Anchor of Hope Ontbyt

Die NG Kerk Ring van Port Elizabeth waarby ons gemeente ingesluit, is betrokke by Anchor of Hope gemeente in Sentraal. Hulle het ook ‘n Nie-Winsgewende Organisasie, Anchor of Hope Community Development gestig wat ten doel stel om die sentrale stadsgedeelte van Port Elizabeth op te hef deur relevante programme en geleenthede soos Engelse-, Rekenaar- en Basiese Volwasse Onderrig -klasse aan te bied. Die droom van die gemeente is om ‘n volle multikulturele gemeente te wees wat lewens aanraak, ophef en verander deur die Here se genade. Hulle wil graag op Vrydag 16 November 09h00-11h00 ‘n ontbyt hou vir leiers en mense wat sou belangstel om betrokke te raak. Die idee is ook om van die leiers van die omliggende kerke in Sentraal uit te nooi om brûe te bou en ook ‘n uitnodiging te rig as hulle van persone in hul gemeentes weet wat by die opheffingsgeleenthede sou baatvind. Ek wil hoor of daar dalk mense van Somerstrand of Klema is wat saam ‘n span wil vorm om hierdie ontbyt vir hulle te kom maak en/of te borg. Skakel Ilse Terblanche by Tel 041-3673317 indien u kan help.

     

Trackback from your site.

Leave a comment