6-11 Okt

Omgee Gesprekke

Vertel van ’n keer wat jy iets moeilik moes doen, maar ander mense se hulp dit makliker gemaak het.

Bybel Lees

Lees Galasiërs 6:2

• Maak seker dat almal verstaan wat die teks beteken. Noem voorbeelde van wat dit beteken om mekaar se laste te dra.

• Probeer prakties dink: hoe kan elkeen van julle iemand anders / mekaar se laste help dra?

 

Gewoontes en Gebruike

Besluit op een of meer van die “laste dra” goed waaroor julle nou gesels het en voer dit uit!

 

Geseën om te Seën

Maak ‘n lys van die goed waarvoor julle hierdie week gaan bid. Is daar iets spesifiek waaroor iemand in jul gesin tans die Here se wil soek? Bid saam daarvoor en die dinge op jul lys. Onthou ook om deur die week te bid vir die dinge op die gebedslys in die afkondiginge.

beter saam, dra mekaar se laste, Galasiërs 6, Huisgodsdiens

Lewer kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.