Gemeentebrief – September 09

Die Gemeentebrief vir September 2009 het verskyn (Laai die volledige pdf hier af).  Hier is ‘n paar van die artikels in Word formaat wat jy kan aflaai. Jy kan hier lees oor:

 • Nuwe perspektiewe op ou beelde van God
 • Alida Stewart se inspirasie uit Celtic Woman se “The sky and the dawn and the sun”
 • Die ouderlingeraad soek die Gees se leiding
 • Ons bly met oorgawe deel van die Gees se beweging oor grense
 • Die geboorte van ons informele erediens
 • Tydens Pinkster 2009 was al ons kinders Groeigoggas!
 • Trudi Basson gee praktiese raad oor uitreik na mense op straat
 • CMR spreek behoeftes aan met 3 programme: Gesinsbeskerming, MIV & Vigs en Statutêre Dienste
 • Marlein van Deemter skryf oor die oorsteek van wêreldse en geestelike grense
 • Resensie van Julie Claassens se boek :: ‘n Groter God
 • Freddy dink vanuit Ice Age 3 oor familie-wees
 • A. E Linde se gedig “Die Here Voorsien” nav Gen 22:14

Ons sal graag jou kommentaar wil hoor.

Reageer hieronder.  Klik op Lewer Kommentaar.

Jy kan dit ook anoniem doen.

Continue Reading

Gemeentebrief – September 09

Die Gemeentebrief vir September 2009 het verskyn (Laai die volledige pdf hier af).  Hier is ‘n paar van die artikels in Word formaat wat jy kan aflaai. Jy kan hier lees oor:

 • Nuwe perspektiewe op ou beelde van God
 • Alida Stewart se inspirasie uit Celtic Woman se “The sky and the dawn and the sun”
 • Die ouderlingeraad soek die Gees se leiding
 • Ons bly met oorgawe deel van die Gees se beweging oor grense
 • Die geboorte van ons informele erediens
 • Tydens Pinkster 2009 was al ons kinders Groeigoggas!
 • Trudi Basson gee praktiese raad oor uitreik na mense op straat
 • CMR spreek behoeftes aan met 3 programme: Gesinsbeskerming, MIV & Vigs en Statutêre Dienste
 • Marlein van Deemter skryf oor die oorsteek van wêreldse en geestelike grense
 • Resensie van Julie Claassens se boek :: ‘n Groter God
 • Freddy dink vanuit Ice Age 3 oor familie-wees
 • A. E Linde se gedig “Die Here Voorsien” nav Gen 22:14

Ons sal graag jou kommentaar wil hoor.

Reageer hieronder.  Klik op Lewer Kommentaar.

Jy kan dit ook anoniem doen.

Continue Reading

Gemeentebrief November 2008

BEDIENINGSBRIEF

 

Marietjie McFarlane vertel dat sy êrens gelees het van iemand wat sê dat die werk van die Here dikwels soos ‘n skilpad is:  dit beweeg stadig voort.  Dikwels bid jy oor ‘n saak, maar die Here se antwoord is soos ‘n skilpad.  Dit kan selfs so stadig beweeg, dat jy dit nie eers raak sien nie.  In ’n stadium verander die skilpad egter, ewe skielik, in ‘n vuurpyl.  Die gevaar is dat ons te vroeg moeg en moedeloos raak, dat ons ophou om die Here te soek voordat die skilpad in ‘n vuurpyl verander.

 

Dit wil lyk asof ons in die gemeente elke jaar (skynbaar tydens die winter) so ‘n skilpad-fase beleef.  In daardie tyd voel ons gefrustreerd en sukkel ons om die Here se werk in die gemeente raak te sien.  Ons raak se besig met die lewe, dat ons die skilpadjie wat rustig voortbeur, mis kyk.  Ons begin kla, raak onvergenoegd en probeer selfs ons eie planne maak.

 

Tog verander die skilpadjie elke jaar weer in ‘n vuurpyl.  Die Here was die hele jaar nog besig om ons voor te berei en dinge in plek te kry vir die vuurpyl om weg te trek.  Nou moet ons vashou en bo bly! 

 

Daar het wonderlike goed gebeur rondom Passie vir Christus.  Die Here gebruik hierdie bediening veral om ons aan mekaar te bind.  Mense kuier heerlik saam – selfs in die voorbereiding en werk word verhoudings gebou.  Hierdeur help die Here ons al meer “om met vreugde te lewe”.

 

In ons besluitnemingsprosesse leer ons al meer om onderskeidend te werk, om nie net agendas deur te werk nie, maar om werklik te soek na die Here se wil.  In elke vergadering beleef ons dat mense eerlik bereid is om te worstel, om die pad te stap totdat die skilpadjie in ‘n vuurpyl verander.  In die proses het die Here ook mense gebruik om meer struktuur te bring.  ‘n Klomp dinge het in plek begin val, leiers tree na vore en ons sien uit na die pad wat die Here verder vir ons beplan!  Die gemeente se leierskap is besig om op ‘n besondere manier “met liefde te dien.”

 

In hierdie vuurpyl-fase het die leraars een Dinsdag-oggend ‘n aangrypende vergadering gehad, waar die Here duidelik vir ons gewys het dat ons moet fokus op geestelike groei (wat Hy daarna ook etlike kere bevestig het).  Vandaar die reeks “Hulle het hulle heelhartig toegelê”, asook die weeklikse Didage.  As gemeente dink ons saam oor ons geestelike groei en stap ons saam die pad.  Die weeklikse eredienste en gepaardgaande joernaalblaaie help ons om hierop te fokus.  Woensdag-aande woon bykans 80 mense ‘n huweliksverrykingskursus, Bybelskool, Bly in Voeling én Lectio Divina by. 

 

Op hierdie manier het die Here ook die tweede deel van ons visie weer op ons tafel kom plaas:

Onder leiding van die Heilige Gees verbind ons ons daartoe om:Toenemend te lewe in ‘n liefdesgemeenskapAl meer vanuit sy Woord toegerus te wordElkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid te aanvaar vir dienslewering:In die gemeenteEn in die wêreldSodat Christus te alle tye eerste in almal en alles is.   

Terwyl ons aan die vuurpyl vashou en opgewonde beleef hoe die Here in ons lewens werk, sien ons ook uit na dít wat die Here reeds op ons pad gesit het vir volgende jaar:  ons wil al meer begin fokus op geestelike begeleiding, sodat “elkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid aanvaar vir dienslewering in die gemeente en die wêreld”.  Ons gaan volgende kwartaal in ons eredienste fokus op Geestelike Gewoontes.  Ook die Didage sal voortgaan.  Hier sien ons uit na ‘n volgende hoofstuk in die Bybelskool, Huweliksvoorbereiding, ‘n groep wat fokus op geestelike gewoontes en Familie vir gesinne, terwyl ons hoop om steeds voort te gaan met die Huweliksverrykingskursus en Lectio Divina.

 

Bid saam met ons vir al hierdie inisiatiewe, vanjaar en volgende jaar.  Ons bid dat die Here ons sal leer om ook in die skilpadfase te bly vashou en veral te bly hoop en glo.  Mag die Here dít waartoe hy ons geroep het, elke dag al meer waar maak, sodat ons al meer kan sê:

 Die gemeente van Somerstrand is ‘n hawe wat mense versorg en stuur om met vreugde te lewe en met liefde te dien vanuit ‘n vaste geloofsverbintenis met Jesus Christus ons Hoof.Onder leiding van die Heilige Gees verbind ons ons daartoe om:toenemend te lewe in ‘n liefdesgemeenskapal meer vanuit Sy Woord toegerus te wordelkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid te aanvaar vir dienslewering:in die gemeente enin die wêreld

sodat Christus te alle tye eerste in almal en alles is.

 

Laai die volledige gemeentebrief hier af (571 KB)

 

 

Continue Reading

Gemeentebrief November 2008

BEDIENINGSBRIEF

 

Marietjie McFarlane vertel dat sy êrens gelees het van iemand wat sê dat die werk van die Here dikwels soos ‘n skilpad is:  dit beweeg stadig voort.  Dikwels bid jy oor ‘n saak, maar die Here se antwoord is soos ‘n skilpad.  Dit kan selfs so stadig beweeg, dat jy dit nie eers raak sien nie.  In ’n stadium verander die skilpad egter, ewe skielik, in ‘n vuurpyl.  Die gevaar is dat ons te vroeg moeg en moedeloos raak, dat ons ophou om die Here te soek voordat die skilpad in ‘n vuurpyl verander.

 

Dit wil lyk asof ons in die gemeente elke jaar (skynbaar tydens die winter) so ‘n skilpad-fase beleef.  In daardie tyd voel ons gefrustreerd en sukkel ons om die Here se werk in die gemeente raak te sien.  Ons raak se besig met die lewe, dat ons die skilpadjie wat rustig voortbeur, mis kyk.  Ons begin kla, raak onvergenoegd en probeer selfs ons eie planne maak.

 

Tog verander die skilpadjie elke jaar weer in ‘n vuurpyl.  Die Here was die hele jaar nog besig om ons voor te berei en dinge in plek te kry vir die vuurpyl om weg te trek.  Nou moet ons vashou en bo bly! 

 

Daar het wonderlike goed gebeur rondom Passie vir Christus.  Die Here gebruik hierdie bediening veral om ons aan mekaar te bind.  Mense kuier heerlik saam – selfs in die voorbereiding en werk word verhoudings gebou.  Hierdeur help die Here ons al meer “om met vreugde te lewe”.

 

In ons besluitnemingsprosesse leer ons al meer om onderskeidend te werk, om nie net agendas deur te werk nie, maar om werklik te soek na die Here se wil.  In elke vergadering beleef ons dat mense eerlik bereid is om te worstel, om die pad te stap totdat die skilpadjie in ‘n vuurpyl verander.  In die proses het die Here ook mense gebruik om meer struktuur te bring.  ‘n Klomp dinge het in plek begin val, leiers tree na vore en ons sien uit na die pad wat die Here verder vir ons beplan!  Die gemeente se leierskap is besig om op ‘n besondere manier “met liefde te dien.”

 

In hierdie vuurpyl-fase het die leraars een Dinsdag-oggend ‘n aangrypende vergadering gehad, waar die Here duidelik vir ons gewys het dat ons moet fokus op geestelike groei (wat Hy daarna ook etlike kere bevestig het).  Vandaar die reeks “Hulle het hulle heelhartig toegelê”, asook die weeklikse Didage.  As gemeente dink ons saam oor ons geestelike groei en stap ons saam die pad.  Die weeklikse eredienste en gepaardgaande joernaalblaaie help ons om hierop te fokus.  Woensdag-aande woon bykans 80 mense ‘n huweliksverrykingskursus, Bybelskool, Bly in Voeling én Lectio Divina by. 

 

Op hierdie manier het die Here ook die tweede deel van ons visie weer op ons tafel kom plaas:

Onder leiding van die Heilige Gees verbind ons ons daartoe om:Toenemend te lewe in ‘n liefdesgemeenskapAl meer vanuit sy Woord toegerus te wordElkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid te aanvaar vir dienslewering:In die gemeenteEn in die wêreldSodat Christus te alle tye eerste in almal en alles is.   

Terwyl ons aan die vuurpyl vashou en opgewonde beleef hoe die Here in ons lewens werk, sien ons ook uit na dít wat die Here reeds op ons pad gesit het vir volgende jaar:  ons wil al meer begin fokus op geestelike begeleiding, sodat “elkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid aanvaar vir dienslewering in die gemeente en die wêreld”.  Ons gaan volgende kwartaal in ons eredienste fokus op Geestelike Gewoontes.  Ook die Didage sal voortgaan.  Hier sien ons uit na ‘n volgende hoofstuk in die Bybelskool, Huweliksvoorbereiding, ‘n groep wat fokus op geestelike gewoontes en Familie vir gesinne, terwyl ons hoop om steeds voort te gaan met die Huweliksverrykingskursus en Lectio Divina.

 

Bid saam met ons vir al hierdie inisiatiewe, vanjaar en volgende jaar.  Ons bid dat die Here ons sal leer om ook in die skilpadfase te bly vashou en veral te bly hoop en glo.  Mag die Here dít waartoe hy ons geroep het, elke dag al meer waar maak, sodat ons al meer kan sê:

 Die gemeente van Somerstrand is ‘n hawe wat mense versorg en stuur om met vreugde te lewe en met liefde te dien vanuit ‘n vaste geloofsverbintenis met Jesus Christus ons Hoof.Onder leiding van die Heilige Gees verbind ons ons daartoe om:toenemend te lewe in ‘n liefdesgemeenskapal meer vanuit Sy Woord toegerus te wordelkeen volgens hul gawe verantwoordelikheid te aanvaar vir dienslewering:in die gemeente enin die wêreld

sodat Christus te alle tye eerste in almal en alles is.

 

Laai die volledige gemeentebrief hier af (571 KB)

 

 

Continue Reading

Gemeentebrief Augustus 2008

Bedieningsbrief

Om met vreugde te lewe en met liefde te dien vanuit ‘n vaste geloofsverbintenis met Jesus Christus ons Hoof… en so snel die lewe voort. Ons knip ons oë en die jaar is amper verby, ons is reeds volstoom aan die beplan vir volgende jaar. Te midde van die snelle pas moet ons ook soms stilstaan en vra: wat is Bootjiedie Here besig om te doen? Hoe help hy ons om die roeping te leef wat hy vir ons gegee het?

As ons oor die eerste helfte van die jaar terugkyk, dan is dit duidelik dat ons besig is om te leer om al meer geloofsonderskeidend te werk, om al meer die Here se wil

te soek in alles wat ons doen en die besluite wat ons neem. Dit is een van die gevolge van die fokus op gebed wat die Here op ons harte gedruk het. Deur sy Gees is die Here besig om ons vaste geloofsverbintenis met Jesus te versterk. Al meer mense neem deel aan die “biddend luister” en soek op dié manier die Here se wil vir alles in die gemeente.

Terselfdertyd is daar ook ‘n groot beweging om dinge vas te maak, om veral bestuursake vaartbelyn te maak en binne ‘n goed geordende sisteem te laat funksioneer.

Hier is veral mense soos Frik Buys en die ander wat besig is om aandag aan die bestuur te gee, besig om die hele gemeente met liefde te dien.

Wat ons ander fokusarea – kleingroepe – aanbetref, sien ons ook die gemeente se visie gestalte kry. Chris, wat die kleingroepe gereeld besoek, vertel dat hy ‘n intense betrokkenheid by mekaar en die gemeenskap opmerk. In die Bybelstudiegroepe word daar diepsinnige, intense gesprekke gevoer. Die Here is steeds besig om die kleingroepe te gebruik om ons geloof te verinnig.

Natuurlik is die jaar nog nie verby nie! Ons sien met opgewonde verwagting uit na September se Lentefees. Daar is interessante, soms moeilike, gesprekke aan die gang rondom ons eredienste –  ook hier is ons besig om ernstig na die Here se leiding te soek. Ons wil ook graag saam dink oor ons totale kommunikasie-strategie: webtuiste, blog, afkondigings, Gemeentebrief, ens. Ons hoop om ‘n span entoesiastiese mense bymekaar te kry om saam hieraan aandag te gee (as jy graag wil deel wees hiervan, kontak die kerkkantoor). Hou veral hierdie spasie dop… wie weet hoe die gemeentebrief in die toekoms daar gaan uitsien?

Terwyl ons so met vreugde lewe, met liefde dien en groei in ons geloofsverbintenis met Jesus, bid ons dat ons sal voortgaan om ‘n hawe te wees vir mekaar en al meer daarin sal slaag om ‘n hawe te wees vir ons gemeenskap.

Laai die hele Gemeentebrief hier af.

Continue Reading

Gemeentebrief Augustus 2008

Bedieningsbrief

Om met vreugde te lewe en met liefde te dien vanuit ‘n vaste geloofsverbintenis met Jesus Christus ons Hoof… en so snel die lewe voort. Ons knip ons oë en die jaar is amper verby, ons is reeds volstoom aan die beplan vir volgende jaar. Te midde van die snelle pas moet ons ook soms stilstaan en vra: wat is Bootjiedie Here besig om te doen? Hoe help hy ons om die roeping te leef wat hy vir ons gegee het?

As ons oor die eerste helfte van die jaar terugkyk, dan is dit duidelik dat ons besig is om te leer om al meer geloofsonderskeidend te werk, om al meer die Here se wil

te soek in alles wat ons doen en die besluite wat ons neem. Dit is een van die gevolge van die fokus op gebed wat die Here op ons harte gedruk het. Deur sy Gees is die Here besig om ons vaste geloofsverbintenis met Jesus te versterk. Al meer mense neem deel aan die “biddend luister” en soek op dié manier die Here se wil vir alles in die gemeente.

Terselfdertyd is daar ook ‘n groot beweging om dinge vas te maak, om veral bestuursake vaartbelyn te maak en binne ‘n goed geordende sisteem te laat funksioneer.

Hier is veral mense soos Frik Buys en die ander wat besig is om aandag aan die bestuur te gee, besig om die hele gemeente met liefde te dien.

Wat ons ander fokusarea – kleingroepe – aanbetref, sien ons ook die gemeente se visie gestalte kry. Chris, wat die kleingroepe gereeld besoek, vertel dat hy ‘n intense betrokkenheid by mekaar en die gemeenskap opmerk. In die Bybelstudiegroepe word daar diepsinnige, intense gesprekke gevoer. Die Here is steeds besig om die kleingroepe te gebruik om ons geloof te verinnig.

Natuurlik is die jaar nog nie verby nie! Ons sien met opgewonde verwagting uit na September se Lentefees. Daar is interessante, soms moeilike, gesprekke aan die gang rondom ons eredienste –  ook hier is ons besig om ernstig na die Here se leiding te soek. Ons wil ook graag saam dink oor ons totale kommunikasie-strategie: webtuiste, blog, afkondigings, Gemeentebrief, ens. Ons hoop om ‘n span entoesiastiese mense bymekaar te kry om saam hieraan aandag te gee (as jy graag wil deel wees hiervan, kontak die kerkkantoor). Hou veral hierdie spasie dop… wie weet hoe die gemeentebrief in die toekoms daar gaan uitsien?

Terwyl ons so met vreugde lewe, met liefde dien en groei in ons geloofsverbintenis met Jesus, bid ons dat ons sal voortgaan om ‘n hawe te wees vir mekaar en al meer daarin sal slaag om ‘n hawe te wees vir ons gemeenskap.

Laai die hele Gemeentebrief hier af.

Continue Reading