwoordigheid sal beoefen.  Deel met mekaar hoe jy hieraan uitvoering wil gee in die week wat kom.  Bid vir mekaar.

     

Trackback from your site.

Leave a comment