14-20 Junie 2009

Dit is goed om die Here te loof, om u Naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig, en elke aand van u trou,  om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier. (Psalm 92:1-3)

• Loof die Here en besing sy Naam.
• Bid vir volgende week se gemeente-viering en -ete.
• Bid dat die Gees ons elkeen sal vul, sal toerus en oor grense sal neem, sodat ons elkeen ‘n gasvrye teenwoordigheid in ons gemeenskap kan wees.

     

Trackback from your site.

Leave a comment