• Home
  • Nuus
  • Bly in voeling – Aanbieder: Rethie van Niekerk

Bly in voeling – Aanbieder: Rethie van Niekerk

Onservaar almal een of ander tyd oomblikke waarin ons “in voeling” is. Ditmag kom deur verwondering of hartseer, kreatiwiteit of meegevoel,dankbaarheid en liefde, en soms ook in tye van verandering. Ons blyimmers ook in slegte tye in voeling met God, wanneer ons besef dat ditGod is wat die inisiatief neem. Dit is ons keuse om hierdie egteteenwoordigheid te herken en om self teenwoordig te wees.


Meesalis dit egter in die gewone gang van die lewe wat ons in voeling bly metGod. Ons is nie afhanklik van opwellings van insig, gevoel ofinspirasie nie. Ons hoef ook nie te wag tot ons regtig iets nodig hetnie. Ons kan ontvanklik wees om die Gees in elke oomblik te herken.


“Bly invoeling”
– die Afrikaanse weergawe van Staying in Touch van JohnAckerman – help ons om hierdie ondervindings in ‘n lewenswyse teverander. In die loop van ses weke leer ons saam om God te herken in:

  • ons eie stories,
  • ons daaglikse lewe (Rus, Neem waar, Luister, Doen),
  • indie lees van die Bybel,
  • in die ontvang en die gee van liefde, en
  • in watregtig belangrik is.
     

Trackback from your site.

Leave a comment