Author Archive

Die Krag van die Opstanding – Efesiërs 1:17-20

Inleiding

Die opstanding van Jesus verander alles. Die hele Christelike geloof is gebaseer op die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. As ons dit nie glo nie, het ons geloof geen krag nie en verskil dit geensins van enige ander kultus of godsdienste wat beelde aanbid nie.

Wat is anders na die opstanding van Jesus? God het sy beloftes van die Ou Testament en die Verbond vervul toe Hy Jesus uit die dood opgewek het. Ons geloof is nou gebaseer op hoe God Homself in die opstanding van Christus openbaar het – Hy vervul sy beloftes dat Hy die Messias, die Verlosser sal stuur om versoening tussen God en mens te bewerkstellig. Hiermee is die vleesgeworde Christus se werk voltooi en vaar Hy kort daarna op na die hemel.

Wat is nou anders vir die mens? Hoe verander dit my lewe? Vir die gelowiges kom daar ‘n nuwe bedeling, veral ook na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Die Opstanding en Pinskter is eintlik ‘n twee-ledige moment in God se verlossingsplan wat nie losgemaak kan word van mekaar nie, want vanaf die uitstorting van die Gees werk God in elke gelowige met dieselfde krag waarmee Hy Jesus uit die dood opgewek het. Paulus se bekering en die totale lewensverandering wat in hom plaasvind op pad na Damaskus is ‘n lewende voorbeeld.

Continue Reading

Die Koninkryk is vir onbelangrikes

Skriflesing Matt 18:1-9

INLEIDING

Daniël Webster het gesê: Dit wat jy op marmer graveer sal vergaan, op koper, dit sal verweer. Tempels sal tot stof verander, maar die beginsel – liefde vir God en jou medemens – wat jy op die onuitwisbare geheue van ‘n kind graveer, sal soos ‘n lig skyn tot in ewigheid.

Die doop is die sigbare teken wat simboliseer dat God sy liefde op Lisa [die kind wat gedoop word] se hart graveer.  Julle as doopouers en ons as gemeente moet vir Lisa leer hoe leef mense op wie se harte God sy liefde kom graveer het.  Ons moet die stof van die letters afvee en ‘n voorbeeld wees van hoe gedoopte mense leef.

Gedoopte mense beantwoord God se liefde met liefde vir Hom en vir ons naaste.  Lisa se ouers en ons as gemeente het ook graveer-werk om te doen op Lisa se hart, aangesien sy nie vanoggend bewus is van God se beloftes aan haar nie.

Die vraag is hoe beantwoord ons God se liefde?  As die dissipels Jesus hierdie vraag vra, sê Hy die Koninkryk is vir onbelangrike mense, want ons beantwoord nie God se liefde met ‘n posisie van belangrikheid nie.

Dan leer Jesus ons die volgende vier dinge:

VERANDER[v3]

In die oorspronklike teks beteken dit om terug te bring.  Aan die dissipels sê Jesus hulle moet verander van hulle opinie om ‘n posisie te verwerf voor God.  Hulle moet soos kinders word en net wees .  In Jeremia 31:18 vra Efraim ook “bring my terug na U toe dat ek my kan bekeer, want U is die Here, my God”

Judas het spyt gekry dat hy Jesus verraai het en die 30 silwermuntstukke terug gebring na die priesterhoofde [Matt 27:3].

God het Homself van Israel afgewend [Hand 7:42].  God het verander teen die volk toe hulle die goue kalf gemaak het.

Jesus sê dus vir die dissipels hulle moet verander en soos ‘n kind, ‘n onbelangrike word as hulle in die Koninkryk wil kom.

JOUSELF GERING AG [V4]

Dit beteken letterlik om af te daal na ‘n laer rang.  Dit is ook wat Jesus die Farisiërs leer in Matt 23:11-12.  Die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien.  Wie hoogmoedig is, sal verneder word en wie nederig is sal verhoog word.

Jesus het homself verneder en die gestalte van ‘n slaaf aangeneem [Fil 2:7,8].

ONTVANG KINDERS [V5]

Om iemand op te neem as jou familie.  Deur dit te doen, neem jy vir God op in jou lewe.  Jy moet jouself aanpas by God se tandaarde en nie verwag God moet Hom by jou standaarde aanpas nie.

BEHOU KINDERS [v6]

Moenie mense afvallig maak nie [Grieks = skandalizo]. Moenie veroorsaak dat iemand ophou glo nie.

Moenie wantroue skep by ander mense nie.

Moenie valse voorbeelde stel nie.

Moenie mense opstandig maak teen God nie [Efes 6:1-4].

TOEPASSING

Doopouers en elkeen wat glo, moet bereid wees om hierdie riglyne van Jesus te volg.  Dit maak die pad van die geloof soveel makliker.  Die grootste uitdaging is dat dit soveel anders is as ons menslike natuur, wat dink ons moet alles deur prestasie verwerf.

SLOT

Wat graveer ons op ander mense se lewens?

 

Continue Reading

Doop Stephney van Staden

Doop van Stephney van Staden

Stephney is die dogter van Leon en Ellen van Staden wat in Newtonpark woon.  Ellen is ‘n dogter van Gerrit en Annemari Cilliers van Avonmouthsingel.  Stephney is na haar ouma vernoem, en word Sondag 25 Januarie by ons in die gemeente gedoop.  Baie geluk aan julle en mag die Here julle en julle dogtertjie seën!

Continue Reading

Doop Stephney van Staden

Doop van Stephney van Staden

Stephney is die dogter van Leon en Ellen van Staden wat in Newtonpark woon.  Ellen is ‘n dogter van Gerrit en Annemari Cilliers van Avonmouthsingel.  Stephney is na haar ouma vernoem, en word Sondag 25 Januarie by ons in die gemeente gedoop.  Baie geluk aan julle en mag die Here julle en julle dogtertjie seën!

Continue Reading

Op pad met God – Mariette Rossouw

OP PAD MET GOD: Mariette Rossouw nooi jou uit om op pad saam met God te gaan.  Dit is “kringwees vir Christus”, deur in die Bybel geestelike gewoontes en praktyke vir geestelike groei en verryking, te bestudeer en dit te beoefen. Dit is vir jou as jy ‘n soeke na God het, of wil ervaar dat God met jou praat, ‘n nuwe geestelike tuiste of ‘n nuwe visie vir jou lewe soek, geestelike afplatting ervaar of gewoon net geestelik wil groei. Koste: een foliogrootte hardebandboek vir jou joernaal (gespreksboek met God). Bring ook jou Bybel saam.  Dit begin 4 Februarie 18:30 – skryf in by die kerkkantoor voor 1 Februarie (0415835115).

Continue Reading

Huweliksverryking (Alpha) – Deon Binneman

HUWELIKSVERRYKING (Alpha): Hierdie praktiese huwelikskursus gee vir elke getroude paartjie die hulpmiddels vir die bou van ‘n sterk en gesonde huwelik wat ‘n leeftyd hou. Oor 8 weke help Deon Binneman egpare gesels oor belangrike sake wat maklik in die gejaag van die daaglikse lewe nie aandag kry nie. Elke paartjie se privaatheid word gerespekteer. Daar is geen groepsbespreking nie en niemand hoef enigiets oor hul verhouding bekend te maak nie. Elke aand begin met ‘n kerslig-ete. Daar is ‘n video-praatjie, gevolg deur ‘n geleentheid om die onderwerp as paartjie te bespreek. Koste: R100 per paartjie vir die werkboek en R25 weekliks per persoon vir die etes. Dit begin 4 Februarie 18:30 – skryf in by die kerkkantoor voor 1 Februarie (0415835115).

Continue Reading

Projek Eksodus – André Killian

PROJEK EKSODUS: André Killian nooi 9 mense uit om saam met hom ‘n geestelike reis te onderneem aandie hand van die werkboek van John en Adrienne Carr Projek Eksodus (ThePilgrimage Project).  Die doel van die reis is om aan die hand van die lewenshoofstukke van ons eie verhale te ontdek wat God se plan met ons lewens is.  Hierin speel beide woestyntye sowel as braambostye ‘n belangrike rol.  Die reis word afgesluit met ‘n vooruitkyk na die volgende hoofstuk wat God in jou lewe gaan skryf. Koste: R20 per persoon vir die werkboek. Dit begin 4 Februarie 18:30 – skryf in by die kerkkantoor voor 1 Februarie (0415835115).

Continue Reading

Geestelike Gewoontes – Rethie van Niekerk

GEESTELIKE GEWOONTES: Die beoefening van geestelike gewoontes skep ‘n ruimte vir God om ons van binne af te verander.  En ons leer dié gewoontes die beste aan in ‘n kleingroep wat dit saam met ons doen. Rethie van Niekerk nooi jou uit om op reis te gaan met Adele Calhoun se unieke boek Spiritual Disciplines Handbook – Practices that transform us.  In plaas daarvan om haar boek net van hoek tot kant deur te lees, help sy mens om jou spesifieke behoefte aan God te verbind aan die geestelike gewoonte wat die beste daarby pas. As jy byvoorbeeld ‘n behoefte het om met meer deernis met ander te praat, woorde wat eg, liefdevol en genesend is, stel sy oefeninge voor om die gewoonte om jou “tong te beheer” te beoefen!  As jy behoefte het om die teenwoordigheid van God in alles te kan raaksien, stel sy die gewoonte van kontemplasie voor.  En daar is 60 ander …! Koste: R280 vir Adele Calhoun se boek  – net 20 persone. Dit begin 4 Februarie 18:30 – skryf in by die kerkkantoor voor 1 Februarie (0415835115).

Continue Reading

Bybelskool – Chris van Wyk

BYBELSKOOL: Ons gaan saam met Chris van Wyk die evangelie van Lukas en die Handelinge van die apostels lees. Geskrywe deur Lukas, die dokter, fokus die evangelie van Lukas op die redding wat Jesus bring vir alle Jode, van die platteland in Galilea tot in die stad Jerusalem.  Sy tweede boek, Handelinge, vertel die verhaal van die redding wat deur die werk van die Gees horisontaal versprei van die stad Jerusalem terug na die platteland, maar dan ook verder na Asië, Afrika, Europa en uiteindelik na die groot stad en magsentrum van daardie tyd, Rome. Koste: R30 vir ‘n begeleiersgids – almal welkom. Dit begin 4 Februarie 18:30 – skryf in by die kerkkantoor voor 1 Februarie (0415835115).

Continue Reading

Didage

DIDAGE: Ons het  weer Woensdag 4 Februarie 2009 begin met Didage (Griekse woord vir lering). Elke Woensdagaand kan jy om 18:00 kom aansit vir ‘n lekker ete vir R25 (bespreek vooraf) en die gemeenskap met ander gelowiges geniet.  Daarna kan jy van 18:30 af een van die volgende aanbiedinge bywoon: Bybelskool, Lectio Divina, Geestelike Gewoontes,   Op pad met God.  

Continue Reading