OP PAD MET GOD  2020 – Dissipelskap vir vandag

By OP PAD MET GOD kyk ons op ‘n vars en nuwe manier na geloof en na dissipelskap, én na die inhoud van ons lewenspad saam met God.  Dit behels gewoon ‘n hand-aan-hand wandel saam met Jesus op ‘n innerlike reis met God, en wel op ‘n roete wat Hy uniek in ‘n mosaïek vir ons elkeen persoonlik beplan het.

Met die saam-lees van die Bybel is daar verrassende wyses hoe geestelike gewoontes – ook dissiplines genoem, jou kan help om te begin verstaan WIE God is en HOE God is, en om die werklikheid van God in jou daaglikse lewe te kan raaksien en beleef.  Ons gaan saam met mekaar stap op hierdie ontdekkingreis,

Jy sal saam hier kan ontdek op watter wyses God praat en veral hoe Hy met jou praat, asook wat Sy wil vir jou eie lewe is.  Op hierdie geestelike roete kry ’n ontmoeting-met-Hom en ’n aanraking-deur-Hom ‘n héél nuwe inhoud.  Vervolgens sal jy vorentoe kan vind dat jy in jou gees ervaar dat die Gees van Christus jou immer bybly, en met jou gees resoneer, asook dat dit jou bly bekragtig om saam met Jesus te leef.

Continue Reading

OP PAD MET GOD 2019 – Dissipelskap vir vandag

By OP PAD MET GOD kyk ons op ‘n vars en nuwe manier na geloof en dissipelskap, en na die inhoud van ons lewenspad saam met God.  Dit behels gewoon ‘n hand-aan-hand stap saam met Jesus op ‘n innerlike reis saam met God en op ‘n roete wat Hy uniek in ‘n mosaïek vir ons elkeen persoonlik beplan het.

Met die saam-lees van die Bybelis daar verrassende wyses hoe geestelike gewoontes – ook dissiplines genoem, jou kan help om te begin verstaan WIE God is en HOE God is, en om die werklikheid van God in jou daaglikse lewe te kan raaksien en beleef.

Jy gaan ontdek op watter wyses God praat en veral hoe Hy met jou praat, asook wat Sy wil vir jou lewe is.  Op hierdie geestelike reis kry ’n ontmoeting-met-Hom en ’n aanraking-deur-Hom ‘n héél nuwe inhoud.  Vervolgens kan jy vind dat jy in jou gees ervaar dat die Gees van Christus jou immer bybly en met jou gees resoneer, asook dat dit jou bly bekragtig om saam met Jesus te leef.

OP PAD MET GOD is vir elkeen wat geestelik wil groei, na ’n nuwe lewensvisie verlang, ‘n geestelike tuiste soek, ‘n afplatting ervaar, en/of ’n ware soeke na God het.  Ons reis dus rustig saam met behulp van die onderstaande geestelike gewoontes.  Daarvoor benodig jy net jou Bybel en A4-skryfboek.

Continue Reading

Didage – 3de kwartaal 2012

Hierdie kwartaal het ons weer 4 aanbiedinge waarby jy kan inskakel:
  1. Bybelskool oor SpreukeChris van Wyk – begin 25 Julie in die konsistorie. Klik hier vir meer inligting.  Skryf in by kerkkantoor (0415835115) vir byeenkomste Woensdagaand 18:30, en registreer op webtuiste www.bybelskool.com vir die dagstukkies wat per e-pos gestuur word.
  2. Taizé/Lectio DivinaRethie van Niekerk – begin 25 Julie in die kerk om 17:30.  Almal welkom.
  3. Op pad met GodMariette Rossouw – begin 1 Augustus in klaskamer tussen kerk en Ark om 18:30.
  4. DissipelskapDeon Loots – nuwe groep begin dié kwartaal op Dinsdae 19:00-20:30.  Klik hier vir meer inligting en om in te skryf.
Continue Reading

Didage – 4de kwartaal 2011

BYBELSKOOL

Dit begin 19 Oktober in die ARK 18:30-19:30 en duur 7 weke tot 29 November.  Ons behandel die eerste Psalmboek, Psalms 1 tot 41.  In die proses gaan ons leer hoe om die Psalms in ons eie persoonlike geestelike lewe te gebruik.  Skryf in by die kerkkantoor om weekliks in die lees van die Psalms begelei te word (0415835115) sowel as by die webtuiste Bybelskool om die bydraes daaroor elke weeksdag per e-pos te ontvang. Chris van Wyk.

OP PAD MET GOD

Hier lees ons die Bybel saam. Dit begin ook 19 Oktober in die kamer langs die kombuis om 18:30.  Hier sal jy op verrassende wyses vind hoe verskillende geestelike gewoontes jou kan help om die werklikheid van God in jou lewe raak te sien en te beleef.  Jy gaan ook leer op watter maniere God met jou praat, wat Sy wil vir jou lewe is, en hoe Hy jou wil gebruik.  Mariette Rossouw.

LECTIO DIVINA

Ons doen Lectio Divina met die Psalm van die week van 19 Oktober af elke Woendagaand van 17:30-18:30 in die kerk.  Almal is welkom om aan te sluit.  Rethie van Niekerk.

Continue Reading

Didage – 3de kwartaal 2011

BYBELSKOOL

Dit begin 20 Julie in die ARK 18:30-19:30 en duur 10 weke tot 21 September.  Ons behandel die boek Barnabas – ‘n Nuwe manier van leef.  Dit fokus op die Bybelse karakter Barnabas in die boek Handelinge, sowel as op 10 geestelike gewoontes.  Ons gaan in groepe die Bybelstudies behandel en gesels oor die inoefening van die geestelike gewoontes. Skryf in by die kerkkantoor. Koste R65 vir die Bybelstudieboek. Chris van Wyk.

BYBELSKOOL.COM

Dit begin 21 Julie op die Internet.  Ons lees Lukas se evangelie en die Handelinge van die apostels deur.  Laaste bydrae DV 28 September.  Alle lidmate kan hierdie dagstukkies lees.  Met registrasie by bybelskool.com sal ek dit ook elke weeksdag per e-pos stuur.  Chris van Wyk.

OP PAD MET GOD

Hier lees ons die Bybel saam. Dit begin ook 20 Julie in die kamer langs die kombuis om 18:30.  Hier sal jy op verrassende wyses vind hoe verskillende geestelike gewoontes jou kan help om die werklikheid van God in jou lewe raak te sien en te beleef.  Jy gaan ook leer op watter maniere God met jou praat, wat Sy wil vir jou lewe is, en hoe Hy jou wil gebruik.  Mariette Rossouw.

BID-UUR

Soos reeds ‘n aanvang geneem het in die 2de kwartaal, bid ons van 20 Julie af elke Woendagaand van 17:30-18:30 in die gebedskamer vir die gemeente.  Almal is welkom om aan te sluit.  Rethie van Niekerk.

Continue Reading

Didage – 2de kwartaal 2011

BYBELSKOOL begin 20 April in die konsistorie 18:30-19:30 en duur 5 weke tot 24 Mei.  Ons behandel die evangelie van Johannes.  Skryf in by die kerkkantoor.  Alle lidmate kan die dagstukkies lees by bybelskool.com.  Met registrasie by bybelskool.com sal ek dit ook elke weeksdag per e-pos stuur.  Chris van Wyk.

By OP PAD MET GOD lees ons die Bybel saam. Dit het reeds 13 April afgeskop en word in Ark gehou om 18:30.  Hier sal jy op verrassende wyses vind hoe verskillende geestelike gewoontes jou kan help om die werklikheid van God in jou lewe raak te sien en te beleef.  Jy gaan ook leer op watter maniere God met jou praat, wat Sy wil vir jou lewe is, en hoe Hy jou wil gebruik.  Mariette Rossouw.

Van 4 Mei af gaan Rethie van Niekerk elke Woendagaand van 17:30-18:30 in die gebedskamer bid vir die gemeente.  Almal is welkom om by haar aan te sluit vir hierdie BID-UUR.

Continue Reading

Didage – vierde kwartaal 2010

Didage (Griekse woord vir lering) begin weer Woensdag 13 Oktober om 18:00.

Bybelskool – Chris van Wyk

Ons lees hierdie kwartaal Galasiërs, Romeine en Rut.  Hulpmiddels sluit die gebruiklike daaglikse blog in by bybelskool.com.

Immergroen Ouerskap – Lynette van Wyk

‘n Relevante,  Bybelse Ouerskapkursus
Hettie Brittz, die skrywer van die boeke Kweek Kinders met Karakter en Kweek Gesonde Gesag, het onlangs haar bestaande ouerskapkursus met die insigte van Andalene Salvesen gekombineer en omskep in ‘n opwindende DVD-reeks met meegaande werkboeke. Hierdie kursus is al die afgelope ses jaar in Presbiteriaanse-, NG-, Baptiste- en Charismatiese kerke aangebied en praatjies daaroor is al op Kruiskyk, MNet en Radio Kansel uitgesaai.  Donderdae 19:00-21:00. Kontak vir Lynette by 083 793 3320..(Besoek gerus die webwerf www.immergroenouerskap.co.za vir ’n voorskou in DVD-formaat en ander relevante inligting.)

Op pad met God – Mariette Rossouw

Ons lees die Bybel saam, en vind verrassende wyses hoe geestelike gewoontes jou help om die werklikheid van God in jou lewe raak te sien en te beleef. Op pad met God is vir jou as jy geestelik wil groei, ‘n nuwe visie of geestelike tuiste soek, gewoon net ‘n afplatting ervaar, of ‘n ware soeke na God het. Geen onkoste.

Rigtingwysers – Rethie van Niekerk

Hoe en waar wil God jou gebruik? Hierdie kursus help jou om na te dink oor jou persoonlikheid, visie, gawes en tydsbestuur, sodat jy kan onderskei waarop God wil hê jy moet fokus. R40 per persoon. Skryf in by die kerkkantoor.

Skryf in by die kerkkantoor 041 5835115

Continue Reading

Didage: Immergroen Ouerskap – 4de kwartaal 2010 – Lynette van Wyk

‘n Relevante,  Bybelse Ouerskapkursus

Hettie Brittz, die skrywer van die boeke Kweek Kinders met Karakter en Kweek Gesonde Gesag, het onlangs haar bestaande ouerskapkursus met die insigte van Andalene Salvesen gekombineer en omskep in ‘n opwindende DVD-reeks met meegaande werkboeke.

Hierdie kursus is al die afgelope ses jaar in Presbiteriaanse-, NG-, Baptiste- en Charismatiese kerke aangebied en praatjies daaroor is al op Kruiskyk, MNet en Radio Kansel uitgesaai.

Donderdae 19:00-21:00. Kontak vir Lynette by 083 793 3320.. (Besoek gerus die webwerf www.immergroenouerskap.co.za vir ’n voorskou in DVD-formaat en ander relevante inligting.)

Continue Reading

Didage: Immergroen Ouerskap – 4de kwartaal 2010 – Lynette van Wyk

‘n Relevante,  Bybelse Ouerskapkursus

Hettie Brittz, die skrywer van die boeke Kweek Kinders met Karakter en Kweek Gesonde Gesag, het onlangs haar bestaande ouerskapkursus met die insigte van Andalene Salvesen gekombineer en omskep in ‘n opwindende DVD-reeks met meegaande werkboeke.

Hierdie kursus is al die afgelope ses jaar in Presbiteriaanse-, NG-, Baptiste- en Charismatiese kerke aangebied en praatjies daaroor is al op Kruiskyk, MNet en Radio Kansel uitgesaai.

Donderdae 19:00-21:00. Kontak vir Lynette by 083 793 3320.. (Besoek gerus die webwerf www.immergroenouerskap.co.za vir ’n voorskou in DVD-formaat en ander relevante inligting.)

Continue Reading

Narratiewe lewensverrykingskursus – 3de kwartaal 2010 – Deon Binneman

Tydens die tweede kwartaal se Narratiewe Terapie kursus het dit duidelik geword dat daar ’n behoefte is aan ’n lewensverrykingskursus of lewenskuns kursus.  Daar is toe besluit om as deel van die Didache in die derde kwartaal die beginsels van die narratiewe terapie in ’n nuwe formaat te giet.  Ons wil probeer om die beginsels toe te pas op wat nodig is vir persoonlikheidsgroei of groei na volwassenheid, en ook groei in ’n mens se volwasse uitlewing van jou geloof.

Almal wat reeds die Narratiewe Terapie kursus deurloop het, word uitgenooi om van hierdie proses deel te word.  Die tyd waarop dit sal plaasvind sal deur die groep self gekies word.

Continue Reading

GriefShare – Stephan Bothma

GriefShare is vir mense wat ’n lewensmaat, ’n kind,  ’n familielid of ’n vriend verloor het.  Indien jy nie op die oomblik optimisties oor die toekoms voel nie, is dit heel moontlik omdat die pyn van hierdie verlies nog vir jou net te erg is.  GriefShare is ’n vriendelike groep mense wat vir jou sal omgee en jou sal bystaan deur een van die moeilikste fases van die lewe.   Jy hoef dus nie alleen deur jou rouproses te gaan nie.  Die dertien Bybel gebaseerde ondersteuningsessies bestaan uit video-insetsels van kundiges en ondersteunende gesprekke met ander.  Die ander mense in die groep is self bekend met die rouproses en verstaan waardeur jy gaan.  Kom deel jou ervarings en jou vrae met mense weet.

Continue Reading

Didage – eerste kwartaal 2010

Didage (Griekse woord vir lering) begin weer Woensdag 27 Januarie om 18:30.

Jy kan weereens saam eet (R30 pp – bespreek vooruit) om 18:00.

Alpha Huwelikskursus – Deon Binneman

Oor 8 weke gesels egpare oor belangrike sake wat maklik in die gejaag van die daaglikse lewe nie aandag kry nie. Elke paartjie se privaatheid word gerespekteer. Koste: R100 per paartjie vir die werkboek en R30 weekliks per persoon vir die etes.  Meer inligting.

Bybelskool – Chris van Wyk

Ons lees hierdie kwartaal die evangelie van Markus in samehang met die ooreenstemmende gedeeltes in die ander evangelies.  Hulpmiddels sluit onder andere in ‘n uitdeelstuk met al die perikope in Markus en die ander evangelies parallel met mekaar, vir makliker lees, sowel as die gebruiklike daaglikse blog.  Koste R50.  Meer inligting.

Bybelvaardighede – Rethie van Niekerk

Ons gaan inleidend kyk na ‘n paar basiese Bybellees-metodes en dit elke week op ons eie oefen.  Aan die einde van die kwartaal kan jy besluit watter metode by jou pas, sodat die Woord ook die “run of the house” in jou lewe kan hê!   Meer inligting.

Dissipelskap – Deon Loots

Ons begin weer met nuwe groepe vir dissipelskap.  In 7 Modules word “Die wese van dissipelskap”, “Die lewe van ‘n dissipel” en “Die hart van ‘n dissipel” deurgewerk.  Ook beskikbaar vir tieners.  Meer inligting.

Op pad met God – Mariette Rossouw

Ons lees die Bybel saam, en vind verrassende wyses hoe geestelike gewoontes jou help om die werklikheid van God in jou lewe raak te sien en te beleef. Op pad met God is vir jou as jy geestelik wil groei, ‘n nuwe visie of geestelike tuiste soek, gewoon net ‘n afplatting ervaar, of ‘n ware soeke na God het. Geen onkoste.  Meer inligting.

Skryf in by die kerkkantoor 041 5835115

Continue Reading