Luisterblad – 13 tot 19 Augustus 2018

SAAM-LUISTER

Ingenooi deur God:

Vertel van ’n keer wat jy besondere gasvryheid beleef het.

Ingaan in God se tyd:

Laat elkeen ’n lys maak van mense wat jou al by hulle kring ingesluit het, maar wat nie in jou sosiale kring is nie.  Dink oor hoe dit jou laat voel het.  Dink ook oor hoekom hierdie mense dit gedoen het.  Watter impak het dit op jou lewe gehad?

Luister na God se Woord: 

Lees Lukas 10:25-37.

Gee kans dat elkeen rustig op hul eie oor die teks reflekteer:  wat staan vir jou uit, wat raak jou, wat ontwrig jou of daag jou uit?

Luister na mekaar: 

Vertel vir mekaar wat julle gehoor het in die teks.   Wat het jou getref?  Wat het jou ontwrig of uitgedaag?

Luister na ander en die tye: 

Adele Calhoun beskryf gasvryheid soos volg:  to be a safe person who offers others the grace, shelter and presence of Jesus. Hoe is dit dieselfde – of anders – as wat ons gewoonlik dink oor gasvryheid?  Op watter maniere kan ’n mens dit doen?

Luister weer na God se Woord: 

In “Loop Saam” skryf Chris van Wyk en Nico Simpson:

Gasvryheid het veral te make met vreemde mense, met mense wat ánders is, met mense met wie jy nie normaalweg vriende sou wees nie.  Die Griekse woord vir gasvryheid is philoxenia – die liefde vir vreemdelinge.  Gasvryheid beteken om uit jou gemaksone te beweeg, ’n grens na ander mense oor te steek en vreemdelinge welkom en veilig te laat voel.  Dit deurbreek die klieks waarin ons so dikwels leef.  Dit laat ander mense in ons sosiale kring tuiskom.  Dit neem die liefde vir die naaste net so ernstig op soos die liefde vir God.  Gasvryheid vra, net soos die gasvrye Samaritaan:  Vir wie kan ek ’n naaste wees?

Wat tref jou in hierdie aanhaling?  Hoe is dit anders – of dieselfde – as hoe jy gasvryheid verstaan?

Watter nuwe gedagtes maak dit vir jou los as jy aan die “barmhartige Samaritaan” dink as die “gasvrye Samaritaan”?

Fokus op wat God nou doen: 

Hoe kan jy gasvry wees op ’n manier wat vreemdelinge, buite jou gemaksone en oor grense, verwelkom?  Probeer aan praktiese voorbeelde dink.

Antwoord met ons lewe: 

Waartoe roep God jou?  Bid saam en reageer op wat julle uit die Woord gehoor het.

FAMILIE-LEWE

Rus: 

Grootmense vertel stories van hoe hulle geleer het van “gasvryheid” – hoe is gasvryheid beoefen in jul ouerhuise of by jul oumas en oupas?

Hoor: 

Lees die verhaal van die Barmhartige Samaritaan uit Lukas 10:25-37 of uit ’n kinderbybel.

Leef:

Ons kan hierdie ook die storie van die “gasvrye Samaritaan” noem.  Ons leer by die Samaritaan dat gasvryheid is om mense in te sluit wat nié deel is van ons vriendekring nie.  Gesels oor praktiese maniere waarop julle dit kan doen.

PERSOONLIKE LUISTER

Stop:

Maak ’n lys van mense wat jou al by hulle kring ingesluit het, maar wat nie in jou sosiale kring is nie.  Dink oor hoe dit jou laat voel het.  Dink ook oor hoekom hierdie mense dit gedoen het.  Watter impak het dit op jou lewe gehad?

Neem Waar: 

Lees hierdie week Lukas 10:25-37 in jou stiltetyd.  Lees die verhaal rustig deur.  Wat tref jou?  Wat ruk jou?  Hoe is God besig om hierdeur met jou te praat?

Luister: 

Dink aan die mense wie se name jy hier bo gelys het.  Op watter maniere sou hulle graag ingesluit wou word?  Hoe kan jy hulle insluit?

 

 

Huisgodsdiens, kleingroepmateriaal, selmateriaal, stiltetydmateriaal

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.