Wees bly dat die Gees op jou rus – Sondag 15 Desember 09:00

Die “stomp van Isai” waarop die Gees van die Here rus, is ‘n baie bekende metafoor uit Jesaja 11:1-10. Dit is trouens die teks wat vir die ontwerp van baie adventskranse gebruik word. Dit is ook die inspirasie vir ‘n uitnemende mosaïek van Elsa Schmidt by die Universiteit van Yale, “The Tree of Jesse.”

Dat sy juis mosaïek gebruik vir haar kunswerk, is geïnspireerd. Want, soos met ‘n stukkie in ‘n mosaïek raak die boodskap van Jesaja 11 al hoe helderder hoe meer ‘n mens die ander stukkies begin raaksien.

Die raakpunte met die tema van ‘n “oorblyfsel” wat nie net in die profete nie, maar al in die wet van Moses ‘n belangrike tema is. Die opeenvolging van geboortes in die koninklike stamboom van Dawid. Totdat die “stomp van Isai” uiteindelik in die geboorte van Jesus sy volle ontknoping kry. Jy die mosaïek se boodskap begryp.

Soos ‘n mens se perspektief egter nog wyer raak, sien jy die verwysings van Petrus (Hand 15) en Paulus (Rom 8; 15) na die “stomp van Isai” raak. Kom jy agter dat ‘n “oorblyfsel” uit die nasies ook in dié mosaïek van Jesaja 11 ingesluit is. Dat selfs jy deel is van die “oorblyfsel” waarop die Gees van die Here rus, soos Petrus in sy eerste brief skryf.

Petrus sit die laaste stukkie van die mosaïek vir ons in die geheelprent neer. Waaruit ons kan sien dat selfs ons lyding geïnkorporeer is in die boodskap van die “stomp van Isai”. Dat ons in lyding hierdie werklikheid van die Gees wat op ons rus, moet vashou. Dat dit ‘n vreugde is as jy vir die Here ly, al dink ander dit is dwaas. Want, jy is deel van die “oorblyfsel” wat uit die stomp van Isai groei (1 Pet 4:12-19).

En dit alles het begin by die teks in Jesaja 11:1-2:

“Maar daar sal ’n takkie uitspruit uit die stomp van Ísai, en ’n loot uit sy wortels sal vrugte dra; en op Hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here.”

Kom luister Sondag 09:00 na wat die Gees vir jou wil sê.
NGK Somerstrand, Louis Bothasingel 77, Somerstrand, Port Elizabeth

Continue Reading

Eredienste Desember 2019

“Het ons harte nie in ons gebrand toe Hy met ons langs die pad gepraat en die Skrifte vir ons uitgelê het nie?” (Luk 24:32)

Jy ken die verhaal goed. Jesus op pad na Emmaus met Kleopas en sy maat. Wat minder bekend is, is dat hierdie tipe gesprek meer as agt eeue gelede al voorspel is. Deur Jesaja (Jes 2:3). Soos Jesaja Jesus se geboorte uit die maagd Maria voorspel het (Jes 7:14). Ook Jesus se vervulling met die Heilige Gees (Jes 11:1).

Laat die Here Jesus hierdie Kersgety toe om ook jou hart te laat brand. Deur die Skrifte vir jou uit te lê deur die bril van die NT. Ons lees ses gedeeltes uit Jesaja. Aangewys deur die RCL leesrooster. Soos Jesus en die skrywers van die NT Jesaja aanhaal en toepas.

 1. Jesaja 2:1-5 (Lukas 24:32) – Wandel in die lig van die Here – Advent 1 (Hoop)
 2. Jesaja 7:10-16 (Matt 1:23) – Moenie bang wees vir gehoorsaamheid nie – Advent 2 (Vrede)
 3. Jesaja 11:1-10 (1 Pet 4:14) – Wees bly dat die Gees op jou rus –– Advent 3 (Liefde)
 4. Jesaja 35:1-10 (Hebreërs 12:12-13) – Maak reguit paaie vir jou voete – Advent 4 (Vreugde)
 5. Jesaja 52:7-12 (2 Korintiërs 6:11-7:1) – Lewe heilig in alles –– Kersfees
 6. Jesaja 63:7-10 (Markus 1:1-13) – Moenie die Heilige Gees bedroef nie – Sondag ná Kersfees

Elke Sondag 09:00 || Kersdag 08:00 || NGK Somerstrand

Geen aanddienste nie

Continue Reading

Die Bergrede

LEEF JOU HIERDIE EPIFANIE IN DIE BERGREDE IN
6 JANUARIE TOT 23 FEBRUARIE 2020

Die koninkryk van God is die sentrale fokus van Jesus se woorde en werke. Daardeur vestig God sy geregtigheid in elke aspek van die lewe – godsdienstig, sosiaal, persoonlik.

In die Bergrede vertel Jesus vir ons presies wat die koninkryk van God behels. Hy sluit aan by die boodskap van die OT, maar lê die werklike diepte en betekenis van die etiek daarvan vir ons gesagvol uit.

Met hierdie boek kan jy deur die “Bergrede” van Matteus 5-7 en die ooreenstemmende “Vlakterede” in Lukas 6:17-49 werk binne konteks. Daar is telkens deeglike opmerkings oor die teks en konteks sowel as oor die boodskap en betekenis.

Begrond hiermee jou geloof en gedrag weer op die woorde van Jesus wat ons Verlosser is. Daar is 44 perikope wat kronologies gerangskik is, net genoeg om deur die loop van die sewe weke van Epifanie vanaf Maandag 6 Januarie tot Sondag 23 Februarie 2020 te lees.

BOEK BESKIKBAAR BY KERKKANTOOR OP AANVRAAG
R100 – WINS GAAN AAN ONS SENDELINGE

GOEIE KERSGESKENK!

Continue Reading

Jesus se geboorte en kinderverhale

LEEF JOU HIERDIE ADVENT IN DIE BYBELVERHAAL VAN JESUS SE GEBOORTE EN KINDERVERHALE IN

Die verhaal van die geboorte en kinderjare van Jesus Christus word in die NT as ‘n historiese werklikheid begrond. Daarmee word die betroubaarheid van die verhaal van Jesus se menswording bevestig.

Met hierdie boek kan jy die begin van die storielyn van Jesus volg soos dit in die evangelies aangebied word. Die Bybeltekste is kronologies gerangskik. Daar is telkens deeglike opmerkings oor die teks en konteks sowel as oor die boodskap en betekenis.

Begrond hiermee jou geloof weer op die historiese werklikheid van die Seun van God wat ons Verlosser is. Daar is 22 perikope, net genoeg om dit hierdie Advent vanaf Sondag 1 Desember tot Kersfees Woensdag 25 Desember deur te lees.

BOEK BESKIKBAAR BY KERKKANTOOR
R80 – WINS GAAN AAN ONS SENDELINGE

GOEIE KERSGESKENK!

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Wonderlik, Hannes!

 • Avatar

  hannes du toit

  |

  Ek ervaar vrede,vreugde en gemoedsrus omdat ek weereens bevstiging gekry het dat ek deel is van God se plan van die ewige lewe.

 • Bybelskool » Wees versigtig vir die verkeerde idees oor Kersfees

  |

  […] vier as ‘n fees van Christus, en fokus op die hoop, vrede, liefde en vreugde wat Hy bring. Lees byvoorbeeld sy geboorte en kinderverhale. Beklemtoon dat Hy die Geskenk is aan ons, en dat ons geskenke aan mekaar uit dankbaarheid is vir […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Hilda, julle is welkom om dit te gebruik. Alles op die webtuiste is beskikbaar vir gebruik. As julle dit druk om uit te deel, plaas net ‘n kort erkenning aan die onderkant daarvan.

 • Avatar

  Hilda Johansen

  |

  Baie Dankie vir die inspirerende Adventkrans idee vir ‘n kleingroep afsluiting..
  Ons is ‘n klein groepie van 10 vrouelidmate uit wyk 2 van Hawe van Heil NG gemeente Saldanha en hierdie is die perfekte manier om die jaar af te sluit.
  Ons hoop dat u nie sal omgee as ons die idee by ons afsluiting Dinsdag 26.11.19 gebruuik nie,
  Nogmaals Dankie.
  Seen wense
  Hilda Johansen