Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Die skooljaar van 2012 het reeds gevorder en die euforie rondom die 2011 matriekuitslae van ‘n 70% slaagsyfer is byna vergete. Die lakmoestoets is telkens hoe hierdie jongmense by tersiêre inrigtings vaar en hoeveel van hulle suksesvol tot die arbeidsmark kan toetree. Dit gaanegter nie net om universiteitsgereedheid nie. Adv Paul Hoffman van die FW de Klerkstigting se sentrum vir grondwetlike regte het bevind net een uit 29 matrikulante is funksioneel geletterd.

Die bevolkingsyfers toon duidelik dat die aantal jong mense tussen 16 en 35 wat nie oor die vaardighede beskik wat ons arbeidsmark verlang nie, al hoe meer word.

Die gehalte van die matrieksertifikaat word volgens mnr. Chris Klopper, uitvoerende hoof van die SAOU, ook bepaal deur die getal leerlinge wat wiskunde, fisiese wetenskap, rekeningkunde, ekonomie en die tegnologie-vakke geslaag het, asook die gemiddelde persentasie wat hulle behaal in die vakke. Die lae slaagsyfer is onrusbarend, terwyl die getal suksesvolle kandidate jaar ná jaar skerp
afneem.

‘n Ander deurslaggewende syfer is die deurvloeisyfer – die vergelyking tussen die getal graad 1’s wat 12 jaar gelede met hul skoolopleiding begin het en dit uiteindelik voltooi. Dié syfer vir die totale onderwysstelsel is taamlik beroerd: die afgelope drie jaar het net tussen ‘n kwart en ‘n derde van graad 1’s uiteindelik hul skoolloopbaan voltooi.

Feit is dat die onderwys in vele opsigte absoluut die voorbidding en ondersteuning van gelowiges vereis. Ons moet ons onvermoeid beywer om die onderwys so goed as wat ons kan te dien.

Skoolbeheer in Suid-Afrika is taamlik uniek in dié opsig dat ouers van regsweë meer inspraak het in die onderwys van hulle kinders as in verreweg die meeste wêreldlande. Daarom doen FEDSAS ‘n ernstige beroep op ouers wat die beste belang van hulle kinders en van hulle kinders se skool en opvoeding op die hart het, om hulself vanjaar verkiesbaar te stel as lede van beheerliggame. Ouers moet ook in groot getalle gaan stem, sodat die kworumvereiste behaal kan word en die beste beskikbare kandidate tot hulle skole se beheerliggame verkies word.

Sake waarvoor voorbidding gedoen kan word:

  • Die ministers van Onderwys, plaaslike onderwys-strukture.
  • Dankbaarheid vir uitstekende skoolhoofde en onderwysers, dosente, ouers en leerders.
  • Plaaslike skole, skoolhoofde, beheerliggame, onderwysers, ouers en leerders.
  • Die rol wat organisasie soos SAOU en FEDSAS speel om gehalte onderrig te verseker.
  • Ons eie betrokkenheid en ondersteuning by skole.
  • Voorbidding vir werklose jongmense
  • Voorbidding vir Beheerraadverkiesings wat eindig op 31 Maart.

GF Claassen (Verkort)

Gebed Onderwys

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.