Gemeentebediening

 

Ronelle Boshoff

Bedieningsbestuurder

Gemeentebediening is verantwoordelik vir:

 • KERKBIBLIOTEEK

 • MUSIEK

 • DANKOFFER-ADMINISTRASIE – EREDIENSTE

 • DANKOFFER-ADMINISTRASIE – MAANDELIKSE DANKOFFERS
 • NAGMAALBEDIENING

 • VIDEOS BY OGGENDDIENS – WALTONPARK

 • VERWELKOMINGSBEDIENING

 • VERHURING VAN BREEKGOED

 • HUISHULPBEDIENING
 • GEMEENTEBRIEF

 • SKAKELKOMMISSIE:  VGK BLOEMENDAL

 • BEGRAFNISBEDIENING