Pinksterdag – Nagmaal – 31 Mei 09:00 – Youtube

Pinkster 09 – God skep hemel op aarde vir sy volk – Openbaring 21-22

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Openbaring 21 is geskryf om jou opgewonde te maak oor wat vir ons as kinders van die Here wag. Johannes beskryf die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde, en die vestiging van die Nuwe Jerusalem uit die hemel om ons te inspireer dat dit ons einddoel is. Dat alles nuut gemaak sal word. Dat ons in God se heerlikheid vir ewig sal bly.

Openbaring 22 rond dié prentjie af met ’n beskrywing van die water van die lewe wat uit die troon van God en die Lam uit die stad vloei. Die boek sluit af met ’n versekering van die spoedige en besliste wederkoms belofte van die Here Jesus om ons aan te moedig om aan te hou omvas te hou aan die woorde van God.

God maak alles nuut. Elkeen wat hierna smag, sê God, sal versadig word. Want Hy is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Alle gelowiges sal drink uit die fontein van lewegewende water om vir ewig te lewe. En dié lewensdrank sal verniet wees.

Die heerlikheid van die nuwe stad Jerusalem eggo God se heerlikheid, want die belangrikste boustof van die mure is ook jaspis. Die stad is verder van suiwer goud gebou. Die glans daarvan is soos suiwer glas of kristal.

Die fondamente van die stad is versier met edelgesteentes, twaalf van die sogenaamde anisotropiese edelgesteentes wat nie net hulle eie kleur het nie, maar onder suiwer lig al die kleure van die reënboog aanneem. Interessant is dat daar nie isotropiese edelgesteentes op die fondamente is nie, moontlik omdat wanneer suiwer lig daarop hulle val, raak hulle swart of grys. Dit is edelgesteentes soos diamante of robyne.

Die boek sluit met die derde belofte van die Here Jesus Christus dat Hy op pad is om terug te keer, waarop die kerk asof in ’n liturgie antwoord: “Amen! Kom, Here Jesus!”, asook ’n seënbede in die naam van die Here Jesus en sy genade.

Die genade van die Here Jesus is met julle almal.

Continue Reading

Pinkster 08 – Youtube 29 Mei 18:30

Die bruilof van die Lam breek aan – Openbaring 19-20

KYK DIE VIDEO – LAAI DIE BOEK AF

Daar is ‘n ontstellende lering wat wyd posgevat het in die wêreldkerk. Dit steek op talle plekke ook sy kop uit in ons kerk. Dit is die lering van die universalisme. Dit is ‘n lering wat sê, alle mense is uitverkies – sommige weet dit, ander nie. As daar ‘n hemel is, sal almal daar wees. In elk geval is daar verseker nie ‘n hel nie. Want niemand sal daarheen gaan nie. Almal sal uiteindelik tot bekering kom. God sal sorg daarvoor. Sommige sal nog verder gaan en sê die enigste hemel is in elke geval eintlik hier op aarde as ons mekaar goed behandel. Die enigste hel is dus ook hier op aarde as ons mekaar sleg behandel. Daar is geen hiernamaals nie.

Dit is egter onmoontlik om só ‘n lering te handhaaf as jy Openbaring lees. Daar is regdeur die boek ‘n kontras wat gehandhaaf word tussen die regverdiges en die goddelose, tussen die gelowiges en die ongelowiges, tussen die oordeel van God oor die sonde en die verlossing van die heiliges, tussen die hemel en die hel, tussen die bruid van die Lam en die prostituut Babilon, tussen die ewige lewe en die ewige dood. Natuurlik is Openbaring ‘n boeiende en beeldryke boek wat uitdagende simboliek bevat. Maar, die visioene beskryf werklikhede. Dit is ook nie iets wat Johannes uitgedink het nie. Dit is iets wat vir hom gewys is, wat aan hom geopenbaar is. En die bron hiervan is God self. Deur die Here Jesus en die Gees, uitgevoer deur die engele en hemelse wesens, waarin die kerk se gebede en getuienis ‘n groot rol speel, vestig God die Vader ‘n nuwe hemel en nuwe aarde.

Ek sal my plig versuim as ek jou nie waarsku teen die universalisme nie. Prominente teoloë en predikante handhaaf hierdie onbybelse lering. Sulke teoloë dien ‘n valse god met ‘n valse ideologie wat nie uit die Bybel kom nie, maar uit ‘n misleide hart. Hulle dink dat hulle mense ‘n guns doen deur net aanvaarding te preek, maar werk in die hande van die bose driemanskap van Openbaring. Hy is die groot misleier. En universalisme is een van die groot misleidings. “The most brazen lie of all is the lie people tell themselves: “I have nothing to worry about from the wrath of God. My God is a God of love.” If that is your thought, your god is an idol.” (RC Sproul)

Dit is noodsaaklik om hierdie lering te verwerp met al die oortuiging waartoe jy beskik. En die boek Openbaring is waarskynlik die beste boek wat jou kan help om inhoud te gee aan jou oortuigings oor die hemel en die hel, die verlossing en die oordeel, die ewige lewe en die ewige dood.

Die bruilof van die Lam

Dieselfde model wat ek vir die sewe seëls, sewe trompette, en sewe bakke gebruik het, kan ‘n mens steeds herken in die wyse waarop Johannes hierdie siklus van sy visioene vertel. Daar is die prentjie van God – hierdie keer as die Almagtige Koning wat heers – geteken. Daar is die agente wat hierdie keer baie direk onder die Hoofagent van God, die Here Jesus Christus self, optree. Trouens, meesal tree Hy alleen op. En daar is steeds die verlossende oordeel in ‘n reeks van kontraste. Die bruilof van die Lam versus die feesmaal van Armageddon. Die ewige lewe versus die ewige dood. Die hemelse stad Jerusalem versus die poel van vuur.

Maar, kom ons begin by die positiewe boodskap van vanaand. Want dit is hoe Johannes dit hierdie keer vertel. Hy begin wel met die visie op God, maar dan val hy direk weg met die verlossing, die wonderlike uitkoms wat God vir ons bedoel, Die bruilof van die Lam is sy pièce de résistance, die hoogtepunt en doel van ons verlossing. Die bruilofsfees met die bruidegom, die Here Jesus Christus.

Continue Reading

Pinkster 07 – Youtube Donderdag 28 Mei 18:30

Pinkster 07 – God bevry sy kerk – Openbaring 15-18

Kyk die videoLaai die boek af

Julle ken nou al goed die model wat ek gebruik om die vloei van die visioene te verklaar. ‘n Mens kan dit net so goed toepas op die visioen van die sewe bakke. Daar is ‘n beskrywing van:

1. God in die hemelse tempel (Openb. 15:5). ‘n Mens moet die ongetwyfelde verband tussen die wet van Moses op aarde en die wet van God in die hemel hierin raaksien. Onthou, die probleem met die wet was nie dat dit nie volmaak was nie. Die probleem van die wet was dat ons onvolmaak is, soos Paulus uitvoerig in Galasiërs en Romeine vir ons leer.

2. God se agente – sewe engele wat uit die tempel kom (Openb. 15:6-8). Die sewe engele ontvang van die vier lewende wesens, verteenwoordigend van die skepping en God se teenwoordigheid daarbinne, die sewe bakke met gloeiende kole van God se toorn.

3. Die oordeel van die sewe bakke van God se toorn wat hulle op die aarde uitgooi waarvan die grootste deel aan die beskrywing van die val van Babilon spandeer word (Openb. 16:1-18:24) – die bakke kom veral ooreen met die trompette, maar is net erger, meer volledig. Waar die seëls ’n kwart van die aarde vernietig het en die trompette ’n derde, tref die bakke eintlik die hele kosmos.

4. Die verlossing wat deur ‘n groot menigte in die hemel gevier word in aanbidding voor God op die troon (Openb. 19:4). Die tafel is gedek vir die laaste sewe episodes waarmee God se verlossing sy doel bereik.

Continue Reading

Pinkster 06 – Youtube 18:30 27 Mei 2020

God beskerm sy kerk

Openbaring 12-14 (eintlik tot 15:4) fokus op die kerk. Die kerk van die eeue.

Kyk die videoLaai die boek af.

Die kerk word as ‘n vrou voorgestel, ‘n grootse figuur, beklee met die son, haar voete op die maan, met ‘n oorwinnaarskroon van twaalf sterre.

Die verhaal van die kerk word in drie dele vertel waarin veral gefokus word op God se beskerming van die kerk.

1. In hoofstuk 12 is die kerk in ‘n geweldige en langdurige stryd met die draak, die duiwel, die slang van ouds, die Satan, die aanklaer van die kinders van God. Die geveg word in die res van hoofstuk 12 uitgespel in beide die OT as die NT bedeling. Telkens gryp God in om die kerk te beskerm.

2. In hoofstuk 13 word uitgebrei op die strategie van die duiwel en sy twee trawante, die onheilige triniteit. Daar is die dier uit die see – die antichris – die teenstander van Christus. Daar is die dier uit die aarde – die profeet – die teenstander van die Heilige Gees. Daar is die draak – die Satan – die teenstander van die Vader. Dit is waar die berugte teken van die dier beskryf word, die 666.

Hulle strategie is om die werk van die ware Triniteit na te boots om mense te mislei en deur politieke, ekonomiese en godsdienstige mag te dwing om téén God en sy kerk te draai. Hulle kry dit egter nie reg om die ware gelowiges te mislei nie. Hulle geloof en volharding en wysheid help hulle om aan God getrou te bly. Hierdie tyd word as ‘n “vergunning” van die Here geskets.

3. In hoofstuk 14 word uitgebrei op die oorwinning van die kerk en die uiteindelik skeiding tussen die kinders van God en die kinders van die duiwel, uitgedruk met ‘n oes van koring, en ‘n oes van druiwe. Die koring word deur Jesus self ingesamel. Die druiwe word deur ‘n ander engel ingesamel en in die groot druiwepers van God se toorn gegooi en getrap.

‘n Wonderlike prentjie word in die eerste verse van hoofstuk 15 van die hemel gegee van die kerk wat die lied van Moses (OT) en die lied van die Lam (NT) sing. Voordat die volgende sewe oordele ons weer terugvat na God se agenda wat in die geskiedenis uitspeel waarin die politieke en ekonomiese mag van Babilon uiteindelik gebreek en verwoes word.

Continue Reading

Pinkster 05 – Youtube 18:30 26 Mei – Openbaring 8-11

God se agenda vir die kerk en die sewe trompette

Luister die video hierLaai die boek af hier.

Weereens gaan dit in Openbaring 8-11 oor vir breë sake. Oor God, oor die agente wat Hy gebruik, oor sy oordeel en uiteindelik oor die verlossing. Soos ons dit in Openbaring 4-7 gesien het. Die manier en orde waarop Johannes dit vertel, is egter so ‘n klein bietjie anders.

Dit is ‘n belangrike manier vir jou op sin te maak van die boeiende beelde wat Johannes gesien het om te verklaar wat is en wat kom.

 • In hoofstuk 8 word kortliks oor God Die ontsag vir Hom word in die stilte oorgedra. Ek gaan nie vanaand daaroor gesels nie, maar stilte is ‘n manier om ontsag vir God te toon.
 • Dan word meer uitgebrei oor God se agente. Hierdie keer is dit meervoud! Daar is die sewe aartsengele aan wie sewe trompette gegee word. Hierdie engele is God se agente, maar interessant genoeg speel die heiliges ook ‘rol deur hulle gebede. Dit is ‘n verstommende insig en ‘n inspirasie. Natuurlik is dit nog alles deel van Jesus se werk, want dit is Hy wat die seëls oopmaak waaruit die trompette en bakke voortvloei. Maar, Hy gebruik die engele en die mense in die uitvoering van God se agenda.
 • Daarna begin die aartsengele hulle sewe trompette een na die ander blaas en die oordele van God skop in. Daar is dinge wat dieselfde is, maar ook ‘n hele aantal ander aspekte wat beklemtoon word as met die sewe seëls. Die res van hoofstuk 8 en die hele hoofstuk 9 gaan oor hierdie oordele.
 • Dan word terugbeweeg na die rol van die kerk waarin naas die gebede van hoofstuk 8 gepraat word oor die onontbeerlike rol wat hulle getuienis Daarvan lees ons in hoofstuk 10 en die eerste deel van hoofstuk 11.
 • Hoofstuk 11 sluit af met die verlossing en ‘n geopende hemel en die finale oordeel. Interessant is die kontras tussen die futiele woede van die nasies en die verwoestende woede van God. Hy vernietig almal wat Hom nie vrees nie.

Dit is die prentjie wat jy in gedagte moet hou as ons hier lees: God /  Agente / Oordeel / Verlossing. Met die kerk se rol wat op twee plekke in gebed en getuienis uitgespel word.

Continue Reading

Pinkster 04 – 25 Mei Youtube 18:30 – God se agenda vir die heelal

God se Agenda vir die heelal en die sewe seëls – Openbaring 4-7

Kyk die video hierLaai die boek af hier

Die boodskap van Openbaring 4-7 kan só opgesom word:

 1. God sit op die troon in die middel van die heelal en wil sy koninkryk herstel sodat almal in harmonie met Hom kan lewe. Vandaar die beskrywing van sy troon in die middel van alles wat bestaan. Hoofstuk 4.
 2. God het op baie maniere voor Christus sy koninkryk probeer vestig, met Noag, Abraham, Moses, Dawid en al die profete, maar dit het nooit volledig geslaag nie. Maar, Christus het nou deur sy gehoorsaamheid aan die kruis vir Hom die geleentheid gegee om sy koninkryk te vestig. Die Lam van God kan deur die seëls sy agenda vir sy koninkryk in werking stel. Hoofstuk 5.
 3. Die sewe seëls van God se oordeel word nou op die aarde losgelaat om herstel te bring. ‘n Wrede werklikheid van konflik, oorlog, misleiding, hongersnood, pessiektes en die dood. Hoofstuk 6.
 4. Dit alles het egter net een doel voor oë, die verlossing van almal wat in Jesus glo, sodat hulle vir ewig saam met Hom in sy koninkryk kan lewe. Hoofstuk 7.

Dit gaan dus oor God op sy troon, oor Christus wat sy planne uitvoer deur oordeel en verlossing. In ‘n neutedop.

Dit help baie om jou kennis van die plae in Egipte te gebruik om hierdie vier hoofstukke van Openbaring te verstaan. Wat ons hier in Openbaring sien, is iets wat ons ook in Egipte met die slawerny van Israel van God se werk al raakgesien het.

 1. God het aan Moses in die brandende doringbos verskyn en Homself aan Hom openbaar as die Een wat is en wat sy volk wil verlos.
 2. Moses en Aäron word deur God ingespan om sy planne in Egipte te gaan uitvoer. Hulle was nie net sy woordvoerders nie. Hulle het ook elke plaag, behalwe die laaste een, met een of ander fisiese teken in werking gestel.
 3. En God het spesifiek oordeel gebruik om dié planne uit te voer. En onthou die eerste drie plae het ook die Israeliete getref. Met die tien plae het God farao en die Egiptenare uiteindelik oortuig om sy volk te laat trek.
 4. En die doel van dit alles was om sy volk te verlos. Om hulle uit die slawerny en verdrukking te neem na ‘n land wat oorloop van melk en heuning waar elkeen onder sy eie olyfboom kan sit en van sy eie wingerdoes kan eet.

Dit is met hierdie bril wat ons na Openbaring 4-7 moet kyk. En uiteindelik na wat in hierdie wêreld gebeur.

Continue Reading

Pinkster 03 – Sondag 18:30 op Youtube

3. Bekeer jou

Ek begin met die brief aan Filadelfia om as ‘n kontras te dien met die gemeente van Laodisea. Die gelowiges het daar ‘n gemeente gevorm wat op ‘n veerkragtige manier die Christelike geloof versprei het. Filadelfia het dieselfde tipe heidense omgewing gehad as die ander gemeentes. Die gemeente het hulle egter nie daardeur laat afsit nie. Hulle het hulle aan die Here verbind, man en muis, en in alles aan Hom en sy woord gehoorsaam geleef.

In sy brief aan hulle belowe die Here dat Hy die deure sal oopsluit vir hierdie mense wat kies om aan Hom gehoorsaam te wees.

Daarteenoor lees ons van ‘n gemeente waar dit baie sleg gegaan het, die gemeente van Laodisea. Laodisea se dade was nóg hier, nóg daar; nóg koud, nóg warm. Miskien het jy al die idee gehoor dat dit beter sou wees dat hulle koud was. Want, as hulle geestelik koud was, dan kon hulle nog tot bekering gelei word.

Maar, dit is nie wat daar staan nie. Jesus sê, was julle maar koud of warm! Jesus verwys hier na iets wat die mense van Loadisea goed geken het – hulle watervoorsiening. Die water van Laodisea was nie so lekker koud soos dié heerlike koue waterbronne van Kolosse nie, ongeveer tien km oos van hulle af. Die water van Laodisea was ook nie so warm soos die heerlike warm waterbronne van Hiërapolis nie, so tien km noord van hulle.

Laodisea se water het van die Denizli-bronne gekom en nadat dit oor ’n kalkkrans gestort het, louwarm en onsmaaklik by hulle aangekom. Nie koud nie. Ook nie warm nie. Louwarm.

• Kyk, ‘n beker koffie wat lekker warm is, smaak vorentoe. Só ook ‘n koppie sop.
• En ‘n beker koue water, les jou dors.
• Maar louwarm koffie, of louwarm water, is nie lekker nie.

Net so hou die Here nie van mense wat louwarm is nie. Wat nie warm of koud is nie. Hulle deug nie vir sy doeleindes nie. Hy spoeg hulle uit sy mond uit.

Daarom raai Jesus hulle aan:

• Om eerder ryk in God te word – suiwer goud van Hom te koop.
• Om onberispelik te lewe – wit klere om hulle onsedelikheid te bedek.
• Om in geestelike insig toe te neem – salf vir hulle oë te koop.

Kyk hier.

Continue Reading

Pinkster 02 – Sondag 09:00 op Youtube

Jesus stuur sewe briewe aan die sewe gemeentes van Turkye: Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia en Laodisea.

Dit is duidelik ook briewe wat gerig is aan alle gemeentes soos elke brief afgesluit word: “luister na wat die Gees aan die gemeentes (meervoud) sê.”

Jesus het as’t ware ‘n weegskaal waarmee Hy gemeentes aan sewe kernwaarhede meet – liefde, getrouheid, lering, moraliteit, lewe, gehoorsaamheid, en dade. ‘n Wonderlike sinopsis van waaroor gemeentewees gaan.

En waar die gemeentes goed doen daarmee, prys Jesus hulle. Waar hulle tekort skiet, waarsku Hy hulle en gee voorstelle hoe hulle kan verander. En waar hulle saak met Hom reg is, moedig Hy hulle aan om te volhard – soos by Smirna – en die oop deure wat Hy gee – soos by Filadelfia – te benut.

Ek fokus op Smirna vanoggend en op Laodisea vanaand. Met verwysing na die ander gemeentes.

Laai die boek af waarop die reeks gebaseer is.

Kyk die video 24 Mei vanaf 09:00

Continue Reading

Hemelvaart erediens vanaand om 18:30 op Youtube

Hemelvaart 18:30 vanaand by https://youtu.be/HrZguMV6es4

Ons begin ons Pinksterdienste met die boodskap van Openbaring.

Tema 01: Jesus kom weer

Openbaring begin met hierdie boodskap. Jesus op die troon in die hemel. In sy Goddelike-menslike gestalte. Wat vir ons moed gee vir ons stryd vir die geloof. Hy is vanuit die hemel besig om sy koninkryk te vestig. Wat ons troos vir die uitdagings wat ons moet trotseer. Hy weet waardeur ons gaan. Hy het trouens dieselfde dinge gely en getriomfeer.

En waarmee Hy die eerste hoofstuk begin is om nie net sy hemelvaart te beklemtoon nie, maar sy wederkoms. “Kyk, Ek kom gou!” Jesus kom weer!

Dit is die boodskap van hierdie Pinkster. Dit is waarmee die Here Jesus jou wil troos en jou wil moed inpraat vir die stryd vir die evangelie in hierdie wêreld.

Laai ook die boek af waarop die reeks gebaseer is en lees die boek Openbaring deur aan die hand van my begeleiding.

Continue Reading

Youtube erediens 10 Mei 09:00 – Leef vir die wil van God

Dit is al ses weke!

Aan die een kant raak ‘n mens nou al gewoond aan die situasie. Is jy bly dat jy darem ‘n bietjie kan stap, draf of fietsry. Al is ‘n masker ‘n moeilike ding! En daar is ‘n bietjie meer lewe in die sentrums en op die paaie.

Aan die ander kant dink ‘n mens al hoe dieper oor wat regtig aangaan. Die globale inperking van nuus wat met die heersende narratief verskil, is onrusbarend. In plaas daarvan dat ons geleer word hoe om die waarheid van die valsheid te onderskei, word ons gedwing om net een weergawe te hoor.

Daar is egter min wat ‘n mens daaraan kan doen. Waaraan ons wel kan werk, is om onsself ingelig te hou. Om nie alles vir soetkoek op te vreet nie, maar dieper vrae te vra. Na verskillende stemme te luister.

Dit is immers wat die reeks oor die eerste brief van Petrus ons leer. Saam met die opdrag om steeds bly te wees in die Here, en te smag na die waarheid, die Woord van God, en te fokus op eensgesindheid, wil Petrus ons hierdie week aanspoor om die wil van die Here te soek en daarvoor te leef.

Luister saam met ons hierdie Sondag om 09:00 na die Woord van die Here op Youtube met die tema uit 1 Petrus 4:1-5: Leef vir die wil van God.

Hier is die direkte skakel.

Chris van Wyk
8 Mei 2020

Continue Reading

Youtube erediens Sondag 26 April

 

Ek wonder hoe dit met jou gaan in die inperking?

Die Covid-19 virus het ons regtig tot stilstand geruk. Vir baie is daar spanning. Onsekerheid. Kommer oor die dag van môre. Dit is asof ‘n mens kontak verloor met die bekende. Die toekoms het skielik onseker geraak. Ons wag nou telkens vir die volgende berig van die regering oor hoe dinge gaan werk. En dit is volledig buite ons beheer.

Dit voel asof ‘n mens in ‘n sirkel begin loop. Soos miere wat die stroom volg. Wat hoop dat iemand daar voor weet waarheen hy of sy op pad is. Maar die hele tyd wonder of hulle inderdaad weet. Is inperking ‘n goeie ding? Of nie? Moet dit beëindig word? Of nie? En wat gaan met die ekonomie gebeur? Alle gemeentes in die ring begin praat oor kospakkies uitdeel. En dit is die puntjie van die ysberg.

Dit is baie maklik om negatief te raak. En om hoop te verloor. Ons het goeie nuus nodig.

Presies wat die eerste brief van Petrus vir ons gee. Verlede week het hy ons aangespoor om bly te wees, want ons het ‘n vaste toekoms, en ons het God se krag wat ons dra. Hierdie week spoor Petrus ons aan om hierdie tyd te gebruik om met nuwe ywer ons te verbind aan die bron van krag wat God vir ons in die hand gegee het. Om te smag na die waarheid, die Woord van God.

Continue Reading