Kleingroep Aanddiens 9-15 Feb

’n Hart wat betrokke raak

RUS

  • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
  • Gee kans dat dié wat wil, vertel hoe hulle die Here leer ken het. Probeer veral kyk wie die mense was wat die Here gebruik het in jou lewe, wat ’n rol gespeel het in die ontwikkeling van jou geloof. Dalk kan elkeen minstens een mens noem wat ’n rol in hul geloof gespeel het en vertel wat daardie persoon gedoen het.

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.

Lees Lukas 15:1-10

Continue reading

Kleingroep aanddiens 2 tot 8 Feb

‘n Hart wat liefhet

 RUS

  • Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
  • Vertel vir mekaar wanneer dit vir jou maklik is om iemand lief te hê. En wanneer is dit vir jou moeilik?

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.
Lees Matteus 8:1-4
1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
2. Jesus was al sy dissipels se voete. Ook Judas s’n, al weet hy Judas gaan hom verraai. Ook Petrus s’n, al weet hy Petrus gaan hom verloën. Hoe laat dit jou voel?
3. Hoe tree jy gewoonlik op wanneer jy verontreg voel? Hoe kan Jesus se voorbeeld jou help om sulke situasies te hanteer?

LEEF

  • Waartoe roep die Here jou nou? Is daar iemand wat jy moet vergewe of wie se voete jy moet was? Gee kans dat elkeen eers in stilte hieroor dink. As jy kan sien, deel met die groep wat die Here van jou vra. Bid vir mekaar.
  • Bid dat die Here julle sal help om met ’n hart soos Jesus te leef en lief te hê.
  • Het julle kleingroep ’n spesifieke sendeling wat julle ondersteun? Hoe gaan julle die persoon hierdie week ondersteun? Indien julle nie ’n spesifieke sendeling ondersteun nie, bid daaroor, vra die Gees om julle te lei en kies ’n sendeling om aan te neem.

Kleingroep aanddiens 26 tot 31 Januarie

’n Hart wat Omgee

RUS

• Vertel vir mekaar wat op die oomblik in jul lewens aangaan.
• Vertel ’n storie van ’n keer wat jy regtig gevoel het iemand gee vir jou om. Wat het hulle gedoen wat jou so laat voel het?

HOOR

Laat iemand bid en die Here vra om julle te help om te LUISTER na God se Woord en te LEEF soos wat God vra.
Lees Matteus 8:1-4
1. Gesels oor wat julle in dié gedeelte tref.
2. Melaatsheid – die Griekse woord kan eintlik na verskillende velsiektes verwys – het dié wat daaraan gely het kulties onrein gemaak. Dit het beteken dat hulle uit die tempel uitgesluit is (en dus nie vir God kon aanbid saam met ander nie). Hulle is ook sosiaal verwerp en uitgesluit. Dit was daarom een van die mees gevreesde siektes van die antieke tyd. Die man vra nie vir Jesus om hom gesond te maak (soos sommige vertalings dit vertaal) nie, maar om hom rein te maak. Gesels saam oor hoe julle dink hierdie man se lewe gelyk het voor hy Jesus ontmoet het. Wat presies vra hy alles van Jesus?
3. Kyk weer mooi na die teks: Jesus vat aan die melaatse man! Wat beteken dit vir jou lewe – die goed waaroor jy “vuil” en/of uitgesluit of verwerp voel?
4. Jesus se “ja” vir hierdie man, is eintlik ‘n “ja” vir almal wat uitgesluit is van die gemeenskap met ander in die teenwoordigheid van God. Hoe laat dit jou voel? Ontevrede? Dankbaar?
5. Wie is die mense wat ons gemeenskappe as “melaats” behandel? Wat sosiaal en/of godsdienstig uitgesluit word? Hoe kan ons met ’n hart soos Jesus teenoor hulle optree?

LEEF
• Waartoe roep die Here jou nou? Hoe gaan jy in die komende week omgee?
• Bid en vra die Gees om jul oë oop te maak vir mense wat verwerp is en om julle in die week te wys waar en hoe julle vir sulke mense kan omgee.
• Het julle kleingroep ’n spesifieke sendeling wat julle ondersteun? Hoe gaan julle die persoon hierdie week ondersteun? Indien julle nie ’n spesifieke sendeling ondersteun nie, bid daaroor, vra die Gees om julle te lei en kies ’n sendeling om aan te neem.