Call42 Vraelys

Call42 wil Christene in die werksplek help om te sien hoe hulle beroepe en godlike roepings inpas in God se plan. Fase 1 van die projek is ‘n landswye vraelys. Die doel van die Call42 vraelys is om te bepaal wat verstaan o.a. studente en Christene reeds in die sake wêreld van roeping, hoe word hulle voorberei om te dink oor hulle beroepe, verstaan hulle waar dit inpas in God se groter prentjie, hoor hulle getuienisse van wat God besig is om te doen in die sake-wêreld, weet hulle van bewegings en ondersteuning wat reeds hardloop en beskikbaar is, en wat is hulle behoefte hier rondom. Die doel is om uiteindelik te sien hoe kan ons mense beter voorberei om hulle roeping in die beroepswêreld te gaan uitleef! Help hulle asb deur hul vraelys in te vul – meer inligting en die vraelys is by www.call42.co.za

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.