Skip to main content

Familiediens Sondag 30 Januarie 09:00 in die kerk en op Youtube

Welkom by ons Familiediens Sondag 09:00 in die kerk en op Youtube. Kom deel in die belydenisaflegging van 12 jongmense. Lees ook meer in die ingeslote aankondiging van die vereniging van ons Pulse erediens met die Familiediens. Jy kan Sondag by die kerk ook kommentaar lewer op die uitgedeelde vorm. Onthou dat die kategese Sondag só werk. Voorskools tot Graad 1, sowel as Graad 5-6, gaan vir kategese ná die kindermoment in die erediens. Ek vertel die mooi storie van Jeremia en die Amandelboom! Graad 2-3 bly in die kerk tot aan die einde van die diens (julle kategeet lê belydenis af). Graad 7’s bly ook in die kerk.

Skakel in op Youtube van 08:50 by

Kersdiens 25 Desember NGK Somerstrand 09:00 – kerk en Youtube

Ons lees Kersdag Psalm 96. Tema: God oordeel regverdig en billik. Die Psalm roep ons op die Here te loof en aanbid. Dit help ons om tussen die eerste en die laaste “Kersfees” te leef. Want ons leef in die verwagting dat God se oordeel regverdig en billik is en sal wees.