Belê in die koninkryk van God – “Tiende”-maand Dankofferfees

In die finansiële wêreld word daar baie gemaak van die term: “return on investment” – ROI. Opbrengs op belegging – OOB. Dit meet die effektiwiteit van ‘n belegging. Dit is ‘n eenvoudige formule om te gebruik. Jy verdeel die opbrengs van die belegging met die koste daarvan. Die resultaat word uitgedruk deur ‘n persentasie of ‘n ratio. As jy ‘n R1 000 belê in aandele en jy verkoop dit teen R1 200 ‘n jaar later, dan “maak” jy R200. Jy verdeel daardie opbrengs – R200 – met die belegging – R1 000 – en dit beteken jy het 20% opbrengs gelewer.

‘n Opbrengs van 20% is natuurlik wonderlik in vandag se ekonomiese klimaat. Dit is selde dat jy meer kry as ‘n 5 of 6 %. En talle kere is jou opbrengs eintlik ‘n minus syfer…

Maar, dit is ‘n konsep wat nie net sin maak in die finansiële wêreld nie. Dit maak ook baie sin in die gewone lewe. Die tyd en energie wat jy byvoorbeeld belê in jou kinders lewer uiteindelik ‘n opbrengs in terme van hulle gereedheid vir die volwasse lewe.

Dit is ook nie anders in die koninkryk van God nie. Beleggings maak saak. Met dié verskil. Dit gaan in die koninkryk van God oor ‘n opbrengs vir die ewige lewe. Nie maar net vir hierdie lewe nie. Dit gaan oor die opbrengs wat aan die ander kant van die dood steeds ‘n waarde sal hê.

Dit is oor hierdie opbrengs wat ek vanoggend wil praat.

En ek wil aansluit by God se belegging in twee huishoudings in Filippi, die eerste huisgemeente in Europa. Die opbrengs op hierdie belegging van God is immers legendaries. Paulus sonder hulle van al die gemeentes uit as die gemeente wat die meeste bygedra het tot die volhoubaarheid van sy eie bediening in die wêreld.

In sy brief aan hulle uit huisarres in Rome verkondig hy hierdie ongelooflike waarheid aan hulle om hulle tot volhardende vrygewigheid aan te spoor:

“Dit is nie dat ek van julle ‘n bydrae verlang nie; ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak, toenemend moet groei … dit is soos ‘n lieflike geur, ‘n aanneemlike offergawe wat God behaag. (Fil 4:17-18)

Soos God in hulle belê het, só het hulle in die koninkryk belê. En dit is hierdie belegging wat hulle in die koninkryk gemaak het wat Paulus wil hê dat dit sal groei.

Kom luister verder Sondag 3 November 09:00 by ons “Tiende”-maand dankofferfees

Continue Reading

KATEGESE 2020 – Stap vir stap deur God se Woord

Daar is so baie Sondagskool- en kategesemateriaal op die mark. Hoekom Odos?

 • Die Odos-span wil kinders lief maak vir die Woord sodat hulle deur die lees van die Woord in verhouding sal kom met Jesus.
 • Die Odos-span wil hê dat kinders hulle storie sal sien as deel van God se storie en hulle lewe op hierdie Odos-pad sal leef.
 • Die Odos-span wil Kategese en Sondagskool lekker maak!

Odos-toepHierdie Bybelstudie-reeks vir laerskool- en hoërskoolkinders kan gebruik word in gemeentes en skole. Dit bestaan uit 8 reekse met elkeen

 • ‘n onderwysershandleiding,
 • ‘n kinderboek wat die kinders elke week huis toe neem. In die boek is elke week se Bybelstorie,
 • ‘n versamel item soos kaarte, plakkers en plakkate sodat hulle nog verder aangemoedig word om meer oor God en Sy Woord te leer.
 • ‘n Odos-toep met vrae, ouerhandleiding, video’s en opleiding vir groepleiers (https://www.odos.co.za/bybelvasvra).

ROEP DIE HERE JOU AS KATEGEET?

Ons soek kategete wat die bestaande span vir 2020 kan aanvul!

Beplanning hierdie Sondag 3 November in die konsistorie vir 30 minute.

Kinderboek

In die boekie vir die maats, is elke week se Bybelstorie, asook ‘n inkleurprent wat pas by die karakter wat in die les behandel is. Elke maat kry ook ‘n versamel item, sodat hulle nog verder aangemoedig word om meer oor God en Sy Woord te leer.

Onderwysershandleiding

Die onderwysershandleiding is so geskryf dat dit baie maklik is vir die groepleier om die week se les voor te berei. Die kind se sintuie word gebruik om die storie driedimensioneel te beleef. Die bepaalde les begin met die storie wat vertel word. Daarna is daar ‘n paar vrae wat gevra kan word om te kyk of hulle mooi geluister het en sommer net weer van die inligting van die storie vas te vang in hulle geheue. Dan kom die lewensles, dis belangrik vir die groepleier om eers vir die kinders te vra wat hulle dink die storie vir ons wil sê voordat hulle kom met hulle interpretasie daarvan. Aktiwiteite vir Odos 1-5 by https://www.odos.co.za/copy-of-odos-reekse.

Ouerhandleiding

Elke week word vir die ouers iets gegee wat hulle met hulle kinders kan doen.  Ons wil hê dat ouers op ‘n kreatiewe manier weekliks saam met hulle kinders weer deur die verhaal gaan. Die Bybelvasvrae sal ook deel uitmaak van hierdie ouer betrokkenheid.  Ons bid dat die Bybelstories weer in huise sal herleef en op so ‘n wyse by ons kinders vasgelê word.

Begeleiding

Jy kan staatmaak daarop dat ons deurlopend die kategete sal begelei met ekstra hulpmiddels. Kom ons maak 2020 die Jaar van die Bybel, die jaar wat ons alles insit om ons kinders aan die Here self deur sy Woord en Gees te verbind.

Continue Reading

“TIENDE”-MAAND DANKOFFERFEES – Sondag 3 November 09:00

Uitsonderlike vrygewigheid

Die gemeente van Filippi was ‘n uitsonderlike vrygewige en milddadige gemeente. Daar was in die vroeë Christelike wêreld niemand wat Paulus meer ondersteun het nie. Selfs nie Paulus se sturende gemeente, Antiogië nie. Trouens, dit wil voorkom asof die geldkraantjie opgedroog het in Antiogië op Paulus se tweede sendingreis. Vir watter rede ook al. Moontlik was dit net te ver om geld te verskaf op ‘n gereelde basis vir Paulus in Europa.

In sy latere brief aan die gemeente in Filippi praat Paulus met groot lof van hulle vrygewigheid: “Toe ek van Macedonië vertrek het (dws van hulle stad Filippi af), het geen gemeente deel gehad in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen.” (Fil 4:15)

Waar begin hierdie vrygewigheid?

Interessant genoeg by die doop van twee huishoudings in die gemeente van Filippi.

Dit is hoe dit werk in die koninkryk van God. God se vrygewigheid stimuleer ons vrygewigheid en milddadigheid.

Soos Paulus op ‘n keer aan die Korintiërs skrywe:

“Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees.” (2 Kor 9:11)

Oordink dié gedagtes en gesels daaroor met jou familie en gesin in voorbereiding vir ons

“TIENDE”-MAAND DANKOFFERFEES Sondag 3 November 09:00

Soos gebruiklik gooi ons ons dankoffer in die “blou-kis” voor in die kerk. Laat jou kinders deelneem aan dié feestelike geleentheid.

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Tilla

  |

  Sien so uit daarna!

 • Bybelskool » Ons het herlewing nodig

  |

  […] Vandaar het dit gesprei na Brittanje, Europa, Indonesië en uiteindelik na Suid-Afrika. Ons Pinksterbidure is die getuienis […]

 • Avatar

  Willem Wiid

  |

  Ek is opsoek na verlede Sondag (20/10/2019) se liturgie. Kry dit ongelukkig nie opgespoor nie. Kry ook nie die afkondigings nie

 • Avatar

  Riana Carstens

  |

  Dankie!!!!!! N insiggewende opbouende preek wat die “Goeie nuus” boodskàp ook bevat. Baie baie dankie.

  Riana