Bedieningsbrief 11.1

Wat ‘n kwartaal!  Volgepak met aktiwiteite, die onlangse ramp in Japan… mens kon amper nie asem skep nie!  Tog, so tussen ons geskarrel deur, is die Here rustig besig om sy plan deur te voer, in ons lewens en ook in ons gemeente.

Die grootste nuus is sekerlik die aanstelling van Dr. Kobus Prinsloo in die Pastorale Pos.  Hy het op 1 Maart begin om die aftree-oorde te bedien.  Ons is baie dankbaar dat die Here vir Kobus vir ons gestuur het en bid dat die Here hom ook op ‘n besondere manier gaan gebruik om ons gemeente ‘n hawe te hou vir senior lidmate.

Nog nuus rondom die seniorbediening, is die stigting van die Pastorale Bedieningsfonds.  Met behulp van skenkings gaan daar ‘n fonds opgebou word, waarvan die rente gebruik gaan word om die pastorale bediening te befonds.  Meer inligting is by die Kerkkantoor beskikbaar.

Ons het hierdie kwartaal weer beklemtoon dat ons ‘n gemeente van kleingroepe wil wees,  eerder as bloot ‘n gemeente met kleingroepe.  Ons is baie opgewonde oor die nuwe mense wat by kleingroepe ingeskakel het en die nuwe kleingroepe wat gevorm is – nou het ons al 55 kleingroepe!  Daar is ook nog 3 gesinne wat wag om by kleingroepe ingeskakel te word – wat beteken enige iemand met jong kinders is welkom om by ‘n kleingroep aan te sluit!  (As jy nog nie deel is van ‘n kleingroep nie, kontak sommer vandag nog vir Chris – acv@global.co.za of 0415833320! )

Hierdie kwartaal was daar ook meer sinergie in die kleingroepe, toe meeste van die kleingroepe Jesaja behandel het.  Almal vertel hoe heerlik dit was om die week vooraf die Sondag se teks te behandel – en dan steeds verras te word deur Sondag se boodskap!  Saam met die Bybelskool, wat ook op Jesaja gefokus het, het dit besondere sinergie in ons gemeente gebring.  Dit het ook gelei tot ‘n diepte gesprek oor die Woord wat net moontlik is as ons sáám diep in ‘n teks insak.  Ons hoop dat die laaste paar kleingroepe volgende kwartaal ook by die sisteem sal inskakel.

Die Gees het hierdie kwartaal wéér bevestig dat ons ‘n biddende gemeente moet wees – ‘n gemeente wat in alles wat ons doen, die Here se wil soek en dit in afhanklikheid van die Gees aanpak.  Filippense  4:4-9 is die teks waarmee ons leierskap tans besig is:  “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.” (v6)

Die leraars bid meeste Dinsdae saam vir die gemeente en vir spesifieke sake in die gemeente.  Christine Veldsman stel ‘n maandelikse gebedsbrief op wat in die voorportaal beskikbaar is.  Daar is ook die Biddend Luister, wat weekliks uitgaan en die Here se wil soek vir elke aspek van ons gemeente se bediening.  Die Sending-gebedsgroep bid Maandae spesifiek vir die sendelinge.  Die kerk is deur die week oop vir lidmate wat hier wil kom stil raak (Maandae, Woensdae en Donderdae is die beste, aangesien die kerk Dinsdae en Vrydae skoongemaak word).  Ons beplan ook om van volgende kwartaal af elke Woensdag-aand spesiaal vir die gemeente te bid.  As jy nog nie op ‘n manier deel is van ons gebedsaksie nie, kan jy by enige van bogenoemde inskakel.

Die Bedieningsraad werk voort aan die magdom sake waarby ons betrokke is – kyk gerus na die lyste in die almanak.  Hulle beoog om volgende kwartaal hul onderskeie bedieningsareas in meer detail bekend te stel, sodat mense ook daarby kan inskakel.

Die Ouderlingeraad is nou goed op die been.  Jurie Jurgens is gekies as voorsitter.  Meeste blokke het nou ‘n ouderling – ons kort nog net mense vir A, M en R.  Bid saam met ons dat die Here ouderlinge vir hierdie blokke sal voorsien en elke ouderling se werk in haar/sy blok sal seën!

 

Ons gemeente se webtuiste (www.ngkerksomerstrand.co.za) groei ook steeds.  Op die oomblik het ons elke maand ongeveer 3000 besoeke!  Ons het ook hierdie kwartaal ‘n baie aktiewe Facebook-profiel gekry (NG Kerk Somerstrand), met foto’s, nuus, ens.  By www.bybelskool.com word daar elke dag oor die teks van die dag gesels.

Ons inkomste kom egter stadig in.  Dit is rede tot bekommernis, aangesien daar baie langnaweke voorlê en dit lyk asof mense soms vergeet van hul dankoffer as daar vakansie en langnaweke is.  Onthou dat jy jou dankoffer elektronies kan oorbetaal:  NG Kerk Somerstrand, Absa PE (takkode 632005) Tjekrekening 01008731388.

Volgende kwartaal is natuurlik nog ‘n vreemde kwartaal, met al die vakansiedae in April!  Dit is egter ook ‘n baie spesiale kwartaal op die kerkkalender – die hoogtepunt van die kerkjaar – Paasfees!  Hierdie jaar val Paasfees in die kwartaal, wat beteken dat almal ‘n draai by ons Paasweek kan kom maak.  Verskeie kunstenaars is reeds besig om Jesus se lydensweg uit te beeld.  Almal word genooi om van 17 tot 24 April iets van Jesus se lydingsreis mee te maak.

Volgende kwartaal is ook Pinkster (5-12 Junie)!  Vanjaar gaan ons ‘n familie-Pinkster hou.  Ds. Siegfried Louw en sy maatjie, Sakkie Boeredans, gaan vir ons die Pinkster lei.  Veral die kinders moet hierdie datum duidelik merk op hul kalenders!

Aangesien daar so baie vakansiedae, langnaweke en spesiale feesdae is, gaan ons nie volgende kwartaal een lang reeks hê nie.  Ons gaan aanvanklik die leesrooster-tekste gebruik.  Daarna is dit Pinkster, waarna ons ‘n kort reeks gaan doen oor Johannes – spesifiek Jesus se “Ek is…”-uitsprake.  Ons gaan steeds materiaal beskikbaar stel vir kleingroepe en nooi alle groepe om hierby in te skakel.

Die Bloemendal Skakelkommissie het ‘n gesprek tussen die NG Kerk en VG Kerk gereël oor die Belydenis van Belhar, o.l.v. Prof. Piet Naudé.  Jy kan solank 17 Mei in jou dagboek merk hiervoor!

Verder moet die fondsinsamelings ook afskop en ons daag weer ons lidmate uit om kleiner fondsinsamelings te reël, om elk R1000 in te samel.  Kom ons wees kreatief en kyk waarmee ons alles vorendag kan kom!

Tussen dit alles deur, is ons steeds besig om getrou aan ons visie te wees:  om met vreugde te leef en met liefde te dien vanuit ‘n vaste geloofsverbintenis met Jesus Christus ons Hoof!

Maak 'n bydrae

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.