Bybelskool oor die Twaalf Kleiner Profete

prayer-shawlDie tyd kom nader vir die Bybelskool oor die Twaalf Kleiner Profete. Skryf in by www.bybelskool.com om die bydraes vanaf die 28ste Januarie te ontvang. Ek begin dan met ‘n inleiding op hierdie profete.

Kyk aan die regterkant op die webtuiste vir die widget waar jy jou e-pos invul om te registreer. Dit is gratis.  Almal is welkom!

Ons begin dieselfde aand, 28 Januarie, in die konsistorie by Somerstrand Gemeente om 18:00-19:00 met ‘n bespreking van my inleiding. Daarna ontvang jy elke weeksdag ‘n bydrae wat jou help om die onderskeie profete hoofstuk vir hoofstuk deur te lees.

Vir die volgende 9 Woensdae kom ons elke week vir ‘n uur bymekaar om ons leeswerk te bespreek, vrae te vra, insigte te deel.

PROFETE AS KANALE VAN GOD SE KOMMUNIKASIE

Die profete was in die Ou Testament by uitstek kanale van God se kommunikasie met mense. Hulle was “hoorders” van God se boodskap, “sieners” van wat God beplan, “woordvoerders” van God wat sy wil aan die volk oorgedra het en “voorbidders” vir die mense wat by God vir hulle ingetree het.

Die Twaalf Kleiner Profete help ons om God in sy volhardende liefde (Hosea) en omvattende en universele ontferming (Jona) raak te sien. Deur hulle oë kry ons dit reg om God se boodskap van oordeel oor verwaandheid, geestelike afsydigheid en minagting van God te begryp (Obadja, Nahum, Sefanja, Maleagi). Hy soek immers geregtigheid in alle sfere van die lewe (Amos) en ‘n dankbare erkenning van sy heerskappy in en oor alles (Miga).

Tegelykertyd leer ons by hulle hoe ‘n mens ten spyte van teenspoed steeds kan jubel in God (Habakuk), en jou kan verheug in die teenwoordigheid van die Here (Miga, Haggai) terwyl daar op die koms van die Messias en sy heerskappy gewag word (Joël, Sagaria, Maleagi).

Die boeke – met my voorlopige opsomming van hulle boodskappe en die orde waarin ek hulle gaan hanteer – is as volg:

 1. Hosea – God volhard altyd in sy liefde
 2. Joël – God se dag bring verwoesting en voorspoed
 3. Amos – Die Here brul uit Sion vir geregtigheid
 4. Obadja – God straf verwaandheid en afsydigheid
 5. Jona – God ontferm Hom oor Nineve
 6. Miga – God heers nou en vir altyd
 7. Nahum – God voltrek sy oordeel oor Nineve
 8. Habakuk – Nogtans sal ek in die Here jubel
 9. Sefanja – Ruk julle reg voor die toorn van die Here julle tref
 10. Haggai – Herstel die tempel, want Ek is by julle
 11. Sagaria – Berei julle voor vir die koms van die Messias
 12. Maleagi – Bekeer julle van geestelike minagting

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.