Skip to main content

Bid tot God die Vader – Sondag nagmaalsdiens

Daar is wonderlike pa’s in die natuur. ‘n Leeumannetjie is ‘n formidabele beskermer. ‘n Wildehond reun is ‘n formidabele voorsiener. ‘n Goue leeu tamarin mannetjie is ‘n formidabele versorger. En dan het ons nog nie gepraat oor die keiser pikkewyn nie. As pa is ‘n keiser pikkewyn die volle pakket. Daar is nie ‘n dier wat soveel ontbeer soos die keiser pikkewyn ter wille van die voortbestaan van hulle kroos nie.

Maar, steeds is geen natuurlike pa te vergelyk met God as Vader nie. Daar is geen pa soos God die Vader nie. Dit wys die verhaal van die Pakistani Moslem, Bilquis Sheikh. Sy verheerlik God se Vaderskap in haar boek I Dared To Call Him Father (1978). Dit het haar lewe verander.

Dit is hierdie prentjie van God wat ons in gedagte moet hou as ons die Ons Vader bid. Want elke gebedsversoek in die Ons Vader word gebou op ons idee van God as Vader. Ons moet ons begrip van God as Vader vergroot om hierdie gebed opreg te kan bedoel sodat ons in alles op Hom as Vader kan staatmaak.

Kom luister Sondag na wat Jesus ons leer oor hierdie model gebed: Die Ons Vader.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.