Bedieningsbrief Nov/Des 2011

Aan die einde van die jaar kyk ons met dankbaarheid terug oor die afgelope jaar, maar ook met opgewondenheid vorentoe.  Die Kerkraad het by hul afgelope vergadering lank gesels en besin oor wat die Here vir die komende jaar op ons tafel sit:  Ons wil in 2012 fokus op Jeug en Families – dit is wonderlik hoeveel energie die Here reeds in dié verband losgemaak het!  Die Kerkraad wil ook graag uitreik na onbetrokke lidmate.  Hulle wil ook meewerk daartoe om almal te laat welkom voel by ons (koinonia) – sodat ons regtig saam met vreugde kan lewe en ‘n hawe kan vind in die gemeente.  Verder is die versorging van ons lidmate in nood vir ons belangrik, asook die uitreik na hulpbehoewendes – so wil ons mekaar en die wêreld met liefde dien.  Daar gaan ook vroeg in die nuwe jaar ‘n Kleingroeperaad op die been gebring word, om sodoende die Kleingroepe uit te brei en meer sinergie te bring in ons bediening.  Tussendeur onderneem die Kerkraad om voortdurend vir die gemeente te bid, soos wat ons ook in Fil. 4:6 hoor:  Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.  Bid asb. saam met ons vir die taak wat die Here ons as gemeente oplê!  (As jy graag weekliks tyd opsy wil sit om saam met ons vir die gemeente te bid en die weeklikse gebedsbrief wil ontvang, kontak vir Rethie.  Onthou ook om ‘n draai te gaan maak by die  nuut-ingerigte Gebedskamer!)

As gemeente is ons deel van mekaar.  Daarom wil ons graag saam mylpale vier.  Ons kan egter net vier waarvan ons weet!  Die Kerkraad rig dus ‘n uitnodiging aan almal om ons op hoogte te hou van alle nuus:  siekte, sterfte, trek, iemand wat trou, graad kry, ens.  Stuur vir ons ‘n e-pos, sodat ons in mekaar se vreugdes en hartseer kan deel op die lewenspad wat ons saam stap.

E.P. du Plessis skryf:

‘n Vlooi het homself gekritiseer

vir die eenduisend sewehonderd-en-vyftigste keer:

“Ek is so ‘n eenvoudige ou insekkie,

sonder ‘n huis of ‘n eie plekkie;

ek lewe van ander se lewensbloed,

… ek is net so ‘n plaag soos ‘n vloed of ‘n droogte:

als doen ek sleg, niks doen ek goed …”

Toe spring hy maar op, sonder moed –

twintig keer sy eie hoogte.

 

Geseënde, rustige Kersfees! 

Die Leraars

 

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.