Skip to main content

Bid die beloftes van die Bybel – Familiediens 25 Augustus 09:00

Is daar ‘n plek wat vir jou ‘n besondere betekenis het? Waar iets besonders gebeur het? ‘n Plek wat steeds betekenis aan jou lewe gee?

Die tempel in Jerusalem is gebou op so ‘n betekenisvolle plek.

Dit is die plek waar Abraham vir Isak moes offer, op die berg Moria. Waar die Here ‘n ram voorsien het in Isak se plek (Gen 22; 2 Kron 3:1). Met die belofte, op die berg van die Here sal Hy voorsien.

Dit is ook die presiese plek waar die oordeel oor Dawid afgewend is. Die Here het Jerusalem jammer gekry, en die doodsengel gestop toe hy by die dorsvloer van Arauna was. (2 Kron 3:1). Die dorsvloer van Arauna het die simbool geraak van God se barmhartigheid. Met die belofte dat God sal vergewe.

Ons tel Sondag die verhaal op net ná die tempel op dié besondere plek gebou is (2 Kron 2-5). En hoor hoe die tempel in Jerusalem die plek van gebed word. Met die belofte: die Here sal verhoor.

Familiediens om 09:00

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.