Didage – vierde kwartaal 2010

Didage (Griekse woord vir lering) begin weer Woensdag 13 Oktober om 18:00.

Bybelskool – Chris van Wyk

Ons lees hierdie kwartaal Galasiërs, Romeine en Rut.  Hulpmiddels sluit die gebruiklike daaglikse blog in by bybelskool.com.

Immergroen Ouerskap – Lynette van Wyk

‘n Relevante,  Bybelse Ouerskapkursus
Hettie Brittz, die skrywer van die boeke Kweek Kinders met Karakter en Kweek Gesonde Gesag, het onlangs haar bestaande ouerskapkursus met die insigte van Andalene Salvesen gekombineer en omskep in ‘n opwindende DVD-reeks met meegaande werkboeke. Hierdie kursus is al die afgelope ses jaar in Presbiteriaanse-, NG-, Baptiste- en Charismatiese kerke aangebied en praatjies daaroor is al op Kruiskyk, MNet en Radio Kansel uitgesaai.  Donderdae 19:00-21:00. Kontak vir Lynette by 083 793 3320..(Besoek gerus die webwerf www.immergroenouerskap.co.za vir ’n voorskou in DVD-formaat en ander relevante inligting.)

Op pad met God – Mariette Rossouw

Ons lees die Bybel saam, en vind verrassende wyses hoe geestelike gewoontes jou help om die werklikheid van God in jou lewe raak te sien en te beleef. Op pad met God is vir jou as jy geestelik wil groei, ‘n nuwe visie of geestelike tuiste soek, gewoon net ‘n afplatting ervaar, of ‘n ware soeke na God het. Geen onkoste.

Rigtingwysers – Rethie van Niekerk

Hoe en waar wil God jou gebruik? Hierdie kursus help jou om na te dink oor jou persoonlikheid, visie, gawes en tydsbestuur, sodat jy kan onderskei waarop God wil hê jy moet fokus. R40 per persoon. Skryf in by die kerkkantoor.

Skryf in by die kerkkantoor 041 5835115

     

Trackback from your site.

Leave a comment