Youtube erediens 12 Julie 09:00 – Ek sal julle rus gee

“Die osse stap aan deur die stowwe- … die jukke al drukkend hul skowwe- hul dra dit getrou en tevree.” (Jan Celliers)

Ek weet nie of jy al van naderby na ‘n juk gekyk het nie? Dit is iets wat ek uit my kinderjare onthou op die plaas van my oom. Maar, dit word nog regdeur die wêreld aangetref, soos in hierdie prentjie van ‘n man wat met twee osse ‘n wa deur die strate van Mumbai trek.

‘n Juk is tipies ‘n houtbalk wat op die skof van twee osse geplaas word. Dit help hulle om ‘n wa of ‘n ploeg te kan trek. Die juk word vasgemaak met ‘n tou om die nek van elke os, ‘n strop. Die juk verseker dat die las eweredig versprei is tussen die twee osse. Dit verseker dat die wa op die mees effektiewe manier getrek kan word. Dit verseker dat daar nie ‘n onnodige las op enigeen van die osse geplaas word.

Dit is met hierdie agtergrond van die betekenis van die woord juk en die assosiasies wat dit in jou verbeelding moet skep, dat ons na hierdie lering van Jesus moet luister.

Matteus 11

28 Kom na My toe, almal wat moeg is en swaar dra aan laste, en Ek sal julle rus gee.
29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus vind.
30 Want my juk is sag en my las is lig.” (Matt 11:25-30 – ASV)

Continue Reading

Youtube erediens 5 Julie 09:00 – Wat doen jy as jy magteloos is?

Ek onthou ‘n keer toe ons met die kettingleer op is na Mont-Aux-Sources in die Drakensberge. En na die Tugela waterval gestap het. Die rivier begin as klein stroompies water wat van bo uit die berg afloop, en dan al hoe groter word tot dit oor die rand van die Amfiteater val, amper ‘n 1 000 meter ver in vyf verskillende watervalle.

Ek onthou hoe ek daar op die rand van die afgrond hierna gekyk het, en hoe onveilig ‘n mens voel. Een verkeerde voetstap en jy val daar af. Om nie te praat van wat met jou sou gebeur as jy in die stroom aan die bokant sou beland en met die waterval sou afval nie.

Wat my getref het van die Tugela is hoe onskuldig en klein die rivier daarbo in die berg gelyk het, en hoe groot dit mettertyd geword het soos dit oor die waterval stort, en later met ander sytakke wat bykom ‘n groot rivier word, en in vloed ‘n groot gevaar vir diere en mense word.

Dit is hoe die sonde werk. Dit begin altyd klein. ‘n Oorsig. ‘n Leuen. ‘n Verkeerde keuse. ‘n Doelbewuste sonde. En soos met ‘n rivier kom al die verskillende stroompies by mekaar en raak hulle saam ‘n groter stroom en later ‘n magtige rivier van water wat jou onkeerbaar meesleur. En as daar ‘n stroomversnelling kom, of ‘n waterval, word jy as’t ware magteloos meegesleur.

Dit is dan ook die diepste rede waarom die ballingskap in die 6de eeu vC nodig was. Die Here moes die stroom van afgodsdiens en onsedelikheid tot stilstand bring. Die gevolg was dat die volk magteloos meegesleur is oor die afgrond, soos oor die afgrond van die Tugela waterval.

Ek weet nie wat jou magteloos maak nie. Miskien is jy in ‘n situasie waar jy uitgebuit word. Miskien is daar sonde in jou lewe waarby jy herhaaldelik vashaak. Wat jou magteloos laat voel.

Wel, jy is nie uniek nie. Mense in Jeremia se tyd het dieselfde ervarings van magteloosheid gehad het. In Klaagliedere 5 fokus Jeremia op die algehele magteloosheid van die volk en leer hulle om van ‘n skuldbelydenis te vorder na ‘n geloofsbelydenis om uiteindelik aan die Here se krag vas te gryp, want dit is net Hy wat alles kan verander.

Kom luister Sondag om 09:00 op Youtube na Jeremia se raad vir jou gevoel van magteloosheid.

Continue Reading

Pulse – Seks: Wat sê die Bybel? – Youtube Sondag 18:00

“Hoekom praat ons by die kerk oor seks?”, vra iemand in ons anonieme vraelys.

Seks kom van die Here af en ons kan almal baat daarby om te leer of herinner te word wat God met hierdie daad bedoel het en waar dit inpas in Sy skepping. Dit gaan beslis NIE ‘n preek wees oor wat mens mag en NIE mag doen voor of tydens die huwelik nie. So, alhoewel die gedagte aan ‘n gesprek oor hierdie onderwerp saam met jou ouers òf kinders (bo dertien) dalk ietwat ongemaklik gaan wees, is daar geen beter plek om hieroor te praat en kommunikasiekanale oop te maak as by die kerk nie. So, as dit sal help…..kyk dit dan elkeen op jou eie device, in jou eie hoekie van die huis, maar moet dit nie misloop nie.

Youtube

Continue Reading

Kategese vir voorskoolse – en laerskoolkinders

Ons skakel vir die laerskool kategese in die tyd van die inperking in by die Lofkabouters van ds Thania Boha van PE Hoogland. Sy noem dit die Geloofsalfabet en deel dit met graagte met ons. Dit is ‘n weeklikse 10 minute aanbieding waarby al ons kinders baat kan vind.

Ouers kan dit saam met hulle kinders kyk vir gesprek en aktiwiteite daarna. Dit begin met A vir aanbidding. Geniet!

Continue Reading

Covid-19 Bedryfsplan

Ons het ons eerste kerkraadsvergadering per zoom gehad verlede Maandagaand. Ons het die Covid-19 bedryfsplan goedgekeur. Ek is as Covid-19 amptenaar aangewys. Die bedryfsplan is op die webtuiste aangebring en sal aangevul word soos die regulasies van tyd tot tyd verander.

Ek wys net op die oorhoofse vertrekpunt en ons besluit oor eredienste in die kerk.

“Ons moet nie net die regulasies nakom nie, maar ook uitdrukking gee aan die bedoeling van die regulasies, naamlik om die verspreiding van die koronavirus te beperk terwyl ons ‘n reeks bedrywighede weer mag hervat. Die verskillende uitgawes van die staatskoerant met regulasies is ‘n noodsaaklike bron. Ons moet die hele tyd evalueer hoe die uitvoering van ons besluite verloop. Ons vra gereeld wat ons daaruit geleer het en hoe ons dit beter kan doen.”

Ons het daarom besluit om nie eredienste in die kerk te hervat in die volgende maand tot middel Julie nie. Die kerkraad sal dan weer bymekaar kom en die besluit in heroorweging neem.

Continue Reading

Youtube erediens 29 Junie 09:00 – Wat doen jy as jy uitgelewer is?

Daar is ‘n orde in die heelal wat God in die skepping en die geskiedenis neergelê het. Trouens, hierdie orde word sy wet genoem. Dit geld die natuur – die aarde, die plante, die diere – en die mensdom in sy geskiedenis – oud en jonk, konings en regters. Dit is waarvan die lofpsalms oorloop en waarvan ons met vreugde sing (vgl Ps 148).

Ons weet egter ook dat God se wet op soveel plekke oortree word. Dat mense in sy wêreld leef asof Hy nie bestaan nie. Dat sy orde omver gewerp word. Dat wanorde en chaos toeneem.

Dit is uit hierdie belewenis van wanorde wat die klaagpsalms gebore is. Soos ons ook in die Klaagliedere van Jeremia hoor waar die volk treur vanweë die pyn van die ballingskap.

“Lament stands in the gap between pain and promise.” (Mark Vroegop).

Dit is waarom die Klaagliedere in die Bybel so belangrik is. Dit gee vir ons woorde vir wat ons beleef ook nou waar ons almal in die greep van die pandemie is.

Ons lees hierdie week hoofstuk vier van die Klaagliedere van Jeremia waarin ons fokus op ons gevoel van uitlewering aan kragte buite ons beheer. Ook aan ons leiers wat op soveel maniere kleitrap.

Ons gaan hoor dat die doel agter hierdie ervarings is dat ons ons eie afgode van voorspoed en sukses vaarwel sal roep, en ons toevlug sal neem tot die enigste God wat ons kan help.

Youtube Sondag 28 Junie 09:00 Youtube

Kyk die kleiner formaat video hier (240 MB)

Luister net die klankbaan hier

Continue Reading

Klankbaan van ons Familiediens

Ek maak die klankbaan van die erediens hierdie Sondag (Klaagliedere 3 – Wat doen jy as jy hartseer is?) beskikbaar op ons webtuiste. Dit is tien keer kleiner as die video en sal miskien vir mense wat min data het beter werk. Dit is 80 MB groot (die video is 800 MB groot). Die voordeel is dat dit alles bevat, ook die musiek.

Hier is die skakel

Jy kan hierdie klankbaan self gebruik in die toekoms of versprei na goeddunke. Ek sal dit saam met die skakel na die video elke naweek hier op die webtuiste in ons nuusflitse beskikbaar stel.

Indien jy belangstel om op ‘n Whatsapp groep vir hierdie diens te kom, stuur net ‘n e-pos met jou naam en selnommer na Liésl Knipe.

Groete!

Continue Reading

Youtube erediens 21 Junie 09:00 – Wat doen jy as jy hartseer is?

Kyk dit op Youtube

Daar is verskillende soorte hartseer. Sommige vorme van hartseer kan jy sien kom. Iemand vir wie jy lief is, is kritiek siek en gaan nie herstel nie. Jy kan jou voorberei daarop. Jy kan deur die verskillende fases van rou werk. Daar is ander vorme van hartseer wat jy nie sien kom nie. ‘n Ongeluk. ‘n Miskraam. ‘n Hartaanval. Dit is geneig om jou te verblind, jou asem weg te slaan. Jy is nie voorbereid daarop nie, en dit kan die mat heeltemal onder jou voete uitruk.

Maar, selfs al het jy nog nooit só iets ervaar nie, sal jy die gevoel herken in wat jy met die koronavirus inperking ervaar. Sedert ons in sosiale afsondering is, het almal van ons in mindere of meerdere mate ‘n hartseer oor dít wat ons verloor het. Daar is die vrees. Die angs. Die moedeloosheid. Maar, daar is ook die hartseer. Die gevoel van verlies.

Ons treur oor wat ons verloor het. Sommige steek dit goed weg deur hulle besig wees. Hulle fokus op die goeie dinge wat ook in hierdie tyd gebeur. Ons raak minder siek van ander siektes! Maar, niemand is onaangeraak nie. Daar is ‘n diep hartseer in ons oor die kontak wat ons verbeur. Die geleenthede waarop ons gehoop het wat soos mis voor die son verdwyn.

Wat doen jy as jy hartseer is?

Jeremia s6e vir ons in Klaagliedere 3 dat ons twee goed tegelykertyd moet doen. Ons moet ons trane vashou en die troue liefde van die Here. Dit is die boodskap van die nuwe lied wat Hy ons leer oor die troue liefde van die Here wat elke oggend nuut is.

Kom luister verder Sondag 21 Junie 09:00 op Youtube

Continue Reading

Familiediens Youtube 09:00 14 Junie – Wat doen jy as jy moedeloos is?

Youtube Sondag 14 Junie 09:00

Ons bring weer Sondag ons gesamentlike angs en vrees voor die Here. Hierdie uitmergelende tyd van inperking bring ons by lament. Ons is bewus van die moedeloosheid en die verlies wat dit veroorsaak. Vir so baie. Ons kies daarom om te fokus op ons emosies en behoeftes en dit na die Here te bring. Dit is steeds ‘n tyd om tot stilstand te kom, om te treur met die wat treur, om te ween met die wat ween.

Ons weet egter ons praat met die God wat hoor, die God wat sien, die God wat ons seer in sy eie liggaam ervaar het. En ons kan ons eie seer voor God uitstort sowel as die seer van ons eie tyd: om geregtigheid, om genade, om uitkoms.

Ons gaan by Jeremia leer:

1. Dat ons in ons gebede eerlik moet wees oor die donker wat ons beleef. Die wolke wat spreekwoordelik oor ons toesak. Dit is bykans altyd die gevolg van valse profete wat die volk gerus in hulle sondes maak, en dié waarheid moet ‘n mens eerlik in die oë staar.

2. Dat ons in ons gebede eerlik ons moedeloosheid en smart oor die toestand van die stad en sy mense moet uitstort. Ons harte wat breek, soos ‘n Jeremia van ouds. “Dit brand in my, my moed is gebreek.”

3. Dat ons doodgewoon nooit moet ophou bid om die lewe van ons kinders en kleinkinders en die mense van hierdie wêreld nie. Roep tot die Here. Laat jou trane in strome vloei, dag en nag. Moet jouself nie rus gun nie. As’t ware, moenie dat jou oë verligting kry nie. Staan dwarsdeur die nag op en roep. Stort voor die Here jou hart uit soos water. Strek jou hande uit. Bid om die lewe van jou kinders.

Net van God kom verandering. Net van God kan verandering gevra word.

Soos gewoonlik is daar Kindertyd deur oom Jaco Barnard en ‘n bydrae van een van ons sendelinge, Elspeth Liebenberg.

Continue Reading

Pulse Youtube 18:00 14 Junie – Verlies

Hierdie Sondagaand 14 Junie 2020 se Pulse erediens om 18:00 gaan oor Verlies. In hierdie week se insetsel gesels ons met matrieks wat teruggekeer het skool toe. Rethie van Niekerk hanteer die prediking uit die verhaal van Maria Magdalena in Johannes 20. Volgende week gesels ds Wouter Olivier van La Rochelle gemeente in die Kaap met ons oor die verhouding tussen ouers en kinders.

YOUTUBE

Continue Reading

Pulse Youtube 18:00 7 Junie – Angs en Vrees

VISIE

Pulse is ‘n vriendelike en moderne erediens waar ons op ‘n eerlike, praktiese en kreatiewe manier kyk na relevante kwessies uit ‘n Christelike perspektief en leef vanuit ons identiteit in Christus.

MISSIE

  • Om te groei in ons persoonlike verhouding met God

  • Om almal welkom te laat voel

  • Om ‘n verskil te maak in ons omgewing

WAARDES

  • Liefde

  • Aanvaarding

  • Eerlikheid

VIDEO

Youtube

Continue Reading

Familiediens Youtube 09:00 7 Junie – Wat doen jy as jy bang is?

YOUTUBE SKAKEL VIR EREDIENS

In The Sound of Music sing Maria dat as sy bang is, dan dink sy aan haar “Favourite things.”

When the dog bites
When the bee stings
When I’m feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don’t feel so bad

In die strokiesprent Peanuts (Charles Monroe Shulz) het Linus van Pelt ‘n kombersie wat hy oral met hom saamdra. Dit help hom as hy bang raak. 

Ons lewe egter in ‘n tyd wat rasionalisering nie gaan help nie. Ons gunsteling goed gaan nie help nie. ‘n Kombersie gaan nie help nie. Daar is niks fout met sulke krukke nie. Maar, ons het meer nodig.

Maar, dit is juis in só ‘n toegevalde situasie wat ‘n boek soos Jeremia só ‘n geskenk aan die geloofsgemeenskap is. Want, Jeremia het dit geskryf in ‘n tyd wat hy en sy mense ‘n totale verwoesting ervaar het. Jeremia se ingewande was in beroering, sy hart het omgedraai in sy binneste. Binnekant was dit soos die pes, so het sy hart gevoel (Klg 1:20).

Hoewel Jeremia vir ‘n ander tyd skryf, verwoord hy met sy Klaagliedere die hartseer en verydeling van die volk. En hy leer ‘n nuwe lied oor die troue liefde van die HERE aan: “The steadfast love of the Lord never ceases.” En dit is waaruit ons kan leer hoe ons met die Here ‘n pad kan stap in sulke tye van ontwrigting.

Dit sal goed wees as julle die boek vir stiltetyd en in kleingroepe saam met my lees. Lees saam met my een hoofstuk ‘n week. Vir die volgende vyf weke. Stuur vrae en bydraes vir my. Dan werk ek dit in my prediking die volgende week in. Ek het dit net nodig voor Vrydag elke week.

Continue Reading

Klaagliedere van Jeremia

COVID-19 INPERKING

Ek dink, lees en bid baie oor die inperking weens die Covid-19 virus.

Daar is baie positiewe gevolge van die inperking. Al is dit die eerste keer in die geskiedenis dat gesonde mense ingeperk word, en nie siekes nie, het dit natuurlik aanvanklik die gewenste uitwerking. Die spoed waarteen mense geïnfekteer word, is stadiger. Families kan meer fokus op mekaar, en die waarde daarvan sal waarskynlik vir lank met ons wees.

Daar is egter ook baie negatiewe gevolge van die inperking. Gesonde mense word ingeperk. Sosiale verkeer word afgeskaf. Die ekonomie krimp teen ‘n enorme spoed in. Eensaamheid neem toe. Onsekerheid neem toe. Skuld hoop op. Werkloosheid neem toe. Besighede maak toe. Mense gaan nie vir noodsaaklike mediese ondersoeke nie. Ons kinders word noodsaaklike sosiale interaksie ontneem.

Nou, ek wil nie hiermee kritiek lewer nie. Dit is nog te naby aan ‘n mens se lyf. Maar, ek wil hoop preek in ‘n situasie wat ‘n groot invloed gaan hê vir nie net maande nie, maar waarskynlik jare. En daar is seker nie ‘n beter boek om te lees juis in só ‘n tydperk nie. Die Klaagliedere van Jeremia.

Hoor hoe kla hy oor die ballingskap wat aangebreek het in 586 vC met al die hooggeplaastes wat weggevoer is. En ‘n bedremmelde klompie mense wat saam met Jeremia in die land agter gebly het.

  • “Ag, hoe verlate sit die stad wat vol mense was!” (Klg 1:1).
  • “My kinders is verbyster” (Klg 1:16).
  • “My jongvroue en my jongmanne het in gevangenskap gegaan.” (Klg 1:18).
  • “My hart draai om in my binneste.” (Klg 1:20).

Wat maak ‘n mens in só ‘n situasie? 
Wel, een ding het Jeremia geleer. Hy het ‘n nuwe lied geleer, ‘n lied wat wyd oor die wêreld gesing word:

“The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.  They are new every morning, new every morning.  Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness.” (Robert Davidson – Klg 3:21-25)

Ek oorweeg daarom ‘n reeks oor Klaagliedere. Dit sal goed wees as in elk geval julle die boek saam met my lees. Een hoofstuk ‘n week. Vir die volgende vyf weke. Vrae en bydraes vir my stuur. Dan werk ek dit in my prediking die volgende week in.

Laai die boek af op die webtuiste en gebruik die tyd van die inperking wys.
Om na te dink, maar ook ‘n nuwe lied aan te leer.

Continue Reading