5×12 26 Julie – 1 Aug Gebed

Ons bid elke dag om 12:00 vir 5 minute, net waar ons is.  Hierdie week bid ons:

  • Bid dat die Here Hom so aan jou sal openbaar, dat jy hom werklik sal ken. (Ef. 1:17)
  • Bid dat ons gemeente hierdie kwartaal sal groei in ons vaste geloofsverbintenis aan Jesus Christus, ons Hoof.
  • Die persentasie Suid-Afrikaners wat oor Graad 12 beskik, het gestyg van 25% in 1996 tot 35% in 2006. Die persentasie
    volwassenes met geen skoolonderrig nie is oor dieselfde tydperk tot 6% gehalveer. (http://www.markettree.co.za/). Dank die Here vir die toenemende verandering. Hou asseblief aan om vir die onderwysstelsel te bid: dat standaarde sal verbeter, dat leerlinge bereid sal wees om te studeer en ‘n toekoms vir hulleself te bou. Bid veral dat leerders in graad 12 vanjaar getrou in hulle studies sal wees.  (Bron:  Jerigo Mure)
     

Trackback from your site.

Leave a comment