Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Vandag is Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Ons dank die Here vir

 • Die wonderlike prestasies van die leerders in ons gemeente.
 • Welkome verbetering in groter getal leerders,  vanaf 4% tot net meer as 30%, wat voldoen aan die vereistes om verder aan hoëronderwys-instellings te studeer.
 • Toename in onderskeidings en die verbetering in Wiskunde en Wetenskap.
 • Vir uitstekende skoolhoofde en onderwysers, dosente, ouers en leerders.

Ons bid vir

 • Die ministers van Onderwys en plaaslike onderwys-strukture.
 • Plaaslike skole, skoolhoofde, beheerliggame, onderwysers, ouers en leerders.
 • Vir jongmense om die onderwys as roeping te sien
 • Werklose jongmense
Continue Reading

Gebedsflitse 21-27 April 2013

SONDAG – Sê vir die Here dankie vir sy liefde en sorg. Bid dat Sy wil sal geskied in jou lewe en as gesin. 

MAANDAG – Bid vir die atlete wat by Boston se marathon beseer is en dié wat familie verloor het in die bomontploffing – en ook vir al die ander mense wat dieselfde week die slagoffers van bomaanvalle reg oor die wêreld was.

DINSDAG – Bid vir Lidmate in die week wat gelei word om vir  iemand ‘n seën te wees uit dankbaarheid vir ons gemeente wat vanjaar 30 jaar bestaan. 

WOENSDAG – Bid vir Pinkster in Mei. Bid dat Pinkster landswyd van ons land ‘n beter plek sal maak. Bid vir Ds Gys van Schoor wat dit kom hou. 

DONDERDAG – Dank die Here vir ons Personeel: Liésl Knipe, Marlein van Deemter, Fred Wilken, Albert Troskie, Huibrie du Toit , Jaco Potgieter en Lazol. Bid ook vir Jan Theron (teologiese kandidaat) wat sy prakties in ons gemeente doen. Bid vir hom vir wysheid en krag. 

VRYDAG – Bid vir die predikante en pastore wat die Here geroep het om  landswyd Sy woord te verkondig. Bid ook vir ons predikante: Dr Chris van Wyk, Dr Kobus Prinsloo, Ds Rethie van Niekerk, Ds Deon Loots en Wimke Jurgens.

SATERDAG – Dit begin winter raak en koud. Bid vir die straatkinders, bosslapers en mense in plakkerskampe dat hulle hulp sal kry.


Continue Reading

Gebedsflitse 20 tot 26 Januarie 2013

SONDAG . Sê vir die Here dankie vir alles wat julle as gesin in die vakansie en met Kerstyd geniet het. Dat julle in die jaar wat voorlê in alles Sy teen-woordigheid sal ervaar.
MAANDAG – Bid dat alles goed sal verloop nou dat die skole begin het , die nuwe outjies gou sal aanpas en die onderwysers met nuwe moed die jaar se onderrig sal aanpak.
DINSDAG – In 2013 bestaan ons gemeente 30 jaar en die orrel 25 jaar. Bid dat alles wat gereël gaan word om dit te vier ‘n fees van dankbaarheid sal wees.
WOENSDAG – Dank die Here vir werkers wat opgehou het met staak en vir onderhandelings waar daar nog gestaak word.
DONDERDAG – Bid vir krag, sterkte en gesondheid vir ons leraars ds Rethie van Niekerk, dr Chris van Wyk. dr Kobus Prinsloo, ds Deon Loots en Wimke Jurgens. Bid vir Lièsl Knipe wat haar been gebreek het, dat dit goed sal herstel.
VRYDAG – Bid dat ons leraars wat voorberei vir Sondag se erediens onder die leiding van die Heilige Gees sal hoor wat die Here vir die gemeente wil sê.(Sit hulle name hier in asb)
SATERDAG – Bid dat lidmate met verwagting na die erediens sal kom om die Here te ontmoet, en vir seën op die Kindertyd en Kategese.

Continue Reading

Gebedsflitse 9 tot 15 Desember 2012

SONDAG – Gesels en bid saam oor hoe julle Kersfees gaan vier om die wonder van God se liefde vir julle en vir die wêreld te beleef. .

MAANDAG – Bid dat mense wat op reis sal gaan na hulle vakansie bestemming veilig daar sal aankom.

DINSDAG – Dat gesinsbande versterk sal word wanneer familielede in die vakansie meer tyd het om saam deur te bring.

WOENSDAG – Vir die leierskonferensie van die ANC dat die Here se wil sal geskied.

DONDERDAG – Dat pasiënte in die hospitale, bejaardes in Aftreeoorde, haweloses en alleenlopendes ook die teenwoordigheid en vrede van die Here sal beleef.

VRYDAG – Bid vir Ds Rethie van Niekerk en Wimke Jurgens en elke prediker wat voorberei vir Sondag se diens dat hulle sal hoor wat die Here vir mense in die Kerstyd wil sê

SATERDAG – Loof en prys God dat Hy die wêreld so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het , sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Continue Reading

Gebedsflitse 9 tot 15 Desember 2012

SONDAG – Gesels en bid saam oor hoe julle Kersfees gaan vier om die wonder van God se liefde vir julle en vir die wêreld te beleef. .

MAANDAG – Bid dat mense wat op reis sal gaan na hulle vakansie bestemming veilig daar sal aankom.

DINSDAG – Dat gesinsbande versterk sal word wanneer familielede in die vakansie meer tyd het om saam deur te bring.

WOENSDAG – Vir die leierskonferensie van die ANC dat die Here se wil sal geskied.

DONDERDAG – Dat pasiënte in die hospitale, bejaardes in Aftreeoorde, haweloses en alleenlopendes ook die teenwoordigheid en vrede van die Here sal beleef.

VRYDAG – Bid vir Ds Rethie van Niekerk en Wimke Jurgens en elke prediker wat voorberei vir Sondag se diens dat hulle sal hoor wat die Here vir mense in die Kerstyd wil sê

SATERDAG – Loof en prys God dat Hy die wêreld so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het , sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Continue Reading

Gebedsflitse 2-9 Des 2012

SONDAG – Gesels oor hoe julle Kersfees gaan vier. Bid dat dit vir julle en almal in ons gemeente ‘n Christusfees sal wees.

DINSDAG –  Dat die Heilige Gees in ons land ‘n gees van vrede, eensgesindheid en liefde sal werk.

WOENSDAG – Adventdienste vanaf 2 tot 23 Desember. Bid dat die boodskappe ‘n verwagting by ons gemeente sal opwek om uit te sien na die herdenking van Jesus se geboorte en die wonder dat God mens geword het.

DONDERDAG – Bid vir die leierskonferensie by Magaueng waar die ANC nuwe leiers gaan verkies en die president vir volgende jaar. Dat die Here se wil sal geskied.

VRYDAG –  Vir ons leraars. Dat hulle sal stil word voor die Here om te hoor wat Hy vir ons as gemeente wil sê. Dat elke lidmaat met verwagting sal uitsien om die Here te ontmoet.

SATERDAG – Bid vir Dr Chris van Wyk en sy gesin wat deur ‘n moeilike tyd gaan. Vir krag, sterkte en die wete dat die Here met hulle is.

Continue Reading

Gebedsflitse 2-9 Des 2012

SONDAG – Gesels oor hoe julle Kersfees gaan vier. Bid dat dit vir julle en almal in ons gemeente ‘n Christusfees sal wees.

DINSDAG –  Dat die Heilige Gees in ons land ‘n gees van vrede, eensgesindheid en liefde sal werk.

WOENSDAG – Adventdienste vanaf 2 tot 23 Desember. Bid dat die boodskappe ‘n verwagting by ons gemeente sal opwek om uit te sien na die herdenking van Jesus se geboorte en die wonder dat God mens geword het.

DONDERDAG – Bid vir die leierskonferensie by Magaueng waar die ANC nuwe leiers gaan verkies en die president vir volgende jaar. Dat die Here se wil sal geskied.

VRYDAG –  Vir ons leraars. Dat hulle sal stil word voor die Here om te hoor wat Hy vir ons as gemeente wil sê. Dat elke lidmaat met verwagting sal uitsien om die Here te ontmoet.

SATERDAG – Bid vir Dr Chris van Wyk en sy gesin wat deur ‘n moeilike tyd gaan. Vir krag, sterkte en die wete dat die Here met hulle is.

Continue Reading

Gebed vir Padveiligheid

Gebruik genoeg tyd om te bid vir die beskerming van padgebruikers gedurende die komende vakansieseisoen.  Ons fokus hierdie keer op die gesindhede van bestuurders, maar voel vrymoedig om enigiets anders te bid soos wat die Heilige Gees jou lei en by te voeg by hierdie riglyne. 

 • Bid dat daar geen ongelukke gedurende die vakansieseisoen sal wees wat nog meer mense se lewens sal eis nie. (Daar word meer as 1000 lewens per maand in padongelukke geëis). 
 • Bid dat bestuurders verantwoordelik sal wees in die volgende areas:
 •           voertuig moet padwaardig wees
 •           maak al die passasiers (insluitende bestuurder self) se sitplekgordels vas
 •           handhaaf spoedgrense en rustye
 •           bestuurder moet nie moeg, vaak of  onder die invloed v. drank of  dwelms wees nie 
 • Bid vir die Verkeersbeamptes se veiligheid, dat hulle sigbaar en beskikbaar sal wees, dat hulle instaat sal wees om hulle werk eerlik en goed te doen. 
 • Bid vir die Paramedici wat dikwels erg verminkte- en dooie liggame uit voertuigwrakke moet haal en dank die Here vir hulle flink optredes waar hulle dienste benodig word. 
 • Bid dat God ook die “Arrive Alive” veldtogte sal seën. 
 • Bid vir beskerming van voetgangers. 
 • Bid vir God se bonatuurlike beskerming teen fratsongelukke:
 •           diere wat oor die pad hardloop
 •           mense, veral kinders, wat oor die pad hardloop
 •           slegte paaie
 •           onvoorsiene probleme met voertuie bv. bande wat bars, ens.  
 • Bid dat bestuurders waaksaam, geduldig en verdraagsaam teenoor ander padgebruikers wees. 
 • Bid dat God self die roekelose, nalatige en aggressiewe bestuurders se gesindhede sal verander, dit is iets wat net Hy alleen kan doen. 
 • Bid vir beskerming van die uitreikspanne tydens die uitreike. 
 • Bid dat die boodskap van elke CD-pakket wat deur die Hoofweg Evangelisasie Bediening uitgedeel word, deur God se belofte dat die Woord nie leeg sal terugkeer nie, bekragtig sal word.
Opgestel deur die Hoofweg Evangelisasie Bediening/ Highway Mission Centre
Posbus 613 Worcester 6849
Tel: +27 23 342 3189 Faks: 086 273 4108 Selfoon: 083 557 6592
Continue Reading

Gebed vir Padveiligheid

Gebruik genoeg tyd om te bid vir die beskerming van padgebruikers gedurende die komende vakansieseisoen.  Ons fokus hierdie keer op die gesindhede van bestuurders, maar voel vrymoedig om enigiets anders te bid soos wat die Heilige Gees jou lei en by te voeg by hierdie riglyne. 

 • Bid dat daar geen ongelukke gedurende die vakansieseisoen sal wees wat nog meer mense se lewens sal eis nie. (Daar word meer as 1000 lewens per maand in padongelukke geëis). 
 • Bid dat bestuurders verantwoordelik sal wees in die volgende areas:
 •           voertuig moet padwaardig wees
 •           maak al die passasiers (insluitende bestuurder self) se sitplekgordels vas
 •           handhaaf spoedgrense en rustye
 •           bestuurder moet nie moeg, vaak of  onder die invloed v. drank of  dwelms wees nie 
 • Bid vir die Verkeersbeamptes se veiligheid, dat hulle sigbaar en beskikbaar sal wees, dat hulle instaat sal wees om hulle werk eerlik en goed te doen. 
 • Bid vir die Paramedici wat dikwels erg verminkte- en dooie liggame uit voertuigwrakke moet haal en dank die Here vir hulle flink optredes waar hulle dienste benodig word. 
 • Bid dat God ook die “Arrive Alive” veldtogte sal seën. 
 • Bid vir beskerming van voetgangers. 
 • Bid vir God se bonatuurlike beskerming teen fratsongelukke:
 •           diere wat oor die pad hardloop
 •           mense, veral kinders, wat oor die pad hardloop
 •           slegte paaie
 •           onvoorsiene probleme met voertuie bv. bande wat bars, ens.  
 • Bid dat bestuurders waaksaam, geduldig en verdraagsaam teenoor ander padgebruikers wees. 
 • Bid dat God self die roekelose, nalatige en aggressiewe bestuurders se gesindhede sal verander, dit is iets wat net Hy alleen kan doen. 
 • Bid vir beskerming van die uitreikspanne tydens die uitreike. 
 • Bid dat die boodskap van elke CD-pakket wat deur die Hoofweg Evangelisasie Bediening uitgedeel word, deur God se belofte dat die Woord nie leeg sal terugkeer nie, bekragtig sal word.
Opgestel deur die Hoofweg Evangelisasie Bediening/ Highway Mission Centre
Posbus 613 Worcester 6849
Tel: +27 23 342 3189 Faks: 086 273 4108 Selfoon: 083 557 6592
Continue Reading

Gebedsflitse 26 Nov tot 2 Des 2012

SONDAG – Kersfees is voor die deur. Bid as gesin vir die Kersangdiens en dat Kersfees ‘n ware Christusfees vir ons gemeente, ons  land en sy mense  sal wees.

MAANDAG – Die wydverspreide arbeidsonrus het die verhouding tussen werkgewers en werknemers vertroebel. Bid dat die Heilige Gees ‘n gesindheid van verdraagsaamheid, begrip en samehorigheid sal gee.

DINSDAG – Sê vir die Here dankie vir alles waarmee Hy ons gemeente die jaar geseën het: Ons eredienste waar ons Sy Woord gehoor het, Bybelstudiebyeenkomste. Die Lentefees, Tiende Dankofferwees, toegewyde Leraars en vir die Gemeenskap van die gelowiges wat ons ervaar het.

WOENSDAG – Bid dat ons sendelinge waar hulle ookal is ‘n geseënde Kersfees sal ervaar. Evelyn Lotz, Corneille en Sophia du Plooy, Gerrit en Sonja Brink, Hugo en Jakkie Wolmarans en Elspeth Liebenberg.

DONDERDAG – Dank die Here vir ons Dienswerkers wat hulle tyd en liefde gee om lidmate te besoek en te ondersteun.

VRYDAG – Dat ons leraars sal stil word by die Here om te hoor wat Hy Sondag vir die gemeente wil sê.

SATERDAG – Bid dat elke kerkganger Sondag in die erediens tot rus sal kom by die Here en ‘n ontmoeting met Hom sal beleef.  

Continue Reading

Gebedsflitse 26 Nov tot 2 Des 2012

SONDAG – Kersfees is voor die deur. Bid as gesin vir die Kersangdiens en dat Kersfees ‘n ware Christusfees vir ons gemeente, ons  land en sy mense  sal wees.

MAANDAG – Die wydverspreide arbeidsonrus het die verhouding tussen werkgewers en werknemers vertroebel. Bid dat die Heilige Gees ‘n gesindheid van verdraagsaamheid, begrip en samehorigheid sal gee.

DINSDAG – Sê vir die Here dankie vir alles waarmee Hy ons gemeente die jaar geseën het: Ons eredienste waar ons Sy Woord gehoor het, Bybelstudiebyeenkomste. Die Lentefees, Tiende Dankofferwees, toegewyde Leraars en vir die Gemeenskap van die gelowiges wat ons ervaar het.

WOENSDAG – Bid dat ons sendelinge waar hulle ookal is ‘n geseënde Kersfees sal ervaar. Evelyn Lotz, Corneille en Sophia du Plooy, Gerrit en Sonja Brink, Hugo en Jakkie Wolmarans en Elspeth Liebenberg.

DONDERDAG – Dank die Here vir ons Dienswerkers wat hulle tyd en liefde gee om lidmate te besoek en te ondersteun.

VRYDAG – Dat ons leraars sal stil word by die Here om te hoor wat Hy Sondag vir die gemeente wil sê.

SATERDAG – Bid dat elke kerkganger Sondag in die erediens tot rus sal kom by die Here en ‘n ontmoeting met Hom sal beleef.  

Continue Reading

Gebedsflitse 18-24 November 2012

SONDAG – Vertel vir mekaar waar jy gebid het en die Here jou gebed verhoor het. Bid as gesin saam vir die inwoners van St Francisbaai wie se huise afgebrand het.

MAANDAG – Dit het aan die lig gekom dat amptenare in die Staatsdepartemente skuldig is aan bedrog en korrupsie maar heeltemal skotvry gaan. Bid dat reg en geregtigheid in ons land sal geskied.

DINSDAG– Bid vir die CMR se personeel en dat die Heer vir hulle die finansies sal voorsien om hulle goeie werk voort te sit.

WOENSDAG – In Jeremia 28:10 sê die Here: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. Dan sal julle My aanroep tot My bid, en Ek sal julle gebede verhoor”.  Bid dat ons ‘n gemeente sal wees wat vir ons land en Sy mense intree in gebed.

DONDERDAG – Bid vir bydraes vir Barcelona se Kersparty die 12de Desember. Hulle benodig lekkergoed, koeldrank of enige ander lekkernye voor die einde van November.

VRYDAG – Die Here wil Sondag ons gemeente ontmoet in die erediens. Bid vir ons leraars wat Sy Woord sal hoor en bring.

SATERDAG – Bid dat almal, kinders, grootmense en die gestremdes van Cheshire Homes ‘n ontmoeting met die Here sal beleef in die oggend se diens en die wat Klema se aanddiens bywoon.

Continue Reading

Gebedsflitse 18-24 November 2012

SONDAG – Vertel vir mekaar waar jy gebid het en die Here jou gebed verhoor het. Bid as gesin saam vir die inwoners van St Francisbaai wie se huise afgebrand het.

MAANDAG – Dit het aan die lig gekom dat amptenare in die Staatsdepartemente skuldig is aan bedrog en korrupsie maar heeltemal skotvry gaan. Bid dat reg en geregtigheid in ons land sal geskied.

DINSDAG– Bid vir die CMR se personeel en dat die Heer vir hulle die finansies sal voorsien om hulle goeie werk voort te sit.

WOENSDAG – In Jeremia 28:10 sê die Here: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. Dan sal julle My aanroep tot My bid, en Ek sal julle gebede verhoor”.  Bid dat ons ‘n gemeente sal wees wat vir ons land en Sy mense intree in gebed.

DONDERDAG – Bid vir bydraes vir Barcelona se Kersparty die 12de Desember. Hulle benodig lekkergoed, koeldrank of enige ander lekkernye voor die einde van November.

VRYDAG – Die Here wil Sondag ons gemeente ontmoet in die erediens. Bid vir ons leraars wat Sy Woord sal hoor en bring.

SATERDAG – Bid dat almal, kinders, grootmense en die gestremdes van Cheshire Homes ‘n ontmoeting met die Here sal beleef in die oggend se diens en die wat Klema se aanddiens bywoon.

Continue Reading

Gebedsflitse 11-17 November 2012

SONDAG – Vertel vir mekaar as gesin watter teks in die Bybel die week vir jou krag gegee het.

MAANDAG – Laaste kerkraadsvergadering van die jaar, Maandag 12 November. Dank die Here vir die werk wat die Kerkraadslede deur die jaar gedoen het.

DINSDAG – ‘n Nuwe president vir die land word in Desember aangewys. Bid dat die Here se wil sal geskied.

WOENSDAG – Lidmate word benodig vir die Tiener-Dissipelskap, Kategete en vir die span wat elke Sondag die eredienstoepassing vir die Graad 4-7’s in die ark doen. Bid dat die Gees mense sal lei om betrokke te raak. Kontak Rethie by 041 583 5115.

DONDERDAG – Nagmaal word gehou by Munro Kirk 12de, Dunantpark 14de en Krugertuine 16de. Bid dat dit vir elke Seniorburger ‘n ontmoeting met die Here sal wees sodat hulle versterk, vertroos en bemoedig word. Bid vir Dr Kobus Prinsloo wat dit hou.

VRYDAG – Die gemeente is die liggaam van Christus wat Hy wil opbou in die geloof. Hiervoor gebruik Hy ons leraars: Bid vir Ds Rethie van Niekerk, Dr Kobus Prinsloo en Ds Deon Loots vir gesondheid en voorbereiding vir die erediens.

SATERDAG – Bid dat onbetrokke lidmate die behoefte sal voel om die erediens by te woon.

Continue Reading

Gebedsflitse 11-17 November 2012

SONDAG – Vertel vir mekaar as gesin watter teks in die Bybel die week vir jou krag gegee het.

MAANDAG – Laaste kerkraadsvergadering van die jaar, Maandag 12 November. Dank die Here vir die werk wat die Kerkraadslede deur die jaar gedoen het.

DINSDAG – ‘n Nuwe president vir die land word in Desember aangewys. Bid dat die Here se wil sal geskied.

WOENSDAG – Lidmate word benodig vir die Tiener-Dissipelskap, Kategete en vir die span wat elke Sondag die eredienstoepassing vir die Graad 4-7’s in die ark doen. Bid dat die Gees mense sal lei om betrokke te raak. Kontak Rethie by 041 583 5115.

DONDERDAG – Nagmaal word gehou by Munro Kirk 12de, Dunantpark 14de en Krugertuine 16de. Bid dat dit vir elke Seniorburger ‘n ontmoeting met die Here sal wees sodat hulle versterk, vertroos en bemoedig word. Bid vir Dr Kobus Prinsloo wat dit hou.

VRYDAG – Die gemeente is die liggaam van Christus wat Hy wil opbou in die geloof. Hiervoor gebruik Hy ons leraars: Bid vir Ds Rethie van Niekerk, Dr Kobus Prinsloo en Ds Deon Loots vir gesondheid en voorbereiding vir die erediens.

SATERDAG – Bid dat onbetrokke lidmate die behoefte sal voel om die erediens by te woon.

Continue Reading