Skip to main content

Bou jou geloof – Sondag 23 Junie 09:00

Een van die kosbaarste dinge wat ons van God ontvang het, is ons geloof. Dit is immers waar ons lewe met God begin, wanneer ons die genade ontvang om in Hom te glo.

Dit is belangrik om te besef dat hierdie geloof nie soseer iets is wat ‘n mens doen nie. Geloof is iets wat ons van God af ontvang. Dit is die werk van God in ons hart. Dit is nie iets waarvoor jy kan werk nie.

Maar geloof is ook iets wat maklik onder skoot kom as dit begin moeilik gaan. Geloof word ernstig deur die storms van die lewe aangevat. Dink net weer aan die verhaal van Jesus en sy dissipels op die See van Galilea. Hoe die dissipels bang geword het vir die branders wat in die boot gebreek het. En dat Jesus hulle aangespreek het vir hulle klein geloof.

Dit is juis een van die funksies van geloof, om ons in moeilike tye staande te hou as dinge moeilik begin raak. Geloof is dus iets wat moet groei, wat sterker moet word, wat die aanvegtinge van die lewe moet kan teenstaan, wat die storms van die lewe moet kan trotseer.

Maar dit kan ons net doen as ons gefokus is daarop om in geloof te groei.

Hoe bou ons ons geloof?

Kom luister wat Petrus vir ons leer in sy tweede brief aan die vyf gemeentes in die noorde van Turkye.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.