Didage

Hulle het hulle heelhartig toegelê - graphic van Jaco Potgieter wat werk met Calvyn se

Die fokus op geestelike groei word dieper geneem op Woensdagaande 18:30.

Ons noem die saamgroei geleentheid DIDAGE, die Griekse woord vir leer.

Vir die besiges onder ons, bied ons ook ‘n ete aan om 18:00 wat jy weekliks vooruit kan bespreek.

Jy kan een van die volgende vier weeklikse aanbiedinge in die vierde kwartaal bywoon vanaf 15 Oktober.

Skryf in by die kerkkantoor (041 5835115):

 
GOD SE GREEP OP GELOWIGES – BYBELSKOOL – AANBIEDER: CHRIS VAN WYK

Die Pentateug is die verhaal van God wat ingryp in die lewe van mense en veral families. Ons gaan in ses weke die Pentateug deurlees en telkens nadink oor die impak en betekenis wat dié verhaal vir ons lewe het deur te fokus op:

  • die bepalende historiese rol van die vier sleutel gebeure en vier sleutel karakters in Genesis;
  • die intrinsieke verband tussen slawerny, verlossing en openbaring in Eksodus;
  • die helder lig wat offers en die klem op heiligheid op ons verhouding met God en mekaar werp in Levitikus;
  • die uiteenlopende pad wat verskillende generasies met God stap in Numeri;
  • die waarde van ‘n gesprek met die verlede om die hede reg te waardeer en die toekoms raak te kan sien in Deuteronomium.
 
BLY IN VOELING – AANBIEDER: RETHIE VAN NIEKERK

Ons ervaar almal een of ander tyd oomblikke waarin ons in voeling is. Dit mag kom deur verwondering of hartseer, kreatiwiteit of meegevoel, dankbaarheid en liefde, en soms ook in tye van verandering. Ons bly immers ook in slegte tye in voeling met God, wanneer ons besef dat dit God is wat die inisiatief neem. Dit is ons keuse om hierdie egte teenwoordigheid te herken en om self teenwoordig te wees.


Meesal is dit egter in die gewone gang van die lewe wat ons in voeling bly met God. Ons is nie afhanklik van opwellings van insig, gevoel of inspirasie nie. Ons hoef ook nie te wag tot ons regtig iets nodig het nie. Ons kan ontvanklik wees om die Gees in elke oomblik te herken.


“Bly in voeling” – die Afrikaanse weergawe van Staying in Touch van John Ackerman – help ons om hierdie ondervindings in ‘n lewenswyse te verander. In die loop van ses weke leer ons saam om God te herken in ons eie stories, ons daaglikse lewe (Rus, Neem waar, Luister, Doen), in die lees van die Bybel, in die ontvang en die gee van liefde, en in wat regtig belangrik is.

 
ALPHA HUWELIKSKURSUS – AANBIEDER: DEON BINNEMAN

Hierdie praktiese huwelikskursus gee vir elke getroude paartjie die hulpmiddels vir die bou van ‘n sterk en gesonde huwelik wat ‘n leeftyd hou. Oor 8 weke gesels egpare oor belangrike sake wat maklik in die gejaag van die daaglikse lewe nie aandag kry nie. Onderwerpe sluit in: sien mekaar se behoeftes raak; leer om effektief te kommunikeer; hanteer konflik; genees seerkry uit die verlede; weet hoe om mekaar geliefd te laat voel; ouers en skoonouers; goeie seks; maak tyd vir mekaar en hê pret saam.


Elke paartjie se privaatheid word gerespekteer. Daar is geen groepsbespreking nie en niemand hoef enigiets oor hul verhouding bekend te maak nie. Elke aand begin met ‘n kerslig-ete. Daar is ‘n video-praatjie, gevolg deur ‘n geleentheid om die onderwerp as paartjie te bespreek.

Vir wie is dit?

Dis vir elke getroude paartjie wat ‘n sterk verhouding wil bou, veral:

  • diegene wat hul huwelik wil verryk;
  • mense in die eerste 5 jaar van getroude lewe;
  • die wat uitdagings beleef, soos bv. die geboorte van ‘n eerste kind, “leë-nes sindroom”, beroepsverandering;
  • diegene wat met bepaalde sake in hul huwelik worstel.

Koste:

Registrasie R100 per paar (sluit kursusmateriaal in) – Weekliks R40 per paar vir die ete.

 
LECTIO DIVINA – AANBIEDER: DEON LOOTS

Lectio Divina – `n geestelike lees van die Bybel – is `n baie ou geestelike dissipline. Gelowiges het deur al die eeue baie baat daarby gevind. Dit het eintlik ontstaan as `n manier van luister na die Woord van God in ‘n tyd toe die meerderheid van gelowiges nog ongeletterd was. Dit gaan dus oor die kuns om werklik te leer luister na die Woord en die relevansie daarvan vir jou eie lewe.


Tydens ons Lectio Divina sessies gaan ons met jou van die belangrikste beginsels rondom die benadering deel. Dit is alreeds lewensveranderend. Ons gaan dit daarom ook elke week prakties beoefen. Ons gaan dus leer deur dit self te doen en met mekaar te deel wat ons hoor.


Dit geskied in `n atmosfeer van stilte en luister. Ons sal ook van gewyde musiek gebruik maak om onsself eers in te stem op God se teenwoordigheid.

     

Tags: , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment