Author: Vian du Plessis

NGK Somerstrand | Familiediens | 25 Februarie 2024 09:00

Tema: Die Heilige Gees getuig teenoor die wêreld … deur ons.

Skriflesing: Johannes 15:26,27 en 16:8-11 Die Heilige Gees getuig deur die lewe van gelowiges dat Jesus die wêreld red van sonde, dat Jesus by die Vader is en dat die Satan reeds verslaan is. Al drie hierdie elemente kom na vore in Handelinge 3 en 4 toe Petrus en Johannes die verlamde man genees [Handelinge 3 en 4].

Dr. Kobus Prinsloo

NGK Somerstrand | Familiediens | 28 Januarie 2024 09:00

Johannes 13:31-14:1

God verheerlik Homself deur Jesus!

Opening van die reeks uit Johannes 13-16 oor Jesus wat leer Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe.

Aan die ouers: Sondag gesels ons onder andere oor Jesus wat sy dissipels se vuil voete gewas het! Julle kan julle kinders ‘n bietjie op die erediens voorberei deur met hulle te gesels oor vuil voete. Gesels verder met hulle oor enige grillerige vuilwerk waarvan hulle nie hou nie. Sien julle dan! 😁

Ds. Vian du Plessis