Bedieningsraad

Die bedieningsraad neem as kommissie van die Kerkraad verantwoordelikheid vir die bedieninge in die gemeente.  Dit bestaan uit die Bedieningsbestuurders van die verskillende bedieningsareas.

 

martie  

Martie Coetsee

Voorsitter

Barmhartigheid –

Gemeente-aksies

Theo Havemann

Barmhartigheid-

Gemeenskapsaksies

 

Vakant

Jeug

 

 

christine

thomas

Christine Veldsman

Gebed

Thomas Stewart

Getuienis

Ronelle Boshoff

Gemeentebediening

Kyk onder die verskillende bedieningsareas vir verdere inligting oor elkeen se werk:

Die Bedieningsraad se deel van die gemeenteplan kan hier afgelaai word.

Continue Reading