Author Archive

28 Okt – 3 Nov: Huis is ook Kerk

PADDAS SONDER BENE KAN NIE HOOR NIE: HUIS IS OOK KERK

KLEINGROEPMATERIAAL 28 OKT – 3 NOV 2012

RUS EN ONTVANG

Vertel vir mekaar hoe godsdiensonderrig in jou ouerhuis gewerk het. Is daar huisgodsdiens gehou? Wanneer? Hoe? Deur wie?

HOOR EN ONTGIN

Lees Spreuke 6:20-22

 • Wat tref jou in die gedeeltes? Deel dit met mekaar en gesels oor die teks.
 • Hierdie verse beskryf die impak van dít wat ons by ons huise leer. Die voordeel van gehoorsaamheid is leiding, beskerming en bewussyn van wat waar en waardevol is. Wat beteken elkeen van die drie goed prakties?
 • kan julle aan voorbeelde dink waar jou ouers se (geloofs-)opvoeding jou op bogenoemde drie maniere gehelp het?
 • Kyk weer na Deut. 6:4-9. Watter ooreenkomste sien julle tussen die twee skrifgedeeltes?
 • Sommige mense sê Spreuke 6 kan net waar wees vir kinders, as die ouers Deut. 6 leef. Wat dink julle?

LEEF EN ONTPLOOI

 • Waartoe roep die Here jou nou?
 • Sondag is ons Tiende Dankofferfees. Kyk terug oor die afgelope jaar: waarvoor wil jy vir God dankie sê? 
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord? Sê dankie!
 • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

Geloof groei uit verhouding

Paddas sonder bene kan nie hoor nie:  Geloof groei uit verhoudings

Toetrede 

Lied 154:1-3 Koor sing vers 2 Kom nou tesaam, laat ons vergader (sit)

Votum

Ps 105:1-3
 

Seëngroet

Lofsang 

Psalm 105:1-2 (staan)

Kindertyd

Flam 80 Weet jy (sit)

Nagmaalsformulier

Hoekom vier ons Nagmaal?
Jesus het Nagmaal vir ons gegee om ons te help.
 
Nagmaal is onthou-ete.
Jesus geweet ons mense soms sukkel te glo,
so besig in lewe,
soveel goed mee sukkel,
vergeet wat hy vir ons gedoen,
vergeet ons syne is.
 
Daarom Nagmaal gegee,
sodat ons hom kan onthou,
onthou wat hy vir ons gedoen.
 
Toe kind was, ma boerewors in kastrol – 
sit kastrol op tafel,
bly olie agter.
Pa doop brood in olie, eet.
 
Ma kwaad – 
ongesond,
ongeskik.
 
Pa hom nie laat keer!
Te lief vir sy brood in boerewors-vet.
 
Elke keer as boerewors in kastrol sien,
dink aan pa.
 
Of dalk jou ouma altyd pampoenkoekies gemaak.
As pampoenkoekies eet,
kaneel ruik – 
dink aan ouma.
 
So Jesus vir ons Nagmaal gegee,
wanneer saam eet,
dink aan hom,
onthou dat ons sy kinders is
omdat hy vir ons aan kruis gesterf.
 
Nagmaal is behoort-ete.
 
Kinders:  Kersfees, hele familie saam.
Nie plek vir almal.
Baie keer spesiale kinder tafel,
al neefs en niggies.
Lekker by hulle sit,
weet is een van hulle.
 
Maar soos ouer raak,
effens vies dat vir jou plek by kindertafel gedek – 
jy nie meer kind!
 
Lekker wanneer dan grootmens-tafel!
Weet jy nou groot!
 
Nagmaal Jesus vir ons gegee,
wanneer by tafel sit 
(sit nie almal by tafel – nie plek,
speel-speel/verbeel almal sit),
sit by Jesus tafel,
herinner dat ons syne is,
dat ons aan hom behoort
en dat ons by mekaar hoort – 
familie, broers en susters.
 
Nagmaal ook vreugdefees.
 
Ons baie keer wanneer bly is,
iets wil vier,
groot etes.
 
Wanneer verjaar:
koek, lekkers.
 
Kersfees:
tafel kreun.
Mense maak vir dae lank kos,
eet vir dae daarna nog.
 
Vier Kersfees,
vier saamwees,
familie-wees.
 
Nagmaal vreugdefees.
Ons is nie hartseer wanneer Nagmaal gebruik –
 is bly! 
Bly, want behoort aan Jesus.
Bly, want hy sorg vir ons.
Bly, want gaan eendag kom haal, 
saam in hemel fees vier.  
 
Omdat Nagmaal geloof versterk,
ons herinner wat ons glo,
staan,
vertel vir mekaar wat glo:

Geloofsbelydenis

Gereedmaak van die tafel

Lied 301: 1 & 4 Ons kom vier U maaltyd, Vader (staan)

Gebed

Uitdeel van tekens

Koor Vonkk 165 Kom sien die Lam

Instelling & Nagmaal

Dankgebed

Lied 228 Halleluja (sit)
Kinders verlaat kerk – kleintjies ooms/tannies Walton Park kaartjies

Epiklese

Skriflesing

1 Tessalonisense 2:7b-12, 17, 3:10
 

Preek

Wie of wat het jou geloofslewe beïnvloed?
of beïnvloed jou geloofslewe?
 
Ek:  ma – 
toe kind was, elke dag ure in kamer gebly,
Woord bestudeer, gebid,
in alles wat doen, deel van geloof.
 
My selgroep:
volwasse manier met Woord omgaan,
erns,
tog verskil.
 
Vertel:
Wie of wat het jou geloofslewe beïnvloed
of beïnvloed jou geloofslewe?
 
Gesels
 
Konteks nou nie so dat kan terugvoer vra.
Herinner statistiek verlede kwartaal – 
wie invloed kinders geloof.
 
Ervaring leer
wanneer mense praat wie of wat geloof beïnvloed – 
meestal praat oor mense:
ma en pa
ouma en oupa
eggenoot.
 
Soms ook groot gebeure:
geboorte van kind
dood van geliefde.
 
Wat duidelik is 
(‘skuus ek maak aannames wat julle gesê) 
is dat familie belangrik is.  
 
Verlede week gepraat oor geloof – 
gesê lewe van geloof is hele padda – 
kop en lyf (kerk),
maar ook bene,
lewe deur week.
 
Vraag vandag is:
hoe word geloof gevorm?
Waar kom geloof vandaan?
 
Antwoord is,
uit die aard van die saak,
dat mense tot geloof kom 
deur die werk van die Heilige Gees.
 
1 Kor 12:3:
Niemand kan sê “Jesus is die Here” nie,
behalwe deur die Heilige Gees.
 
Geloof is altyd ‘n geskenk van God.
Wanneer ons sê mens moet glo om gered te word,
dan sê nie daardeur mens een of ander bydrae tot redding.
Selfs geloof is gawe,
‘n geskenk wat God vir ons gee.
 
Maar hoe doen die Gees dit?
Wat is die platform of proses wat Gees gebruik?
 
Volgende week Hervormingsondag.
Luther gepraat van “skool” van Heilige Gees.
Gesê menslike ervaring is skool
waardeur Gees ons geloof “leer”.  
 
Luther gesê 
nie genoeg net regte leerstellings geleer te word,
dan glo en volg.
Geloof het konteks nodig
vir paddavissies om paddas te word,
vir ons om te kan glo.
 
En die “skool” wat Gees gebruik
ons geloof te leer,
is verhoudings.  
 
En dit sien ons deur geskiedenis – 
al vantevore vertel Rodney Stark Navorsing,
hoekom Christelike geloof vinnig gegroei – 
verhoudings,
gesorg vir mense tydens plaag.
 
Sien reg oor wêreld:
mense uit Nigerië,
Tanzanië:
oudstes:
oumas en oupas.
Swede:
oumas en oupas.
 
Navorsing geloof in China:
in 7de eeu het beide Christendom & Boeddhisme 
sterk voet in China gehad.
 
Maar Boeddhiste almal klein heiligdom (shrine) in huise.
Aanbid by huise.
Navorsers beweer dít – 
geloof ook sterk by  huise,
veroorsaak boeddhisme uiteindelik oorgeneem in China.
 
Vandag,
wanneer tog mense uit China teologie studeer,
navorser gevra hoe tot geloof gekom in kommunistiese land.
Antwoord konsekwent:
ma, pa, ouma, oupa.  
 
Interessante storie Lithuania,
Evangeliese Lutherse kerk.
 
Tydens die regering van die Soviet Unie,
Lutherane baie diskriminasie beleef – 
Duitse herkoms,
gesien as potensiële Nazi’s.  
Meeste Lutherse kerke toegemaak,
slegs handjie vol oop gebly.
 
Maar in die tyd piëtistiese beweging onder Lutherane in Lutianie.  
Mense by huise bymekaar kom,
sing,
Bybel lees,
getuig,
bid.  
 
Toe Soviet Unie val,
almal verstom
ewe skielik Lutherane in hul massas terugkeer kerke toe!
Mense gedink kerk so te sê uitgesterf – 
maar bly voortbestaan,
omdat by huise geleef.
 
Almal al Mormoonse sendelinge gesien?
Lughawe, Swede, PE.
 
Mormoonse kerk tans besig te groei
spoed 40% per dekade – 
spoed soortgelyk vroeë Christelike kerk,
ongekend enige ander tyd in gesk van kerk,
enige ander godsdiens.
 
Interessant,
sukses wanneer mense sien,
probeer bekeer,
maar een uit 1000!
 
Maar wanneer iemand vir eerste keer ontmoet
in huis van Mormoonse vriend of familielid,
suksesvol ongeveer 50% van kere.
 
Is wat by Paulus sien in teks wat in Tessalonisense gelees.
 
Tessalonisense waarskynlik oudste boek in NT.  
 
Gemeente Paulus gestig,
in brief probeer Paulus hulle begelei en ondersteun.
Manier doen,
nie in eerste plek teologiese insigte en argumente,
maar deur verhouding.
 
Verlang by hulle te wees,
stuur Timoteus
“om julle in julle geloof te versterk 
en moed in te praat” (1 Tess 3:2).
 
Want Paulus weet,
geloof groei en versterk
nie deur goeie teologiese argumente
regte etiese antwoorde,
maar deur verhoudings.
 
Beskryf so pragtig,
verhouding van ma kinders liefdevol vertroetel,
soos pa kinders bemoedig en aanspoor.  
 
Hulle geloof het ontstaan
en groei
in hierdie verhouding:
persoonlik, intiem, soos familie.  
 
Wat sê dit vir ons?
 
Onthou, ons wat vanoggend hier sit,
is die Kerk.
Wat beteken,
oral waar jy is,
is die Kerk.  
 
Elkeen van ons geroep
evangelie uit te dra.
JY roeping evangelie te verkondig.  
Nie in eerste plek met woorde,
maar met verhoudings.
 
Belangrikste plek,
grootste invloed,
in jou eie huis.
 
Dink aan kinders – 
in huis, 
al uit huis.
Ander familie.
 
Hoe kan jou verhouding met hulle
hul geloof versterk?
 
As tieners het,
of ouma/oupa van tieners in omgewing – 
hoe kan huis tuiste maak
waar tieners van omgewing tuis voel,
veilig is uit te hang? 
 
Ander mense in gemeente.
Renette Dickinson – 
mense al jare voor hulle gesit,
ken nie eers name – 
gegroet in PnP.
Elke Sondag meisie se vlegsels getrek,
sien groot word.
 
Mense mee saam in gemeente – 
dalk net Sondag hier in erediens,
res van week PnP verby stap.
 
Watter rol speel jy in hulle geloof?
Hoe tree jy op Sondag oggend op
teenoor bekende vreemdelinge rondom jou?
 
Bure
 
Dink bietjie verhoudings waarin staan.
Mense met wie gereeld kontak het.
Mense dalk minder gereeld.  
Hoe kan jy hulle verwelkom,
op manier leef
– sonder evangelie verduidelik,
bepreek – 
hulle geloof deur hul verhouding met jou versterk kan word?
 
Ons het altyd invloed op mense rondom ons.
Elke ontmoeting elke mense,
maak indruk.
As ons wil hê paddavissies rondom ons
paddas word,
spring,
dan moet ons self bene groei,
spring – 
bewus wees verhoudings staan,
kontak met mense,
bewus van invloed ons het op hul geloof,
toelaat Gees ons gebruik
ook hul geloof versterk.

Gebed

Dankoffer 

Koor Vonkk 72 Wees stil, want die Heilige is hier

Slotlied 

Lied 523: 1, 3 & 4 Goddelike Liefdesbande (staan)

Seën

Mag God, 
wat jou tot sy diens geroep het,
jou deur sy Heilige Gees verlig
om die mense rondom jou raak te sien.
Mag Hy jou so regeer 
dat jy ’n vrugbare arbeider sal wees
in die uitbreiding van sy koninkryk.
Mag die Here jou 
lei 
en inspireer,
van nou af, 
elke dag
tot in ewigheid.
Amen.

Respons

Lied 189 Halleluja (staan)
 
 
Continue Reading

21-27 Okt: God praat privaat en publiek

Paddas sonder bene kan nie hoor nie:  God praat privaat en publiek

Huisgodsdiensmateriaal 21-27 Oktober 2012

RUS EN ONTVANG

 • Hoe help ons gemeente jou en jou geliefdes om jul geloof te leef?
 • Hoe dra jou huislike lewe by tot die gemeente se getuienis na die wêreld?
 • Laat iemand Ps 122 biddend voorlees. Verbeel julle dat julle ‘n groepie mense is wat saam reis na die tempel in Jerusalem. Terwyl julle so reis, sing julle hierdie Psalm.

HOOR EN ONTGIN

Lees Handelinge 2:46-47 ; 5:41-42; 20:20

 • Wat tref jou in die gedeeltes? Deel dit met mekaar en gesels oor die teks.
 • In die Nuwe Testament het gelowiges nie net in die tempel (openbare plekke, soos die kerkgebou vandag) bymekaar gekom om God te aanbid nie, maar ook in hul huise.
 • Hoekom is dit belangrik dat mens aan ‘n gemeente behoort? Hoekom is dit nie genoeg nie? Hoekom moet ‘n mens by jou huis ook saam Bybel lees en die Here dien?
 • Sondag is Hervormingsondag.  Ouers, vertel vir kinders die storie van die Reformasie (jy kan gerus vooraf gaan kyk hier – dis ‘n kort, eenvoudige opsomming wat ouers kan gebruik om vir hul kinders te verduidelik waaroor die reformasie gaan!) en wat dit beteken dat ons “gereformeerd” is (ons glo dat ‘n mens nét deur genade deur geloof in Jesus gered word en die Bybel is vir ons baie belangrik). 

LEEF EN ONTPLOOI

 • In Handelinge lees ons dat die gelowiges hul besittings gedeel het met diegene in nood. Bo en behalwe jou dankoffer, kies ‘n manier om jou besittings te deel. (Dink o.a. aan die Kerspartytjie vir die Barcelona-Voedingskema, die gemeente se bediening aan die huishulpe en die MTR Smit – maar dink ook breër waar die Here jou besittings kan gebruik.)
 • In stede van die Noord-Amerikaanse Halloween, vier Hervormingsondag! Kyk hier vir idees oor kostuums en aktiwiteite.
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord? Sê dankie!
 • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

20-28 Okt: God praat publiek en privaat

Paddas sonder bene kan nie hoor nie:  God praat publiek en privaat

Kleingroepmateriaal 22-28 Oktober 2012

RUS EN ONTVANG

 • Hoe help ons gemeente jou en jou geliefdes om jul geloof te leef?
 • Hoe dra jou huislike lewe by tot die gemeente se getuienis na die wêreld?
 • Laat iemand Ps 122 biddend voorlees.  Verbeel julle dat julle ‘n groepie mense is wat saam reis na die tempel in Jerusalem.  Terwyl julle so reis, sing julle hierdie Psalm.

HOOR EN ONTGIN

Lees Handelinge 2:46-47 ; 5:41-42; 20:20
 • Wat tref jou in die gedeeltes?  Deel dit met mekaar en gesels oor die teks.
 • In die Nuwe Testament het gelowiges nie net in die tempel (openbare plekke, soos die kerkgebou vandag) bymekaar gekom om God te aanbid nie, maar ook in hul huise.  
 • Watter gevare kan daar wees wanneer mense hul Christelike geloof sonder ‘n gemeente probeer leef?  En as mense hul Christelike geloof byna eksklusief in en deur ‘n gemeente se eredienste probeer leef, sonder ‘n kleingroep of familie wat die geloofspad saam met hulle stap?  
 •  “Today the public church is a gift to Christians that keeps our eyes on the larger world that God so loves and keeps us from sectarian thoughts and ways.  The home opens us from the beginning of life to experience trust, initiative and character hopefully grounded in the saving message of Christ.  For individual Christians and the larger church to be about God’s mission for the world, we need both the public settings and more personal settings.” Wat dink julle?
 • Sondag is Hervormingsondag.  Maak kerkverband en leerstellige verskille regtig vandag nog saak?  Hoekom of hoekom nie?  Wat is vir jou kosbaar daaraan om deel te wees van ‘n gereformeerde gemeente?

LEEF EN ONTPLOOI

 • In Handelinge lees ons dat die gelowiges hul besittings gedeel het met diegene in nood.  Bo en behalwe jou dankoffer, kies ‘n manier om jou besittings te deel.  (Dink o.a. aan die Kerspartytjie vir die Barcelona-Voedingskema,  die gemeente se bediening aan die huishulpe en die MTR Smit – maar dink ook breër waar die Here jou besittings kan gebruik.)
 • Probeer die fliek Luther saam kyk. 
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord?  Sê dankie!  
 • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid.  Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys.  Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

Gebedsflitse 21 tot 27 Oktober 2012

SONDAG – Gesels oor wat dit beteken om Kerk te wees. Bid saam die Onse Vader gebed.

MAANDAG – Die arbeidsonrus kring verder uit oor die land. Bid dat die Here Sy doel hiermee sal bereik en dat gelowiges sal hoor en doen wat die Here wil.

DINSDAG – Jongmense berei hulle voor om die 11de November  voorgestel en aangeneem te word. Bid dat hulle sal besef wat dit beteken en aktief betrokke  raak by die kerk.

WOENSDAG – Die Ouderlingsraad vergader die en 23ste. Dat hulle sal onderskei wat die wil van die Here is en daarby inskakel.

DONDERDAG – Onbetrokke lidmate. Dat hulle die behoefte aan die gemeenskap van die gelowiges sal ervaar en betrokke raak.

VRYDAG – Die profete het die Woord van die Here ontvang deur die werking van die Heilige Gees. Bid vir  Ds Rethie van Niekerk, Dr Kobus Prinsloo en Wimke Jurgens dat die Gees hulle sal lei om te hoor wat die Here vir hulle sê.

SATERDAG – Die saad van die Woord van God kan net ontkiem en vrug dra op die goeie grond van harte wat met verwagting die erediens bywoon. Bid dat lidmate met sulke harte kerk toe sal kom.

Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.

 • Avatar

  Annelize

  |

  Helo ek trek end November PE toe v Grahamstad.
  Hoe werk kerkdienste by julle. Weens Covid. Is daar dienste of is Alles online.
  Baie dankie
  Annelize Brisley