Deon Els: Hierdie is ‘n feesjaar

Dis vir my ‘n voorreg om hierdie kort stukkie te skryf oor my wonderlike ervaring van Klema en Somerstrand gemeente. My ervaring van hierdie jaar is niks anders as ‘n feesjaar nie. Hierdie jaar het vinnig verby gegaan en dit voel soos gister wat ek vreemd en ongemaklik in die voorportaal rond gestaan het. Van die eerste dag is ek met gasvryheid verwelkom en so nou en dan herinner dat die gemeente enige gemeentejaar student met valk oë dop hou.

Die kantoor personeel het besonders na aan my hart gegroei en ek is met opregtheid dankbaar vir elkeen se inset om my te onderrig. Ek dink terug aan die gemaklike wyse waarop ons mekaar in die kantoor groet en besef dat ek elkeen baie gaan mis.

My belewenis van die mense in die gemeente het my verstom. Van die begin af is ek betrek by gemeente vergaderings en samekomste en ek is baie dankbaar daarvoor. Ek het meeste van die tyd uitgesien na vergaderings omdat ons so ‘n lekker gemeenskap is.

Die teks wat gebruik word om stil te raak voor elke vergadering is Kolossense 3:12-17. Die vers wat my ervaring van die gemeente omvattend beskryf is:
“Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind.”

Dit is vir my ‘n voorreg om saam met die mense te werk wat die wil van die Here in elke besluit najaag. In baie opsigte is hierdié jaar, ‘n feesjaar wat slegs aan ons hemelse Vader opgedra kan word. Die liefde waarmee gemeentelede na mekaar en ook na die gemeenskap omsien, sal altyd by my bly. My belewenis van die werking van die Heilige Gees in die gemeente het vir my ‘n fondasie gelê waarop ek kan voortbou. Die openheid van al die mense in beide gemeentes om my te verwelkom en by te staan is baie kosbaar vir my.

Ek is van volle oortuiging dat NG gemeente Somerstrand en Klema afhanklik is van God om hulle te lei op die regte pad. Ek sal altyd dankbaar wees vir die kort tydjie wat in die gemeente kon deurbring. Die kennis en die wysheid wat ek kon opdoen in hierdié feesjaar sal my vorm vir die res van my lewe. Ek is opreg dankbaar vir elkeen wat my bygestaan het in hierdie jaar. My gebed is dat God die middelpunt van beide gemeentes sal bly en dat God elkeen ryklik sal omvou in Sy hand van liefde.

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.