Author Archive

12-18 November: Volwasse Gelowiges

Lees Markus 13:1-13

RUS EN ONTVANG

 • Van watter rampe wat ons stad in onlangse tye getref het, het die Here julle bewaar?  
 • Van watter gevare wat elke dag rondom ons plaasvind, het die Here julle tot dusver bewaar?  
 • Gebed: Vra iemand om die Here te dank vir Sy beskerming en bid vir hulle wat getref is deur rampe en gevare.  

HOOR EN ONTGIN 

 • Lees verse 1-2:  Die tempel was vir die Jode die sentrum van hulle geloof en godsdiens.  Nou sê Jesus dit gaan van hulle weggeneem word.  Wat is die sentrum van jou/ons geloof en wat sal gebeur as dit van jou/ons weggeneem word?  
 • Lees verse 3-8:  Baie mense vra vandag: Hoe kan ‘n liefdevolle God rampe en oorloë toelaat?   Watter nut het die tekens van die tye? 
 • Die boodskap van die Evangelie is liefde.  Hoe is dit versoenbaar met die vervolging van gelowiges (verse 9-13)? 

LEEF EN ONTPLOOI

Besluit as gesin of groep watter lewenswyse hierdie gedeelte van ons as gelowiges vra.  
Continue Reading

Gebedsflitse 11-17 November 2012

SONDAG – Vertel vir mekaar as gesin watter teks in die Bybel die week vir jou krag gegee het.

MAANDAG – Laaste kerkraadsvergadering van die jaar, Maandag 12 November. Dank die Here vir die werk wat die Kerkraadslede deur die jaar gedoen het.

DINSDAG – ‘n Nuwe president vir die land word in Desember aangewys. Bid dat die Here se wil sal geskied.

WOENSDAG – Lidmate word benodig vir die Tiener-Dissipelskap, Kategete en vir die span wat elke Sondag die eredienstoepassing vir die Graad 4-7’s in die ark doen. Bid dat die Gees mense sal lei om betrokke te raak. Kontak Rethie by 041 583 5115.

DONDERDAG – Nagmaal word gehou by Munro Kirk 12de, Dunantpark 14de en Krugertuine 16de. Bid dat dit vir elke Seniorburger ‘n ontmoeting met die Here sal wees sodat hulle versterk, vertroos en bemoedig word. Bid vir Dr Kobus Prinsloo wat dit hou.

VRYDAG – Die gemeente is die liggaam van Christus wat Hy wil opbou in die geloof. Hiervoor gebruik Hy ons leraars: Bid vir Ds Rethie van Niekerk, Dr Kobus Prinsloo en Ds Deon Loots vir gesondheid en voorbereiding vir die erediens.

SATERDAG – Bid dat onbetrokke lidmate die behoefte sal voel om die erediens by te woon.

Continue Reading

Huis is ook Kerk

Paddas sonder bene kan nie hoor nie:  Huis is ook Kerk | Spreuke 6:20-22 Somerstrand 4/11/2012

Toetrede             

Flam 80 Weet jy dat Jesus jou liefhet sanggroep 1x, gemeente 1x (sit)

Votum

1 Pet 2:5 & 9

Seëngroet

Verjaarsdae 

Afkondigings

Lofsang                

Lied 207 vv 1, 3 & 4 Eer aan die Vader (staan)
Flam 104 Weet jy nie, jy’s ‘n tempel &
Flam 115 Kyk hoedat die voëltjies vlieg

Gebed

Skriflesing          

Spreuke 6:20-22 
Bybel vir almal

Preek

HUIS IS OOK KERK
Reeks – 
paddas sonder bene kan nie hoor.
Praat ons dikwels aan kerk dink
as kop en bene van padda – 
leiers,
gemeente.
Maar as kerk net daardie goed,
kan padda nie spring!
Padda bene nodig om te kan spring – 
geloof leef.
Vandag:
huis is ook kerk – 
huis is plek waar leer spring!
Huis is padda se bene.
Wanneer praat van “huis”, 
bedoel nie net plek waar gesin saam woon.
Bedoel eintlik oral waar tuis is – 
tuis in woonhuis,
by maatjies (vriende)
by skool
by werk
by sport/koor/musiek/klubs.
Wanneer sê huis,
bedoel eintlik “invloedsfeer”. 
Al daardie plekke óók kerk.
Is nie nuwe idee.
Lank lank gelede,
(Het in kleingroepe en huisgodsdiens gesels)
mense God in tempel Jerusalem aanbid.
Toe Jerusalem deur vyand ingeval word,
mense weggevoer na vreemde land,
vier goed gedoen seker maak geloof oorgedra volgende generasies:
Sinagoges (nie meer tempel, kleiner geboue) – soos ons gemeentes
Rabbis – soos ons dominees
heilige tekse versamel en geredigeer – wat ons vandag as Bybel het
mense geloof in huise ingeneem.
Al goed van tempel:
rituele,
stories vertel,
aanbidding – 
in huise begin doen.
(Waaroor Deutr teks gaan vlg week preek).
Elke af en toe
vergeet gelowiges
dat huis ook kerk.
Dan herinner Gees weer,
probeer mense allerhande goed doen
self en mekaar help onthou.
Vroeg 19e eeu,
familie gepraat as “klein kerk”.  
Reformasie.
1960 RKK gesê familie is
“domestic church”.  
Elke ouer 
is ‘n profeet, priester en koning – 
dominee in eie huis,
taak evangelie te verkondig.  
Wanneer ons Sondag hier uitstap,
kan sê,
soos blykbaar destyds met Elvis:
Church has left the building!
Maar as huis kerk is,
hoe hou mens kerk by huis?
Eerder:  hoe IS mens kerk by huis?
(Hoewel huis breër invloedsfeer bedoel,
vandag fokus op woonhuis.)
Teks sê vir ons hoe.
Interessant fokus van teks:
reëls!
Video Hettie Brittz Immergroen Ouerskap
(as belang stel, kan Lynette vra):
Video
REËLS BESKERM ONS
Kinders vorentoe 
Watter reëls het julle in julle huis?
Geluister video:  
hoekom het ‘n mens reëls?
Reëls beskerm jou!
Soos sambreel.
Hoe beskerm julle reëls jou?
Kry vuurhoutjiedosies en plakkers – 
vat saam na sitplek,
terwyl luister,
versier vuurhoutjieboksie
(gooi papiere in sakkie – 
gooi weg wanneer uitgaan)
gaan nou-nou sê wat daarmee gaan maak.
Reëls lei, beskerm, leer
Teks:
moet wat by ouers leer,
om nek dra soos halssnoer
want
lei jou
beskerm jou
help jou weet wat waar en waardevol (ook lei en beskerm)
Grootmense:  wat was reëls in julle huis?
Wat jy geleer?
Baie voorbeelde noem:
sê dankie en asseblief.
hoe praat met grootmense
tafelmaniere…
Belangrike goed,
het ons gevorm,
gemaak wie vandag is!
Het ons in baie opsigte deur lewe
gelei
beskerm
gehelp weet wat is waar en waardevol.
Reëls dikwels funksie ons spesifieke vaardighede aan te leer – 
bv sosiale interaksie.
Maar ook soveel meer as dit!
Ouers miskien vir kinders vra:
wat is jou “signature preek” – 
een ding jy oor en oor sê.
My pa: gesindheid!
Kan sommer nou nog stuipe kry aan sy gesindheid-preek dink.
Tog, vandag,
een ding my meeste irriteer,
negatiwiteit!
Maar as eerlik wees,
ook baie reëls ons NIE hou – 
dinge ons ouers gedink belangrik,
ons MISKIEN gehoorsaam toe kinders was,
maar vandag ander:
Ek:  mag nie op Sondag swem
mag nie dans
niemand mag enige alkohol gebruik.
Watter reëls jou ouers gehad jy nie gehoorsaam?
As jy kinders het uit huis:
Watter reëls JY gehad,
jou kinders hulle vandag nie aan steur?
Maar weet jy wat,
as mens gaan sit,
diep dink,
kom agter ander goed
dieper indruk gemaak
as reëls – 
tipe wat op lysie kan skryf.
SÊ EN DOEN (REËLS EN WAARDES)
Die goed wat ons
bind dit gedurigdeur op jou hart, 
hang dit om jou hals;
is nie noodwendig goed ouers bedoel het ons te leer.
Iemand vertel
pa deur moeilike omstandighede deurgedruk,
uitgehou,
aangehou,
nooit opgegee.
Dit het gemaak
dat hy vandag wat noem “backbone” het.
Ek het by my pa geleer van roeping.
Nie iets waaroor ooit met ons gesels.
Dink nie iets doelbewus vir ons probeer leer
(anders as die gesindheid ding!).
Maar in manier waarop pa werk gedoen,
het ek geleer wat “roeping” beteken – 
maak nie saak wat doen.
Dink, selfs as nie dominee geword,
sou steeds gewerk met bewustheid van roeping:
dat nie vir mense werk,
maar vir God,
dat taak wat moet verrig,
werk om wêreld beter,
tot God eer.
Lyk my ouers dink dikwels leer kinders X en Y…
maar dan tree op bepaalde manier op,
kinders leer dít.
Wie ís,
groter invloed 
as wat gesê het.  
Dalk daar reëls jy by ouers geleer,
jy nie vandag meer nakom.
Erger nog:  reëls jy jou kinders geleer,
hulle hulle nie aan steur.
Maar watter waardes jy by jou ouers geleer?
Jou kinders by jou geleer?
Geduld
omgee vir ander
diensbaarheid.
Dalk goeie oefening,
vir tieners / volwasse kinders vra:
wat het ek jou eintlik geleer?
Wat was die onbedoelde lesse?  
GEREEDSKAPSKIS
Almal ons volwassenes is,
taak só te leef,
dat ons met vrymoedigheid
vir elke kind in hierdie gemeenskap kan sê:
hou vas aan wat ek jou leer.
Bind dit aan jou hart vas.
Ons taak – 
as “kerk” – 
is om volgende generasie gereedskapskis te gee,
(want op ou end dit wat reëls is en doen):
gee vaardighede
waarmee in lewe kan ingaan,
ook wanneer ons nie meer daar,
vaardighede lig op pad sal wees,
wat lei,
beskerm,
help te weet wat waar en waardevol.  
SKAT
Verlede week Gr 4-7 geloofskiste:
ouers kinders help skat in binnekant te ontdek.
Gr 4-7’s / gesinne gedoen?
Ek myne saamgebring te wys (vbe)
Idee daarmee kind bou,
sterk word,
sodat later,
wanneer ouer,
sterk kan bly staan.
Dalk goed,
ons grootmense,
ons kiste bietjie uitpak – 
wat in jou kis?
Deur wie daar gesit?
Dalk goed ons eie kiste uitpak,
kanse goed gaan soortgelyke goed in kinders bokse pak.  
CHRISTENE WOON HIER
Begin sê:
huis is ook kerk.
Is hoof plek waar ons leer – 
is plek wat Jesus gebruik
ons te vorm
te word soos hy ons wil hê.
Kinders vorentoe
kry roomysstoekie, teks – gaan sit, gaan wys wat te doen
Al ooit by mense deur so ding gesien?
Noem Mezuzah
Meeste Jode,
baie Christene
sit deurkosyn,
Deut 6 
(vlg week):
wet van Here op deurkosyn.
elke keer in huis kom,
herinner aan Woord van God,
herinner dat aan God behoort,
dat huis ook kerk is!
Julle klein Mezuzah’s gemaak.
Nie regte Mezuzah – 
spesiale mezuzah.
Mezuzah jou help – 
leidraad,
in lewe sal weet wat om te doen,
veilig te wees.
Teks vanoggend:
My kind, 
jy moet onthou 
wat jou pa vir jou sê, 
jy moenie vergeet 
wat jou ma vir jou leer nie. 
Sit by deurkosyn op,
elke keer verby stap,
onthou Bybel sê,
luister ma en pa:
sal jou veilig hou,
sal help weet wat om te doen.

Dankoffer 

Ons so baie voor dankbaar wees!
Ouers ons leer van Jesus
reëls wat ons beskerm
dat ons kan weet wat waar en reg…
Ek jou nooi nader te dink – 
dink jaar verby…
waarvoor dankbaar?
Gesels:  
Wat vanjaar gebeur waarvoor dankbaar?
Danklied: – sê vir Here dankie
Vonkk 130 Dankie 
v1 vrouens, v2 mans, v3-4 sanggroep en kinders, vers 5-6 almal (sit)
DANK-offer – 
wy aan God toe,
sê hele lewe behoort aan hom,
sê dankie vir alles wat gee.
Dankoffer
Bring na kis
as nie lekker kan loop – 
gee iemand naby jou, 
as in koevertjies, gooi by deure in.
Sanggroep eerste,
dan links om

Gebed

Slotsang  

Vonkk 82 Laat ons skyn vir Jesus  v1 sanggroep, 2 -3 gemeente (staan)

Seën

Continue Reading

Anchor of Hope Ontbyt

Die NG Kerk Ring van Port Elizabeth waarby ons gemeente ingesluit, is betrokke by Anchor of Hope gemeente in Sentraal. Hulle het ook ‘n Nie-Winsgewende Organisasie, Anchor of Hope Community Development gestig wat ten doel stel om die sentrale stadsgedeelte van Port Elizabeth op te hef deur relevante programme en geleenthede soos Engelse-, Rekenaar- en Basiese Volwasse Onderrig -klasse aan te bied. Die droom van die gemeente is om ‘n volle multikulturele gemeente te wees wat lewens aanraak, ophef en verander deur die Here se genade. Hulle wil graag op Vrydag 16 November 09h00-11h00 ‘n ontbyt hou vir leiers en mense wat sou belangstel om betrokke te raak. Die idee is ook om van die leiers van die omliggende kerke in Sentraal uit te nooi om brûe te bou en ook ‘n uitnodiging te rig as hulle van persone in hul gemeentes weet wat by die opheffingsgeleenthede sou baatvind. Ek wil hoor of daar dalk mense van Somerstrand of Klema is wat saam ‘n span wil vorm om hierdie ontbyt vir hulle te kom maak en/of te borg. Skakel Ilse Terblanche by Tel 041-3673317 indien u kan help.

Continue Reading

5-11 Nov: Geloof is aansteeklik

PADDAS SONDER BENE KAN NIE HOOR NIE:  GELOOF IS AANSTEEKLIK

RUS EN ONTVANG

Ons tema Sondag is: “Geloof is aansteeklik” of “Faith is caught more than taught”. Identifiseer iemand wat jy ken wat die geloof dra: wat geloof aan ander leer deur hul optrede en menswees. Waaraan kan jy sien dat hulle die geloof dra?

HOOR EN ONTGIN

Lees Deut. 6:4-9

 • Wat tref jou in die gedeeltes? Deel dit met mekaar en gesels oor die teks.
 • Wat beteken dit om God lief te hê? Hoe weet ons dat ons hom liefhet? Hoe wys ons daardie liefde?
 • Kyk na al die verskillende tye wat daar oor geloof gepraat moet word. Hoekom, dink julle, word spesifiek daardie tye genoem? [Families:] dink aan praktiese goed wat julle by elkeen van daardie tye kan doen, sodat dit ‘n gewoonte kan raak om oor julle geloof te praat (bv. wanneer jou ouers jou kom haal by die skool, gesels oor wat God vandag in jou lewe gedoen het, of op pad skool toe, bid vir die dag se gebeure, ens.)
 • Kyk na die verskillende plekke waar die gebooie aangebring moet word. Wat, dink julle, simboliseer elkeen van daardie plekke? 

LEEF EN ONTPLOOI

 • Met wie praat jy oor jou geloof? En met wie nié? Watter veranderinge moet jy aanbring om jou geloof (meer) aansteeklik te maak?
 • Gaan deur jul gebedslys- is van jul gebede beantwoord? Sê dankie!
 • Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Bid saam vir mekaar en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.
Continue Reading

Kommentaar en navrae

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Nee, Elmarie, jy hoef nie. Ons kan 250 mense akkommodeer. Skryf net in by die deure. Baie welkom.

 • Avatar

  Prof Elmarie Venter

  |

  More Ds Chris. Ons is 3 wat wil bywoon. Moet ons nog bespreek? Groete
  Elmarie

 • Vreesloos 1

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • 21 Mei 2020

  |

  […] Pinkster-reeks se titel vanjaar is “Vreesloos”– oor geloof in ‘n tyd waar ons bang […]

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Ons het vir baie lank ‘n versorgingskommissie gehad vir leraars en personeellede. Dit was persone in die gemeente wat gereeld op informele wyse met elkeen van ons kontak gemaak het, belanggestel het in wat in ons lewens aangaan, uitgevra het na uitdagings, en vir ons gebid het. Dit was benewens die diensverhoudingekommissie wat meer op die formele dinge gekonsentreer het. Die inperking het ‘n bietjie daaraan verander, maar dit was ‘n baie goeie informele sisteem van versorging.

 • Avatar

  Des Sampson

  |

  Goeie dag. Ek is voorsitter van die DVK op Hartenbos. Wat doen julle mbt die versorging van predikante en kantoor personeel?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dit was Rethie van Niekerk se preek. Sy het in die preek verwys na die Hebreeuse woorde.

  Die eerste reël (seën) het drie woorde, dan vyf woorde, dan sewe woorde.  15, 20, 25 konsonante (onthou ʾ is ook ‘n konsonant).  11, 13, 16 lettergrepe (ek het weer getel, en dit is die korrekte aantal).

  24 yĕbārekkā yĕhwâh wĕyišmĕrekā
  25 yāʾēr yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wîyḥunekā
  26 yiśāʾ yĕhwâh pānāyw ʾēlêykā wĕyāśēm lĕkā šālôwm

  Hoop dit maak sin.

 • Avatar

  Annemarie vn Zyl

  |

  NUM 6; GOD SE SEEN, Goeiemore
  Ek het vanoggend hierdie Bybelstudie gedoen en dit was wonderlik. Die deel DIE TEKS verstaan ek egter glad nie. ek kry die aantal woorde reg maar glad nie die konsonante en lettergrepe nie. Ek verstaan ook nie die doel van hierdie deel nie, tensy jy wil bewys dat dit menslik amper onmoontlik is om die seen so te skryf, met die spesifieke aantal konsonante en lettergrepe sonder God se ingryping.. ek sal dit waardeer as iemand die deel in kort vir my verduidelik Baie dankie Annemarie van zyl.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Corrie! Mooi jaar vir jou.

 • Avatar

  Corrie

  |

  Ds. Chris, soos altyd ń opbeurende en positiewe bydra deur U, vir die toepassing deur die kinders van God. Selfs hulle wat Hom nog nie as hul Saligmaker en Verlosser aangeneem het nie, sal baat by diė insetsel. Ek vra dat God se seën op U sal rus.

 • Avatar

  C Joubert

  |

  Inspirerende en besielende boodskappe

 • Avatar

  Sonja Lizemore

  |

  Beste Ds Chris.
  Net n GROOT DANKIE vir die liedere. Dit is baie spesiaal.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Carol, jy is reg, dit is ‘n kosbare insig! Ek het ook onlangs gepreek oor die inwonende Christus, as jy meer wil lees. Baie seën.

 • Avatar

  Carol

  |

  Baie dankie vir die eerste keer in my lewe besef ek nou wat my probleem is. Ek het nog nie vir JESUS in my ontdek nie dis geen wonder dat my verhouding met JESUS nêrens kom nie. Geen ontmoeting geen kennis of wysheid en GEEN GROEI.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Annelize – ons hou dienste in die kerkgebou (Louis Bothasingel 177, Somerstrand) om 09:00 Sondae tegelykertyd met ons Youtube erediens ook om 09:00. Ons het ook ‘n meer informele Youtube erediens – Pulse – wat van 11:00 af op ‘n Sondag beskikbaar is. Ter wille van die personeel se verlof sal ons DV van 27 Desember tot 24 Januarie nie fisiese eredienste in die kerk hê nie, net die Youtube erediens 09:00. Dié dienste word weer hervat van 31 Januarie af sowel as moontlik ‘n aanddiens om 18:30. As jy hier is, maak ‘n afspraak dat ons jou kan verwelkom. My sel is “nul agt twee 5749191”. Groete, Chris van Wyk.

 • Avatar

  Annelize

  |

  Helo ek trek end November PE toe v Grahamstad.
  Hoe werk kerkdienste by julle. Weens Covid. Is daar dienste of is Alles online.
  Baie dankie
  Annelize Brisley