Skip to main content

Aswoensdag

Picture1

Aswoensdag

Biduur Woensdagaand 18:30.

Die naam Aswoensdag hou verband met die gebruik in baie kerke en gemeentes om ‘n kruis van as, gewoonlik ‘n mengsel van olyfolie en as, op die voorkoppe van erediensgangers te maak.  Dit kom van die Bybelse gebruik om as op jou kop te strooi (Daniël 9:3). Die as is ‘n teken van rou en berou voor God (Job 42:3-7; Jeremia 6:26). Dit is ook ‘n geleentheid van klag vir die mense in ons samelewing wat nie geregtigheid ken nie.

Die gebruik is tans algemene praktyk in die Christendom en die dag word wyd gevier deur Metodiste, Presbiteriane, Katolieke, Lutherane, Anglikane en sekere Baptiste.

Aswoensdag vind 46 dae voor Opstandingsondag plaas (27 Maart 2016) en dui die begin van Lydenstyd aan. Dit is ‘n dag van skuldbelydenis, verootmoediging, toewyding en ‘n oproep tot diens, Christelike dissipline en matigheid. Op die dag konfronteer ek myself weer opnuut met die vrae: “Wanneer is genoeg genoeg?” en “Het ek dit regtig nodig?”  Dit lei dan ook gewoonlik die vastydperk van Lydenstyd in.

Die Aswoensdag biduur is ‘n klassieke, meditatiewe diens met skriflesing, rustige sang onder orrelbegeleiding en ruim tyd vir refleksie en toewyding.

(Bogenoemde inligting oor Aswoensdag is uittreksels uit hierdie artikel.)

Aswoensdag

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.