Behoort saam – 21-27 Sept

Gesels Saam

Raad:  As julle nie genoeg tyd het vir die hele byeenkoms nie, oorweeg om eers dié gedeeltes met ’n sterretjie (*) in elke afdeling te doen.

 1. *Gee terugvoering oor die vordering van julle kleingroep-uitreikprojek. Is julle planne besig om vorm te kry? Is daar enige los drade wat bymekaar gebring moet word?
 2. Wie het jou hierdie week geseën, deur ʼn praktiese behoefte in jou lewe aan te spreek? Hoe het hulle vriendelikheid jou laat voel?

Groei Saam

Lees Prediker 4: 9-12 en 1 Korintiërs 13:7.

Leer wat die liefde werklik is:  Rick Warren sê n.a.v. 1 Kor. 13:7 dat:

 1. Die liefde beskerm áltyd.

Bedek alles.

 1. Die liefde vertrou áltyd.

Glo alles.

 1. Die liefde hoop áltyd.
 2. Die liefde volhard áltyd.

Verdra alles

Bespreek

 1. *Watter van hierdie vier stellings oor liefde vanuit 1 Korintiërs 13:7 het die sterkste tot jou gespreek? Hoekom? Hoe kan jy hierdie waarhede toepas in jou persoonlike lewe hierdie week?
 2. Wat kan julle doen om hierdie waarhede in julle kleingroep toe te pas? Wat beteken dit om werklik op mekaar te vertrou en saam te volhard in julle verhoudinge? Wat kan julle doen om vertroue te bou en hoop te kweek binne julle groep?
 3. Gesels oor ʼn tyd waar jy die geloof van jou vriende nodig gehad het om jou met gebed te versterk, of ʼn tyd wanneer God jou voorbiddingsgebede oor iemand anders beantwoord het.
 4. Laat een of twee groepslede hul geloofsstorie deel en ook watter rol vriendskap in hierdie storie gespeel het.

Dien Saam

 1. *ʼn Onlangse opname het getoon dat die nommer een eienskap van ʼn groeiende kerk, die atmosfeer van liefde tussen lidmate is. Hoe sou jy die atmosfeer van liefde in jou gemeente beskryf (verwelkomend, warm, veilig, onpersoonlik ens.)? Wat kan julle kleingroep doen om te help bou aan ʼn meer liefdevolle gemeenskap in jou gemeente?

Deel saam

 1. Jou groep se uitreikprojek kan dien as ʼn goeie aanknopingspunt om mense uit te nooi om by julle kleingroep aan te sluit. Indien iemand belangstelling toon in julle projek, nooi hulle na jul volgende groepbyeenkoms om meer daaroor uit te vind. Vir wie kan jy hierdie week gaan vertel oor jou groep se uitreikprojek?
 2. *Dink aan ‘n vriend wat tans nie aan ‘n kerk verbind is nie. Hoekom nooi jy nie daardie persoon om Sondag saam met jou kerk toe te kom nie? Wat is die ergste ding wat kan gebeur as jy hulle nooi? Wat is die beste ding wat kan gebeur? Is die potensiële voordeel die moeite werd om die risiko te neem? Dink daaroor.  As jy aan iemand kan dink vir wie jy saam kan nooi kerk toe of na die kleingroep toe, deel gerus hulle name met jou groep.

Aanbid saam

 1. Is daar enige antwoord op gebed wat iemand wil deel, of iets wat julle uit die week se stiltetyd geleer het?
 2. Bid vir julle uitreikprojek.
 3. *Liefde vereis van ons om in mekaar en vir mekaar te glo. Vind iemand in die groep, by wie jy gemaklik en veilig voel, om vir die res die oorblywende 40 Dae te dien as jou geestelike reisgenoot. Hierdie persoon sal dien as jou geestelikeondersteuningsnetwerk vir hierdie tydperk. Deel met die persoon jou gebedsversoeke. Maak ook ʼn plan om voor julle volgende byeenkoms weer bymekaar uit te kom, hetsy per telefoon, e-pos of oor ʼn koppie koffie.

Kleingroepmateriaal en dagstukkies gebaseer op Rick Warren se “40 Days of Community”.

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.