• Home
  • Didage
  • Alpha huwelikskursus – Aanbieder: Deon Binneman

Alpha huwelikskursus – Aanbieder: Deon Binneman

Hierdiepraktiese huwelikskursus gee vir elke getroude paartjie die hulpmiddelsvir die bou van ‘n sterk en gesonde huwelik wat ‘n leeftyd hou. Oor 8weke gesels egpare oor belangrike sake wat maklik in die gejaag van diedaaglikse lewe nie aandag kry nie. Onderwerpe sluit in: sien mekaar sebehoeftes raak; leer om effektief te kommunikeer; hanteer konflik;genees seerkry uit die verlede; weet hoe om mekaar geliefd te laatvoel; ouers en skoonouers; goeie seks; maak tyd vir mekaar en hê pretsaam.


Elke paartjie seprivaatheid word gerespekteer. Daar is geen groepsbespreking nie enniemand hoef enigiets oor hul verhouding bekend te maak nie. Elke aandbegin met ‘n kerslig-ete. Daar is ‘n video-praatjie, gevolg deur ‘ngeleentheid om die onderwerp as paartjie te bespreek.

Vir wie is dit?

Dis vir elke getroude paartjie wat ‘n sterk verhouding wil bou, veral:

  • diegene wat hul huwelik wil verryk;
  • mense in die eerste 5 jaar van getroude lewe;
  • die wat uitdagings beleef, soos bv. die geboorte van ‘n eerste kind, “leë-nes sindroom”, beroepsverandering;
  • diegene wat met bepaalde sake in hul huwelik worstel.

Koste:

Registrasie R100 per paar (sluit kursusmateriaal in) – Weekliks R40 per paar vir die ete.

     

Trackback from your site.

Leave a comment