Aanbid saam – 12-18 Oktober

Hierdie materiaal is meer gefokus op aanbidding as wat in die 40 Days of Community materiaal aangebied word.

Gesels Saam

Raad:  As julle nie genoeg tyd het vir die hele byeenkoms nie, oorweeg om eers dié gedeeltes met ’n sterretjie (*) in elke afdeling te doen.

 1. *Hoe gaan dit met julle groep se uitreik projek?
 2. Deel met mekaar ’n gebed wat die Here verhoor het, of enigiets wat hierdie Beter Saam reeks vir jou beteken het.
 3. Hoe sal jou vriende jou op ’n skaal van liefhê beoordeel?

Scrooge |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–||—–|—–|Moeder Theresa

Groei Saam

Lees Matteus 18:15-20.

Om saam te aanbid vereis ………………………………………………………………………….?

Bespreek

*1. Om saam te aanbid vereis dat onderlinge konflik uitgesorteer word.  Wat leer julle uit dié gedeelte hoe ’n mens te werk gaan as iemand iets teen jou het?

Stap 1 ……………………………………………………………………………………………………………

Stap 2 ……………………………………………………………………………………………………………

Stap 3 ……………………………………………………………………………………………………………

Stap 4 ……………………………………………………………………………………………………………

2. Hoe help Jesus se belofte dat Hy teenwoordig is, ons om ons onderlinge konflik uit te sorteer?

3. Daar is sommige konflikte wat nie persoonlik uitgesorteer kan word nie, bv. vervolging of verdrukking van Christene wêreldwyd. Lees Hand. 4:23-31.  Wat tref julle in dié gedeelte?

Dien Saam

*1.  Watter verhaal van vervolging of verdrukking van Christene wêreldwyd druk die Here julle op die hart.  Hoe kan julle met voorbidding en hulpverlening daarby betrokke raak?  Kyk by Geopende Deure se webtuiste vir moontlikhede: https://www.opendoors.org.za/afr/.

Deel saam

*1.  Watter verskil sal die uitsortering van konflik aan julle gemeentelike lewe maak?

2. Watter verskil sal julle voorbidding en hulpverlening aan die nood van Christene in die wêreld maak?

Aanbid saam

Raad:  As julle meer as 8 mense in jul groep is, kan julle gerus oorweeg om in kleiner groepe van 3 of 4 mense te verdeel vir die aanbidding.

 1. *Dink na oor die boodskap van dié byeenkoms aan jou.  Is daar iemand wat iets teen jou het?  Skryf dit neer.  Onderneem om die vier stappe van konflikhantering in die kerk na te kom.  Gaan voer dit dan uit.
 2. Een van die beste maniere om mekaar te help, is om vir mekaar te bid. Deel gebedsversoeke rondom konflikhantering met die groep en bid vir mekaar.  Moenie detail gee nie.  Noem net die persoon of saak en bid vir mekaar.  Vra die Here om julle met sy wysheid te vervul.
 3. Maak die reëlings vir julle partytjie of piekniek as afsluiting van dié 40 dae van gemeenskap en gaan geniet dit. Ons is beter saam!

Kleingroepmateriaal en dagstukkies gebaseer op Rick Warren se “40 Days of Community”.

Dien saam – 5-11 Oktober

Diensaam-250Gesels Saam

Raad:  As julle nie genoeg tyd het vir die hele byeenkoms nie, oorweeg om eers dié gedeeltes met ’n sterretjie (*) in elke afdeling te doen.

*1.  Hoe gaan dit met julle groep se uitreik projek?

 1. Ons het verlede week gesels en gebid oor geduld, eerlikheid en vergifnis. Hoe het dit jou lewe beïnvloed dié week? Het jy antwoorde op  jou gebede gekry?
 2. Hierdie week gesels ons oor diens. Wat is vir jou die hoofkenmerke van iemand wat ander dien?

Continue reading

Groei saam – 28 Sept – 4 Okt

28 Sept. tot 4 Okt. 2014

Gesels Saam

Groei saam - 28 SeptemberRaad:  As julle nie genoeg tyd het vir die hele byeenkoms nie, oorweeg om eers dié gedeeltes met ’n sterretjie (*) in elke afdeling te doen.

 1. Kon jy iemand al uitnooi kerk toe of na jou kleingroep? Hoe het hulle gereageer?
 2. *Hoe gaan dit met julle groep se uitreik projek?
 3. Wie was vir jou van die grootste voorbeelde van Christelike liefde?

Groei Saam

Lees 1 Korintiërs 13:4-5 en Efesiërs 4:2.

Om saam te groei vereis ……………………………………………………………………………..?

Lees 1 Korintiërs 13:6 en Efesiërs 4:15.

Om saam te groei vereis ……………………………………………………………………………..?

Om die waarheid in liefde te openbaar

 • Ondersoek ……………………………………………… (Matt. 7:3-5)
 • Beplan jou ………………………………………………. (Spr. 25:11)
 • Beplan jou ………………………………………………. (Spr. 25:12)
 • Beplan jou ………………………………………………. (Spr. 12:18)
 • Voer dit uit met ……………………………………….. (Spr. 16:21)
 • Voer dit uit met ……………………………………….. (Spr. 15:1)
 • Voer dit uit met ……………………………………….. (Gal. 6:1)
 • Voer dit uit met ……………………………………….. (Spr. 24:26)

Lees 1 Korintiërs 13:13, Kol. 3:13 en Matteus 7:12.

Om saam te groei vereis ……………………………………………………………………………..?

Continue reading

Behoort saam – 21-27 Sept

Gesels Saam

Raad:  As julle nie genoeg tyd het vir die hele byeenkoms nie, oorweeg om eers dié gedeeltes met ’n sterretjie (*) in elke afdeling te doen.

 1. *Gee terugvoering oor die vordering van julle kleingroep-uitreikprojek. Is julle planne besig om vorm te kry? Is daar enige los drade wat bymekaar gebring moet word?
 2. Wie het jou hierdie week geseën, deur ʼn praktiese behoefte in jou lewe aan te spreek? Hoe het hulle vriendelikheid jou laat voel?

Continue reading