Dissipline: Leef Waarderend – 28 November 2010

Doen moeite om as gesin mekaar hierdie week bewustelik te waardeer.  Doen elke dag die volgende oefening met ‘n lid van die familie, totdat álmal ‘n beurt gekry het:

 • Die persoon wat “waardeer” word, draai hulle stoel om (sy/hy sit dus met hul rug na die res van die gesin en mag nie praat nie).
 • Die res van die gesin gesels oor die gawes wat hulle in die persoon “op die stoel” waardeer en wil bevestig.  Iemand skryf alles neer terwyl die hele gesin gesels.
 • Die persoon draai haar/sy stoel terug na die famille en die lysie word aan haar/hom voorgelees en verduidelik.
 • Die persoon ontvang die lysie sonder om daarop kommentaar te lewer.
 • Die groep bid vir die persoon.
 • Maak seker dat ELKE lid van die familie ‘n kans kry om “op die stoel te sit”.

 (Aangepas uit “God Praat, Leef Luisterryk – vir Vergaderings” deur Frederick Marais)

Continue Reading

Dissipline: Leef Waarderend – 28 November 2010

Doen moeite om as gesin mekaar hierdie week bewustelik te waardeer.  Doen elke dag die volgende oefening met ‘n lid van die familie, totdat álmal ‘n beurt gekry het:

 • Die persoon wat “waardeer” word, draai hulle stoel om (sy/hy sit dus met hul rug na die res van die gesin en mag nie praat nie).
 • Die res van die gesin gesels oor die gawes wat hulle in die persoon “op die stoel” waardeer en wil bevestig.  Iemand skryf alles neer terwyl die hele gesin gesels.
 • Die persoon draai haar/sy stoel terug na die famille en die lysie word aan haar/hom voorgelees en verduidelik.
 • Die persoon ontvang die lysie sonder om daarop kommentaar te lewer.
 • Die groep bid vir die persoon.
 • Maak seker dat ELKE lid van die familie ‘n kans kry om “op die stoel te sit”.

 (Aangepas uit “God Praat, Leef Luisterryk – vir Vergaderings” deur Frederick Marais)

Continue Reading

Dissipline: daaglikse ondersoek

ie geestelike dissipline wat ons help om so `n lewe aan te leer, word genoem die daaglikse ondersoek (daily examen).
WAARVANDAAN KOM DIT?
St Ignatius, stigter van die Jesuit Society (of Society of Jesus).Gebore 1491 in noorde van Spanje. As jong man, hou van wyn, vroue, verslaaf aan dobbel. Op 30 gewond in `n geveg. Terwyl herstel lees stories van Christus se lewe. Was aangetrek na Jesus deur die effek wat Jesus op sy volgelinge gehad het. Terselftertyd ook aangetrokke gevoel tot `n vrou, roem en glorie. Kom agter dat sy dagdrome oor die vrou, tot rusteloosheid lei, terwyl sy nadenke oor Jesus vrede gebring het. Was begin van sy bekering, ook van sy lering oor geestelike onderskeiding deur middel van `n ondersoek van emosies, gevoelens en denke.
Hy het geleer dat die werk van die HG nie net aan die intellek openbaar word nie. God word in alles gevind, ook in ons gevoelens en emosies. Kom agter deur aandag aan dit alles te gee, word meer en meer bewus van wat God hom roep om te wees. Later het daarop aangedring dat almal wat aan die Jesuiete orde behoort, elke dag hierdie ondersoek moet doen. Ook aanbeveel vir enigeen wat ernstig is daaroor om `n geestelike lewe te lei. Dit is `n baie sekere manier waarop ons bewus kan word van God se leiding in ons lewe.
Watter voordele hou dit vir ons in?
Dit leer jou om jou aandag te fokus op waarmee God besig is.
Dit werk – mense pas dit al eeue toe en die wat dit doen se lewens word daardeur verander.
Dit leer jou hoe God ook deur jou emosies, gevoelens en gedagtes werk.
Dit sal jou baie meer bewus maak van dit wat God besig is om in jou lewe te doen.
Dit help jou om te ontdek wat dit is waarvoor God jou geroep het, wat sy wil vir jou lewe is.
y sal die krag van God sien werk in en rondom jou as jy dit getrou doen.
HOE WORD GEDOEN?
Geskikte tyd – Deel van daaglikse roetine, soos tandeborsel. Elke dag dieselfde tyd.
Word rustig, raak bewus van God se teenwoordigheid in jou. Vra God om jou te wys wat Hy besig is/was om jou te leer deur die gebeure van die dag.
Dink terug aan die dag, vandat jy opgestaan het. Laat dit voor jou afspeel soos `n video wat jy kyk.
Ø Dink aan alles wat gebeur het en hoe dit jou laat voel het.
Ø Let op die oomblikke in die dag wat jou nader aan God getrek het. Jy kan dit ontdek deur te let op die ervarings wat jou meer vrygewig, meer hoopvol, meer lewendig en kreatief, tye wat jy vrede ervaar het, opgewonde of tevrede. Soms kan pynlike ervarings jou ook nader aan God laat voel. Ignatius noem dit: “moments of consolation.”  Wat wil God vir my daaruit leer?
Ø Gebruik `n paar minute om vir God dankie te sê hiervoor, bêre die ervarings in jou hart sodat jy bewus kan bly van God se betrokkenheid in jou lewe.
Ø Dink nou aan tye deur die dag waar jy vervreemd van God, ander of jouself gevoel het. Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang gevoel het. Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het. Ignatius noem dit: “moments of desolation.” Wat wil God vir my daaruit leer?
Ø Gebruik `n paar minute om daardie tye na God te bring. Vra dan vir die genesing, krag en vergifnis wat jy nodig het.
Ø Dink dan aan die dag wat voorlê en die genade wat jy daarvoor nodig het. Bring dit na God toe en vra vir sy leiding in dit.
Deur dit te doen, erken ons eenvoudig dat God die Here van ons lewe is, dat Hy lewend en aktief betrokke by ons is, dat Hy in ons woon en besig is om deur sy Gees vir ons wysheid en insig te gee. Sodoende word alles wat in en rondom my gebeur deel van God se gesprek met my. Dit kan ook nie anders nie, want God is totaal en al deel daarvan – dit is nou as jy werklik glo wat die Bybel van Hom sê en nie net `n godsdienstige lewe leef volgens tradisie nie. As jy dit wat jy op die manier leer, elke dag dan ook in `n joernaal aanteken, en dan weer op `n maandelikse basis gaan kyk wat God die afgelope maand vir jou geleer het, sal jy oor `n paar maande verbaas staan om te sien hoé aktief God besig is om in en rondom jou te werk.
Dit beteken dat ek erken dat God ook met my praat deur dit wat in my liggaam gebeur. Ek word al meer bewus van liggaamlike reaksies soos hoofpyne, migraine, maagpyn, gespanne skouer- en nekspiere, neerslagtigheid en skuldgevoelens. Die maklikste manier om daarvan “ontslae te raak”, en wat deur die samelewing rondom ons voorgeskryf word, is natuurlik medikasie. Drink `n pilletjie en voel beter, of eet `n sjokolade, of koop `n tydskrif, of gaan fliek. Alles maklike ontsnaproetes wat ons aanleer wanneer ons die dinge ervaar.
Dit sou baie meer van waarde wees as ons kan leer om ook hieroor by God stil te raak en vir Hom te vra: “Here waar kom hierdie kopseer vandaan?, Wat is die oorsaak daarvan?” Moenie dink dat dit net `n belaglike oefening is nie. Hy is `n lewende God en kan aan ons insig gee – dit is wat die werk van die Gees is, om vir ons wysheid en insig te gee. Ek het dit al so baie voor my oë sien gebeur, dat iemand na my toe kom met een of ander probleem en sê: ek weet glad nie waarvandaan dit kom nie. Dan sê ek, kom ons vra dat die Here dit vir jou sal wys. Dan bid ons en vra daarvoor, bly stil en wag op Hom. Na `n paar oomblikke dan sê die persoon: “Ek dink ek weet nou waarvandaan dit kom.” Dan het die Gees insig gegee deur iets na vore te bring, `n gedagte, `n herinnering.
Die manier waarop ons leer om so in afhanklikheid van die Gees te lewe, is deur dit in te oefen. Deur dit te doen, kan jy moontlik agterkom waarom jou liggaam op sekere maniere reageer in sekere omstandighede. Die Gees bring sekere ervarings terug in jou geheue, soms is dit nodig dat daar genesing moet plaasvind, dat jy verlos moet word van sekere vrese of angstigheid. Wanneer dit gebeur, dan reageer jou liggaam nie meer soos altyd nie.
Ek bid regtig dat jy sal hoor en verstaan watter tipe lewe vir ons as kinders van God moontlik is; sal insien watter moontlikhede van groei dit inhou; watter moontlikhede dit inhou om God beter te leer ken, om nader aan Hom te kom, om te groei in die verstaan en doen van sy wil. Dit is die lewe wat God vir sy kinders bedoel het, dat Hy werklik `n verskil in ons lewens sal maak, `n rol sal speel ons Herder sal word, ons Raadsman, ons Geneesheer en Verlosser, ons Vader, ons God!  Verlang u daarna?  Begin dan om op die manier te leef.

Die geestelike dissipline daaglikse ondersoek (daily examen) kom van St Ignatius, stigter van die Jesuïte orde.

Kort oorsig oor hom: Gebore 1491 in noorde van Spanje. As jong man, hou van wyn, vroue, verslaaf aan dobbel. Op 30 gewond in `n geveg. Terwyl herstel lees stories van Christus se lewe. Was aangetrek na Jesus deur die effek wat Jesus op sy volgelinge gehad het. Terselftertyd ook aangetrokke gevoel tot `n vrou, roem en glorie. Kom agter dat sy dagdrome oor die vrou, tot rusteloosheid lei, terwyl sy nadenke oor Jesus vrede gebring het. Was begin van sy bekering, ook van sy lering oor geestelike onderskeiding deur middel van `n ondersoek van emosies, gevoelens en denke.

Hy het geleer dat die werk van die Heilige Gees nie net aan die intellek openbaar word nie. God word in alles gevind, ook in ons gevoelens en emosies. Kom agter deur aandag aan dit alles te gee, word meer en meer bewus van wat God hom roep om te wees. Later het daarop aangedring dat almal wat aan die Jesuiete orde behoort, elke dag hierdie ondersoek moet doen. Ook aanbeveel vir enigeen wat ernstig is daaroor om `n geestelike lewe te lei. Dit is `n baie sekere manier waarop ons bewus kan word van God se leiding in ons lewe.

Watter voordele hou dit vir ons in?

Dit leer jou om jou aandag te fokus op waarmee God besig is. Mense pas dit al eeue toe en die wat dit doen se lewens word daardeur verander. Dit leer jou hoe God ook deur jou emosies, gevoelens en gedagtes werk. Dit sal jou baie meer bewus maak van dit wat God besig is om in jou lewe te doen. Dit help jou om te ontdek wat dit is waarvoor God jou geroep het, wat sy wil vir jou lewe is. Jy sal die krag van God sien werk in en rondom jou as jy dit getrou doen.

HOE WORD DIT GEDOEN?

 • Kry ‘n geskikte tyd,  Maak dit deel van jou daaglikse roetine, soos tandeborsel. Elke dag dieselfde tyd.
 • Word rustig, raak bewus van God se teenwoordigheid in jou. 
 • Vra God om jou te wys wat Hy besig is/was om jou te leer deur die gebeure van die dag. 
 • Dink terug aan die dag, vandat jy opgestaan het. Laat dit voor jou afspeel soos `n video wat jy kyk.
 • Dink aan alles wat gebeur het en hoe dit jou laat voel het.
 • Let op die oomblikke in die dag wat jou nader aan God getrek het. Ignatius noem dit: “moments of consolation.”
 • Jy kan dit ontdek deur te let op die ervarings wat jou meer vrygewig, meer hoopvol, meer lewendig en kreatief laat voel het, tye wat jy vrede ervaar het, opgewonde of tevrede. 
 • Soms kan pynlike ervarings jou ook nader aan God laat voel. 
 • Vra: Wat wil God vir my daaruit leer?
 • Gebruik `n paar minute om vir God dankie te sê hiervoor, bêre die ervarings in jou hart sodat jy bewus kan bly van God se betrokkenheid in jou lewe.
 • Dink nou aan tye deur die dag waar jy vervreemd van God, ander of jouself gevoel het. Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang gevoel het. Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het. Ignatius noem dit: “moments of desolation.” 
 • Vra: Wat wil God vir my daaruit leer?
 • Gebruik `n paar minute om daardie tye na God te bring. Vra dan vir die genesing, krag en vergifnis wat jy nodig het.
 • Dink dan aan die dag wat voorlê en die genade wat jy daarvoor nodig het. Bring dit na God toe en vra vir sy leiding in dit.

Deur dit te doen, erken ons eenvoudig dat God die Here van ons lewe is, dat Hy lewend en aktief betrokke by ons is, dat Hy in ons woon en besig is om deur sy Gees vir ons wysheid en insig te gee. Sodoende word alles wat in en rondom my gebeur deel van God se gesprek met my. Dit kan ook nie anders nie, want God is totaal en al deel daarvan – dit is nou as jy werklik glo wat die Bybel van Hom sê en nie net `n godsdienstige lewe leef volgens tradisie nie. As jy dit wat jy op die manier leer, elke dag dan ook in `n joernaal aanteken, en dan weer op `n maandelikse basis gaan kyk wat God die afgelope maand vir jou geleer het, sal jy oor `n paar maande verbaas staan om te sien hoé aktief God besig is om in en rondom jou te werk.

Dit beteken dat ek erken dat God ook met my praat deur dit wat in my liggaam gebeur. Ek word al meer bewus van liggaamlike reaksies soos hoofpyne, migraine, maagpyn, gespanne skouer- en nekspiere, neerslagtigheid en skuldgevoelens. Die maklikste manier om daarvan “ontslae te raak”, en wat deur die samelewing rondom ons voorgeskryf word, is natuurlik medikasie. Drink `n pilletjie en voel beter, of eet `n sjokolade, of koop `n tydskrif, of gaan fliek. Alles maklike ontsnaproetes wat ons aanleer wanneer ons die dinge ervaar.

Dit sou baie meer van waarde wees as ons kan leer om ook hieroor by God stil te raak en vir Hom te vra: “Here waar kom hierdie kopseer vandaan?, Wat is die oorsaak daarvan?” Moenie dink dat dit net `n belaglike oefening is nie. Hy is `n lewende God en kan aan ons insig gee – dit is wat die werk van die Gees is, om vir ons wysheid en insig te gee. Ek het dit al so baie voor my oë sien gebeur, dat iemand na my toe kom met een of ander probleem en sê: ek weet glad nie waarvandaan dit kom nie. Dan sê ek, kom ons vra dat die Here dit vir jou sal wys. Dan bid ons en vra daarvoor, bly stil en wag op Hom. Na `n paar oomblikke dan sê die persoon: “Ek dink ek weet nou waarvandaan dit kom.” Dan het die Gees insig gegee deur iets na vore te bring, `n gedagte, `n herinnering.

Die manier waarop ons leer om so in afhanklikheid van die Gees te lewe, is deur dit in te oefen. Deur dit te doen, kan jy moontlik agterkom waarom jou liggaam op sekere maniere reageer in sekere omstandighede. Die Gees bring sekere ervarings terug in jou geheue, soms is dit nodig dat daar genesing moet plaasvind, dat jy verlos moet word van sekere vrese of angstigheid. Wanneer dit gebeur, dan reageer jou liggaam nie meer soos altyd nie.

Ek bid regtig dat jy sal hoor en verstaan watter tipe lewe vir ons as kinders van God moontlik is; sal insien watter moontlikhede van groei dit inhou; watter moontlikhede dit inhou om God beter te leer ken, om nader aan Hom te kom, om te groei in die verstaan en doen van sy wil. Dit is die lewe wat God vir sy kinders bedoel het, dat Hy werklik `n verskil in ons lewens sal maak, `n rol sal speel ons Herder sal word, ons Raadsman, ons Geneesheer en Verlosser, ons Vader, ons God!  Verlang u daarna?  Begin dan om op die manier te leef.

Continue Reading

Dissipline: daaglikse ondersoek

ie geestelike dissipline wat ons help om so `n lewe aan te leer, word genoem die daaglikse ondersoek (daily examen).
WAARVANDAAN KOM DIT?
St Ignatius, stigter van die Jesuit Society (of Society of Jesus).Gebore 1491 in noorde van Spanje. As jong man, hou van wyn, vroue, verslaaf aan dobbel. Op 30 gewond in `n geveg. Terwyl herstel lees stories van Christus se lewe. Was aangetrek na Jesus deur die effek wat Jesus op sy volgelinge gehad het. Terselftertyd ook aangetrokke gevoel tot `n vrou, roem en glorie. Kom agter dat sy dagdrome oor die vrou, tot rusteloosheid lei, terwyl sy nadenke oor Jesus vrede gebring het. Was begin van sy bekering, ook van sy lering oor geestelike onderskeiding deur middel van `n ondersoek van emosies, gevoelens en denke.
Hy het geleer dat die werk van die HG nie net aan die intellek openbaar word nie. God word in alles gevind, ook in ons gevoelens en emosies. Kom agter deur aandag aan dit alles te gee, word meer en meer bewus van wat God hom roep om te wees. Later het daarop aangedring dat almal wat aan die Jesuiete orde behoort, elke dag hierdie ondersoek moet doen. Ook aanbeveel vir enigeen wat ernstig is daaroor om `n geestelike lewe te lei. Dit is `n baie sekere manier waarop ons bewus kan word van God se leiding in ons lewe.
Watter voordele hou dit vir ons in?
Dit leer jou om jou aandag te fokus op waarmee God besig is.
Dit werk – mense pas dit al eeue toe en die wat dit doen se lewens word daardeur verander.
Dit leer jou hoe God ook deur jou emosies, gevoelens en gedagtes werk.
Dit sal jou baie meer bewus maak van dit wat God besig is om in jou lewe te doen.
Dit help jou om te ontdek wat dit is waarvoor God jou geroep het, wat sy wil vir jou lewe is.
y sal die krag van God sien werk in en rondom jou as jy dit getrou doen.
HOE WORD GEDOEN?
Geskikte tyd – Deel van daaglikse roetine, soos tandeborsel. Elke dag dieselfde tyd.
Word rustig, raak bewus van God se teenwoordigheid in jou. Vra God om jou te wys wat Hy besig is/was om jou te leer deur die gebeure van die dag.
Dink terug aan die dag, vandat jy opgestaan het. Laat dit voor jou afspeel soos `n video wat jy kyk.
Ø Dink aan alles wat gebeur het en hoe dit jou laat voel het.
Ø Let op die oomblikke in die dag wat jou nader aan God getrek het. Jy kan dit ontdek deur te let op die ervarings wat jou meer vrygewig, meer hoopvol, meer lewendig en kreatief, tye wat jy vrede ervaar het, opgewonde of tevrede. Soms kan pynlike ervarings jou ook nader aan God laat voel. Ignatius noem dit: “moments of consolation.”  Wat wil God vir my daaruit leer?
Ø Gebruik `n paar minute om vir God dankie te sê hiervoor, bêre die ervarings in jou hart sodat jy bewus kan bly van God se betrokkenheid in jou lewe.
Ø Dink nou aan tye deur die dag waar jy vervreemd van God, ander of jouself gevoel het. Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang gevoel het. Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het. Ignatius noem dit: “moments of desolation.” Wat wil God vir my daaruit leer?
Ø Gebruik `n paar minute om daardie tye na God te bring. Vra dan vir die genesing, krag en vergifnis wat jy nodig het.
Ø Dink dan aan die dag wat voorlê en die genade wat jy daarvoor nodig het. Bring dit na God toe en vra vir sy leiding in dit.
Deur dit te doen, erken ons eenvoudig dat God die Here van ons lewe is, dat Hy lewend en aktief betrokke by ons is, dat Hy in ons woon en besig is om deur sy Gees vir ons wysheid en insig te gee. Sodoende word alles wat in en rondom my gebeur deel van God se gesprek met my. Dit kan ook nie anders nie, want God is totaal en al deel daarvan – dit is nou as jy werklik glo wat die Bybel van Hom sê en nie net `n godsdienstige lewe leef volgens tradisie nie. As jy dit wat jy op die manier leer, elke dag dan ook in `n joernaal aanteken, en dan weer op `n maandelikse basis gaan kyk wat God die afgelope maand vir jou geleer het, sal jy oor `n paar maande verbaas staan om te sien hoé aktief God besig is om in en rondom jou te werk.
Dit beteken dat ek erken dat God ook met my praat deur dit wat in my liggaam gebeur. Ek word al meer bewus van liggaamlike reaksies soos hoofpyne, migraine, maagpyn, gespanne skouer- en nekspiere, neerslagtigheid en skuldgevoelens. Die maklikste manier om daarvan “ontslae te raak”, en wat deur die samelewing rondom ons voorgeskryf word, is natuurlik medikasie. Drink `n pilletjie en voel beter, of eet `n sjokolade, of koop `n tydskrif, of gaan fliek. Alles maklike ontsnaproetes wat ons aanleer wanneer ons die dinge ervaar.
Dit sou baie meer van waarde wees as ons kan leer om ook hieroor by God stil te raak en vir Hom te vra: “Here waar kom hierdie kopseer vandaan?, Wat is die oorsaak daarvan?” Moenie dink dat dit net `n belaglike oefening is nie. Hy is `n lewende God en kan aan ons insig gee – dit is wat die werk van die Gees is, om vir ons wysheid en insig te gee. Ek het dit al so baie voor my oë sien gebeur, dat iemand na my toe kom met een of ander probleem en sê: ek weet glad nie waarvandaan dit kom nie. Dan sê ek, kom ons vra dat die Here dit vir jou sal wys. Dan bid ons en vra daarvoor, bly stil en wag op Hom. Na `n paar oomblikke dan sê die persoon: “Ek dink ek weet nou waarvandaan dit kom.” Dan het die Gees insig gegee deur iets na vore te bring, `n gedagte, `n herinnering.
Die manier waarop ons leer om so in afhanklikheid van die Gees te lewe, is deur dit in te oefen. Deur dit te doen, kan jy moontlik agterkom waarom jou liggaam op sekere maniere reageer in sekere omstandighede. Die Gees bring sekere ervarings terug in jou geheue, soms is dit nodig dat daar genesing moet plaasvind, dat jy verlos moet word van sekere vrese of angstigheid. Wanneer dit gebeur, dan reageer jou liggaam nie meer soos altyd nie.
Ek bid regtig dat jy sal hoor en verstaan watter tipe lewe vir ons as kinders van God moontlik is; sal insien watter moontlikhede van groei dit inhou; watter moontlikhede dit inhou om God beter te leer ken, om nader aan Hom te kom, om te groei in die verstaan en doen van sy wil. Dit is die lewe wat God vir sy kinders bedoel het, dat Hy werklik `n verskil in ons lewens sal maak, `n rol sal speel ons Herder sal word, ons Raadsman, ons Geneesheer en Verlosser, ons Vader, ons God!  Verlang u daarna?  Begin dan om op die manier te leef.

Die geestelike dissipline daaglikse ondersoek (daily examen) kom van St Ignatius, stigter van die Jesuïte orde.

Kort oorsig oor hom: Gebore 1491 in noorde van Spanje. As jong man, hou van wyn, vroue, verslaaf aan dobbel. Op 30 gewond in `n geveg. Terwyl herstel lees stories van Christus se lewe. Was aangetrek na Jesus deur die effek wat Jesus op sy volgelinge gehad het. Terselftertyd ook aangetrokke gevoel tot `n vrou, roem en glorie. Kom agter dat sy dagdrome oor die vrou, tot rusteloosheid lei, terwyl sy nadenke oor Jesus vrede gebring het. Was begin van sy bekering, ook van sy lering oor geestelike onderskeiding deur middel van `n ondersoek van emosies, gevoelens en denke.

Hy het geleer dat die werk van die Heilige Gees nie net aan die intellek openbaar word nie. God word in alles gevind, ook in ons gevoelens en emosies. Kom agter deur aandag aan dit alles te gee, word meer en meer bewus van wat God hom roep om te wees. Later het daarop aangedring dat almal wat aan die Jesuiete orde behoort, elke dag hierdie ondersoek moet doen. Ook aanbeveel vir enigeen wat ernstig is daaroor om `n geestelike lewe te lei. Dit is `n baie sekere manier waarop ons bewus kan word van God se leiding in ons lewe.

Watter voordele hou dit vir ons in?

Dit leer jou om jou aandag te fokus op waarmee God besig is. Mense pas dit al eeue toe en die wat dit doen se lewens word daardeur verander. Dit leer jou hoe God ook deur jou emosies, gevoelens en gedagtes werk. Dit sal jou baie meer bewus maak van dit wat God besig is om in jou lewe te doen. Dit help jou om te ontdek wat dit is waarvoor God jou geroep het, wat sy wil vir jou lewe is. Jy sal die krag van God sien werk in en rondom jou as jy dit getrou doen.

HOE WORD DIT GEDOEN?

 • Kry ‘n geskikte tyd,  Maak dit deel van jou daaglikse roetine, soos tandeborsel. Elke dag dieselfde tyd.
 • Word rustig, raak bewus van God se teenwoordigheid in jou. 
 • Vra God om jou te wys wat Hy besig is/was om jou te leer deur die gebeure van die dag. 
 • Dink terug aan die dag, vandat jy opgestaan het. Laat dit voor jou afspeel soos `n video wat jy kyk.
 • Dink aan alles wat gebeur het en hoe dit jou laat voel het.
 • Let op die oomblikke in die dag wat jou nader aan God getrek het. Ignatius noem dit: “moments of consolation.”
 • Jy kan dit ontdek deur te let op die ervarings wat jou meer vrygewig, meer hoopvol, meer lewendig en kreatief laat voel het, tye wat jy vrede ervaar het, opgewonde of tevrede. 
 • Soms kan pynlike ervarings jou ook nader aan God laat voel. 
 • Vra: Wat wil God vir my daaruit leer?
 • Gebruik `n paar minute om vir God dankie te sê hiervoor, bêre die ervarings in jou hart sodat jy bewus kan bly van God se betrokkenheid in jou lewe.
 • Dink nou aan tye deur die dag waar jy vervreemd van God, ander of jouself gevoel het. Tye wanneer jy gefrustreerd, ongemaklik, angstig of vasgevang gevoel het. Tye waar jy minder openhartig en minder oop vir God gevoel het. Ignatius noem dit: “moments of desolation.” 
 • Vra: Wat wil God vir my daaruit leer?
 • Gebruik `n paar minute om daardie tye na God te bring. Vra dan vir die genesing, krag en vergifnis wat jy nodig het.
 • Dink dan aan die dag wat voorlê en die genade wat jy daarvoor nodig het. Bring dit na God toe en vra vir sy leiding in dit.

Deur dit te doen, erken ons eenvoudig dat God die Here van ons lewe is, dat Hy lewend en aktief betrokke by ons is, dat Hy in ons woon en besig is om deur sy Gees vir ons wysheid en insig te gee. Sodoende word alles wat in en rondom my gebeur deel van God se gesprek met my. Dit kan ook nie anders nie, want God is totaal en al deel daarvan – dit is nou as jy werklik glo wat die Bybel van Hom sê en nie net `n godsdienstige lewe leef volgens tradisie nie. As jy dit wat jy op die manier leer, elke dag dan ook in `n joernaal aanteken, en dan weer op `n maandelikse basis gaan kyk wat God die afgelope maand vir jou geleer het, sal jy oor `n paar maande verbaas staan om te sien hoé aktief God besig is om in en rondom jou te werk.

Dit beteken dat ek erken dat God ook met my praat deur dit wat in my liggaam gebeur. Ek word al meer bewus van liggaamlike reaksies soos hoofpyne, migraine, maagpyn, gespanne skouer- en nekspiere, neerslagtigheid en skuldgevoelens. Die maklikste manier om daarvan “ontslae te raak”, en wat deur die samelewing rondom ons voorgeskryf word, is natuurlik medikasie. Drink `n pilletjie en voel beter, of eet `n sjokolade, of koop `n tydskrif, of gaan fliek. Alles maklike ontsnaproetes wat ons aanleer wanneer ons die dinge ervaar.

Dit sou baie meer van waarde wees as ons kan leer om ook hieroor by God stil te raak en vir Hom te vra: “Here waar kom hierdie kopseer vandaan?, Wat is die oorsaak daarvan?” Moenie dink dat dit net `n belaglike oefening is nie. Hy is `n lewende God en kan aan ons insig gee – dit is wat die werk van die Gees is, om vir ons wysheid en insig te gee. Ek het dit al so baie voor my oë sien gebeur, dat iemand na my toe kom met een of ander probleem en sê: ek weet glad nie waarvandaan dit kom nie. Dan sê ek, kom ons vra dat die Here dit vir jou sal wys. Dan bid ons en vra daarvoor, bly stil en wag op Hom. Na `n paar oomblikke dan sê die persoon: “Ek dink ek weet nou waarvandaan dit kom.” Dan het die Gees insig gegee deur iets na vore te bring, `n gedagte, `n herinnering.

Die manier waarop ons leer om so in afhanklikheid van die Gees te lewe, is deur dit in te oefen. Deur dit te doen, kan jy moontlik agterkom waarom jou liggaam op sekere maniere reageer in sekere omstandighede. Die Gees bring sekere ervarings terug in jou geheue, soms is dit nodig dat daar genesing moet plaasvind, dat jy verlos moet word van sekere vrese of angstigheid. Wanneer dit gebeur, dan reageer jou liggaam nie meer soos altyd nie.

Ek bid regtig dat jy sal hoor en verstaan watter tipe lewe vir ons as kinders van God moontlik is; sal insien watter moontlikhede van groei dit inhou; watter moontlikhede dit inhou om God beter te leer ken, om nader aan Hom te kom, om te groei in die verstaan en doen van sy wil. Dit is die lewe wat God vir sy kinders bedoel het, dat Hy werklik `n verskil in ons lewens sal maak, `n rol sal speel ons Herder sal word, ons Raadsman, ons Geneesheer en Verlosser, ons Vader, ons God!  Verlang u daarna?  Begin dan om op die manier te leef.

Continue Reading

Dissipline: Leef Vrygewig – 7 November 2010

Kenosis – ‘n gesindheid van self-ontlediging – moet ingeoefen word. Begin met eenvoudige gewoontes om mag en geld weg te gee. Maar gaan dan verder en begin om vaste voorveronderstellings en vaste persepsies oor mense op te skort en só ruimte te maak vir nuwe gesprekke en nuwe gemeenskap.

Wees hierdie week veral bewus van jou voorveronderstellings – en ook mag – in gesprekke met mense wat ouer en jonger is as jy. Probeer albei doelbewus opskort en kyk watter nuwe gemeenskap hieruit groei.

Continue Reading

Dissipline: Leef Vrygewig – 7 November 2010

Kenosis – ‘n gesindheid van self-ontlediging – moet ingeoefen word. Begin met eenvoudige gewoontes om mag en geld weg te gee. Maar gaan dan verder en begin om vaste voorveronderstellings en vaste persepsies oor mense op te skort en só ruimte te maak vir nuwe gesprekke en nuwe gemeenskap.

Wees hierdie week veral bewus van jou voorveronderstellings – en ook mag – in gesprekke met mense wat ouer en jonger is as jy. Probeer albei doelbewus opskort en kyk watter nuwe gemeenskap hieruit groei.

Continue Reading

Dissipline: Leef inklusief – 31 Oktober 2010

Dit is nie nodig om te begin met groot treë nie.  Nooi ’n nuwe intrekker na jou sel of Bybelstudiegroep. Besoek ons bosslapers se sopkombuis op Woensdae.  Gaan Barcelona toe en kyk wat daar gebeur.  Neem jou kinders saam na MTR Smit toe en begin uitreik na kinders wat nie dieselfde gemeenskapsvoorregte as jy en joune het nie.  Kies een persoon uit die talle wat voor jou deur verbykom en maak ’n verskil aan sy of haar lewe – deur nie net kos te gee nie, maar uit te vra na ware behoeftes en betrokke te raak.

Natuurlik is dit ’n risiko, natuurlik gaan jy soms jou vingers verbrand, gaan jy soms mislei word.  In die proses is jy egter besig om die Here se werk te begin raaksien, en bring dit ’n energie in jou geestelike lewe wat kosbaar en kragtig is.

Leef inklusief … soos God inklusief leef.

Soos Jimmy Dorrell, Pass the Potatoes, Please, sê:

In the mystery of God’s upside-down ways, God uses common acts of hospitality to strangers to  overcome cultural barriers with others and bring us closer to Him.

Continue Reading

Dissipline: Leef inklusief – 31 Oktober 2010

Dit is nie nodig om te begin met groot treë nie.  Nooi ’n nuwe intrekker na jou sel of Bybelstudiegroep. Besoek ons bosslapers se sopkombuis op Woensdae.  Gaan Barcelona toe en kyk wat daar gebeur.  Neem jou kinders saam na MTR Smit toe en begin uitreik na kinders wat nie dieselfde gemeenskapsvoorregte as jy en joune het nie.  Kies een persoon uit die talle wat voor jou deur verbykom en maak ’n verskil aan sy of haar lewe – deur nie net kos te gee nie, maar uit te vra na ware behoeftes en betrokke te raak.

Natuurlik is dit ’n risiko, natuurlik gaan jy soms jou vingers verbrand, gaan jy soms mislei word.  In die proses is jy egter besig om die Here se werk te begin raaksien, en bring dit ’n energie in jou geestelike lewe wat kosbaar en kragtig is.

Leef inklusief … soos God inklusief leef.

Soos Jimmy Dorrell, Pass the Potatoes, Please, sê:

In the mystery of God’s upside-down ways, God uses common acts of hospitality to strangers to  overcome cultural barriers with others and bring us closer to Him.

Continue Reading

Kleingroepmateriaal: Leef inklusief – 31 Oktober 2010

LEES

 • Lees die verhaal van Saggeus: Lukas 19:1-10

LUISTER

 • Wat het jou getref?
 • Wat sien jy raak van Jesus se gesprek met Saggeus?
 • Wat leer jy by Jesus?
 • Wat sien jy raak van Saggeus se optrede teenoor Jesus?
 • Wat leer jy by hom?
 • Wie is Saggeus vandag in ons gemeenskap?  Is hy bloot ’n individu, of dalk ’n groep, of ’n sisteem?
 • Hoeveel van Saggeus sit in my, as individu, in my familie, my kerk, ons gemeente?

LEEF

 • Met watter Saggeuse moet ons in die gemeenskap begin verhoudinge bou in die Naam van Jesus?
 • Wat moet ons houding teenoor sulke mense wees?  Hoe gaan ons hulle intrek in gemeenskap met God se mense op ’n manier wat – al oortree dit sosiale taboes – groot vrug vir die koninkryk kan dra?
Continue Reading

Kleingroepmateriaal: Leef inklusief – 31 Oktober 2010

LEES

 • Lees die verhaal van Saggeus: Lukas 19:1-10

LUISTER

 • Wat het jou getref?
 • Wat sien jy raak van Jesus se gesprek met Saggeus?
 • Wat leer jy by Jesus?
 • Wat sien jy raak van Saggeus se optrede teenoor Jesus?
 • Wat leer jy by hom?
 • Wie is Saggeus vandag in ons gemeenskap?  Is hy bloot ’n individu, of dalk ’n groep, of ’n sisteem?
 • Hoeveel van Saggeus sit in my, as individu, in my familie, my kerk, ons gemeente?

LEEF

 • Met watter Saggeuse moet ons in die gemeenskap begin verhoudinge bou in die Naam van Jesus?
 • Wat moet ons houding teenoor sulke mense wees?  Hoe gaan ons hulle intrek in gemeenskap met God se mense op ’n manier wat – al oortree dit sosiale taboes – groot vrug vir die koninkryk kan dra?
Continue Reading

Dissipline: Leef Bedagsaam – 25-30 Oktober 2010

weboordink kleurBedagsaam b.nw. Versigtig, met oorleg, nie oorhaastig nie. Het begrip vir die nood en gevoelens van ander.

 • Probeer hierdie week bewustelik bedagsaam wees. Kyk veral uit vir geleenthede om bedagsaam te wees teenoor mense wat ouer is as jy EN teenoor mense wat jonger is as jy.
 • Vra hierdie week die Gees om jou te wys wanneer jy selfsugtig optree (wanneer jy “stamp om eerste by die tafel te kom”). Vra ook dat hy jou sal help om altyd eers aan ander te dink.
 • Kyk die fliek Babette’s Feast of Pieces of April en dink na oor Babette en April se tafelmaniere.
Continue Reading

Dissipline: Leef Bedagsaam – 25-30 Oktober 2010

weboordink kleurBedagsaam b.nw. Versigtig, met oorleg, nie oorhaastig nie. Het begrip vir die nood en gevoelens van ander.

 • Probeer hierdie week bewustelik bedagsaam wees. Kyk veral uit vir geleenthede om bedagsaam te wees teenoor mense wat ouer is as jy EN teenoor mense wat jonger is as jy.
 • Vra hierdie week die Gees om jou te wys wanneer jy selfsugtig optree (wanneer jy “stamp om eerste by die tafel te kom”). Vra ook dat hy jou sal help om altyd eers aan ander te dink.
 • Kyk die fliek Babette’s Feast of Pieces of April en dink na oor Babette en April se tafelmaniere.
Continue Reading

Dissipline: Leef met kantlyne – 17 Oktober 2010

In jou stiltetyd dié week, dink na oor die volgende 4 vrae en beplan ‘n respons:

 1. Hoe kan jy meer ruimte maak vir ander in jou lewe?
 2. Hoe kan jy jouself en die hoeveelheid tyd en energie wat jy aan jouself en jou eie dinge spandeer BEPERK om gasvry te wees?
 3. Hoe kan jy ander BEDERF in jou gasvryheid?
 4. Hoe kan jy dit vir ’n ander ouderdomsgroep as jou eie doen?
Continue Reading

Dissipline: Leef met kantlyne – 17 Oktober 2010

In jou stiltetyd dié week, dink na oor die volgende 4 vrae en beplan ‘n respons:

 1. Hoe kan jy meer ruimte maak vir ander in jou lewe?
 2. Hoe kan jy jouself en die hoeveelheid tyd en energie wat jy aan jouself en jou eie dinge spandeer BEPERK om gasvry te wees?
 3. Hoe kan jy ander BEDERF in jou gasvryheid?
 4. Hoe kan jy dit vir ’n ander ouderdomsgroep as jou eie doen?
Continue Reading

Dissipline: Leef Gasvry – 10 Oktober 2010

Tydens jou stiltetyd hierdie week, beskryf in jou joernaal ‘n tyd wat jy gasvryheid beleef het – wat jy verwelkom is en kon tuis kom. Wat het gebeur wat jou laat tuis voel het? Dink na hoe ‘n mens gasvry kan wees in jou huwelik, teenoor jou kinders, mense wat saam met jou werk, in die gemeente en teenoor vreemdelinge. Behandel elkeen met wie jy hierdie week kontak het, asof hulle engele is (Hebr. 13:2).

Continue Reading