Aswoensdag

Aswoensdag Biduur Woensdag 18:30

Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras, soos dié van ’n veldblom wat oopgaan: as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir dié wat Hom dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir dié wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Psalm 103:14-18

Aswoensdag is die begin van die veertig dae Lydenstyd.  Lydenstyd is ‘n tyd van selfondersoek, skuldbelydenis, vas, gebed en diens aan ander.  Dit is ‘n tyd om nóg meer as gewoonlik die Bybel te lees en te oordink.  Deur dit alles berei ons voor vir Paasfees, wat die hoogtepunt van die kerklike jaar is.

Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word, met olyfolie gemeng word en dan in die vorm van ‘n kruis op die voorkop van lidmate gevorm word met die woorde “mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer”.  As is egter nie net ‘n teken van ons verganklikheid nie, maar ook van boetedoening (vgl. die gebruik om as op die kop te strooi as teken van berou).  Daarom is die Aswoensdag-liturgie ‘n geleentheid vir boetedoening en verootmoediging met die oog op die lydenstyd wat voorlê.  Soms het mense hul sondes op papiertjies geskryf en dit saam met die palmtakke verbrand.

Die Aswoensdag diens bestaan uit baie stilte, voorlesings en ruim tyd vir refleksie, met rustige sang/musiek.  Almal is welkom om Lydenstyd vanjaar so met stilte en skuldbelydenis te begin, Woensdag-aand 18:30 in die kerkgebou.

Aswoensdag, biduur

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.